agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
e-GLASILO
ČASOPIS
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
PRAVILA AKREDITACIJE CSP
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
KONTAKT
Kontaktirajte nas koristeći formu za slanje elektroničke pošte ili preko nekog od brojeva telefona i faxa.
   
kontakt HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA
 
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
akreditacija@akreditacija.hr
 
OIB: 98834727195
MB: 1956868
 
Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:
pisarnica@akreditacija.hr
 
Upravno vijeće HAA (Rješenje o imenovanju NN br. 14/2017)
Zvonimir Novak, predsjednik Upravnog vijeća
Članovi Upravnog vijeća HAA:
Divna Plenča Biloš
Martina Horvatić
Nina Čulina
Maja Radišić Žuvanić
   
kontakt URED RAVNATELJA
 
tel: +385 1 610 63 22
fax: +385 1 610 93 22
   
Ravnatelj
Tihomir Babić, dipl. ing.
 
Zamjenik ravnatelja
Vladimir Mucko, dipl.ing.
 
Pomoćnik ravnatelja
Mladen Vrebčević, dipl.ing.
 
Rukovoditelj za sustav upravljanja
Ankica Barišić, dipl. ing.
 
Rukovoditelj poslova međunarodne suradnje, projekata i razvoja ljudskih potencijala
Maja Gusić Božikov, dipl.ing.
   
   
kontakt ODJEL ZA AKREDITIRANJE ISPITNIH I UMJERNIH LABORATORIJA
 
dr. sc. Ana Čop, dipl. ing. - načelnik
tel: +385 1 610 95 37
fax: +385 1 610 93 22
   
kontakt ODJEL ZA AKREDITIRANJE CERTIFIKACIJSKIH TIJELA
 
Mladen Vrebčević, dipl. ing. - načelnik
tel: +385 1 610 95 16
fax: +385 1 610 93 22
   
kontakt ODJEL ZA AKREDITIRANJE NADZORNIH TIJELA
 
Helena Jelovčić, dipl. ing. - načelnik
tel: +385 1 610 97 93
fax: +385 1 610 93 22
   
kontakt ODJEL ZA POTVRĐIVANJE OSPOSOBLJENOSTI TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI
 
Vladimir Mucko, dipl. ing. - načelnik
tel: +385 1 610 60 99
fax: +385 1 610 93 22
   
kontakt ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
 
PISARNICA
tel: +385 1 610 95 36
fax: +385 1 610 93 22
 
Odsjek za financijske i knjigovodstvene poslove
Nada Horvat, dipl. oec. - rukovoditelj
tel: +385 1 610 60 36
fax: +385 1 610 93 22
   
kontakt SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
 
Maja Gusić Božikov, dipl.ing.
tel: +385 1 610 95 34
fax: +385 1 610 93 22
email: akreditacija@akreditacija.hr
   
kontakt POVJERENIK ZA ETIKU
 
Nives Španić Ciceli, dipl.ing.
tel: +385 1 610 63 22
fax: +385 1 610 93 22
email: akreditacija@akreditacija.hr