Hrvatska akreditacijska agencija - Registar akreditiranih ustanova 2018-06-21
Pretraga:
Ključna riječ:
Ime ustanove:
Shema akreditacije:
Norma:
Područje:
Ukupno prikazanih: 439
Br Akreditirana ustanova Potvrda Adresa Web Kontakt Istek akred Norma Područje Područje opisno
1 ADR test sistemi d‌.o‌.o‌.‌, Mjeriteljski laboratorij 2512 Milovana Kovačevića 3‌, Zagreb-Sloboština 10010 www‌.adr-ts‌.hr Sanela Basarić Mirković‌, tel:+3851 2303 578 2020-11-01 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Dimenzije‌, Snaga i sila‌, Masa Umjeravanje mjerila duljine‌, mjerila sile‌, vibracijskih stolova s mjernim sustavom i neautomatskih vaga
2 ADRIAINSPEKT d‌.o‌.o‌.‌, Poslovnica za naftu i naftne proizvode 6063 Ciottina 17b‌, Rijeka 51000 www‌.adriainspekt‌.hr Tvrtko Blagović‌, tel:++ 385 51 356080 2019-10-29 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Nafta i kemija Inspekcija u području nafte‌, naftnih derivata‌, ukapljenog naftnog plina i biodizela
3 AEKS d‌.o‌.o‌.‌,Laboratorij za ispitivanje kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava 1212 Omladinska 45‌, Ivanić-Grad 10310 www‌.aeks‌.hr Jozo Popić‌, tel:+385 1 2881440 2019-11-26 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanja građevnih proizvoda
4 AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE‌, Odjel za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta 1324 Vinkovačka cesta 63c‌, Osijek 31000 www‌.zemljiste‌.mps‌.hr Jasna Pleš‌, tel:+385 31 275 185 2022-03-05 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja Ispitivanje tla
5 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom Ex-agencija‌, Tehnički sektor 6440 Industrijska 25‌, Sveta Nedelja 10431 www‌.ex-agencija‌.hr Marko Ružić‌, tel:+38513667260 2019-04-03 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Elektrotehnika‌, Strojarstvo Tehničko nadgledanje (inspekcija) u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
6 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom Ex-Agencija‌, Sektor za certifikaciju i ispitivanje‌, Laboratorij za protueksplozijsku zaštitu ExLAB 1120 Industrijska 25‌, Sveta Nedjelja 10431 www‌.ex-agencija‌.hr Marko Ružić‌, tel:+38513667260 2022-07-18 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja Ispitivanje Ex-opreme i eksplozijskih pokazatelja zapaljivih medija
7 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom Ex-Agencija‌, Sektor za certifikaciju i ispitivanje‌, Odjel certifikacije opreme i Odjel certifikacije eksplozivnih tvari 3115 Industrijska 25‌, Sveta Nedjelja 10431 www‌.ex-agencija‌.hr Marko Ružić‌, tel:+38513667260 2022-07-18 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Električni proizvodi i oprema‌, telekomunikacije‌, elektronika‌, Strojevi‌, uređaji‌, oprema Certifikacija protueksplozijski zaštićene električne i neelektrične opreme‌, komponenti‌, sigurnosnih i kontrolnih naprava skupine I i II kategorije M1‌, M2‌, 1‌, 2 i 3 Certifikacija eksploziva za civilnu uporabu Certifikacija pirotehničkih sredstava
8 AGLab d‌.o‌.o‌. 1299 G‌. Kneginec‌, Bana Jelačića 6H‌, Turčin 42204 Alan Grđan‌, tel:++ 385 98 649 426 2021-02-24 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Tehnički materijali i proizvodi - uključujući metale i dijelove metala‌, Ispitivanja‌, Ispitivanja bez razaranja‌, Strojarstvo Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi
9 AgriBioCert Zadruga za obavljanje stručnog nadzora i ugovornu kontrolu robe 3405 Jelačićev trg 1/IV‌, Rijeka 51000 www‌.agribiocert‌.hr Ranko Tadić‌, tel:++ 385 51 /842-607 2023-01-21 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Poljoprivredni proizvodi Certifikacija proizvoda u ekološkoj proizvodnji
10 AKSIOM d‌.o‌.o‌. 1193 Hrvatske neovisnosti 4‌, Split 21000 www‌.aksiom-lab‌.hr Boris Grassi‌, tel:385 021 453909 2019-10-06 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
11 Aktiv Global d‌.o‌.o‌. 1541 Radnička cesta 57‌, Zagreb 10000 www‌.aktivglobal‌.hr Matej Jozić‌, tel:+385 1 6182 061 2021-11-13 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
12 ALFA ATEST d‌.o‌.o‌.‌, Ispitni laboratorij 1329 Poljička cesta 32‌, Split 21000 www‌.alfa-atest‌.hr Radić - Lima‌, tel:021 270 506 2021-07-20 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora‌, ispitivanje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine‌, ispitivanje ventilacijskih sustava i akustička ispitivanja
13 ALFA ATEST d‌.o‌.o‌.‌, Odjel za inspekciju dizala 6146 Poljička cesta 32‌, Split 21000 www‌.alfa-atest‌.hr Stanko Elezović‌, tel:+385 21 270506 2023-04-21 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosti dizala
14 ALFA Inspekt d‌.o‌.o‌. 6566 Dr‌. Mile Budaka 1‌, Slavonski Brod 35000 Božidar Ćorić‌, tel:+385 35 448 811 2022-07-02 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija opreme pod tlakom
15 Alius Grupa d‌.o‌.o‌.‌, Umjerni laboratorij 2576 Marićeva draga 4‌, Viškovo 51216 Dino Lenaz‌, tel:+385 51 504 174 2022-10-19 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Vlaga‌, Temperatura Umjeravanje mjerila temperature i relativne vlažnosti
16 Ana‌fora d‌.o‌.o‌. Hidroatest laboratorij 1370 Grge Novaka 14‌, Split 21000 Tonči Janković‌, tel:098 360 239 2022-04-10 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje građevnih proizvoda
17 ANT d‌.o‌.o‌. 1340 Medarska 69‌, Zagreb-Susedgrad 10090 www‌.ant‌.hr Zlatko Grčić‌, tel:01 386 33 91 2022-02-20 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Uzorkovanje‌, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje‌, Zaštita okoliša Ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
18 ANTE - INŽENJERSTVO d‌.o‌.o‌. 1457 Petra Krešimira 19‌, Zmijavci 21266 www‌.ante-inzenjerstvo‌.hr Ante Milas‌, tel:021/840-615 2019-07-08 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
19 Antipiros d‌.o‌.o‌.‌, Laboratorij 1330 Pujanke 77 a‌, Split 21000 www‌.antipiros‌.com Ivo Vatavuk‌, tel:021/495-061 2021-12-04 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi
20 Aquatehnika d‌.o‌.o‌. Sektor Laboratorij 1379 Trg Pavla Štoosa 41‌, Varaždin 42000 www‌.aquatehnika‌.hr Nikola Đurasek‌, tel:+38542332626 2022-05-23 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja Ispitivanje građevnih proizvoda
21 ARDENTER d‌.o‌.o‌. Odjel inspekcije 6308 Livana-Omladinska 17‌, Čepin 31431 Đuka Jutriša‌, tel:+385 31 281 710 2021-04-14 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi i mjerila tlaka
22 ARMATURA-SERVIS d‌.o‌.o‌.‌, Odjel za inspekciju sigurnosnih ventila 6589 Slavonska avenija 22e‌, Zagreb 10000 www‌.armatura-servis‌.hr Dinko Stamenović‌, tel:385 01 2455239 2023-02-27 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi
23 ASCON INSTITUT d‌.o‌.o‌.‌, ASCONCert 3337 Zagrebačka 91‌, Čista Mlaka‌, Sesvetski Kraljevec 10361 www‌.ascon-institut‌.hr Emilija Barišić‌, tel: 2021-12-22 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Građevinski proizvodi‌, materijali i konstrukcije Certifikacija građevnih proizvoda
24 Ascon institut d‌.o‌.o‌.‌, ASCONLab 1328 Zagrebacka 91‌, Cista Mlaka‌, Sesvetski Kraljevec 10361 Emilija Barišić‌, tel: 2022-01-11 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
25 ATESTI I PROCJENE d‌.o‌.o‌.‌, Poslovi inspekcije 6496 Mosećka 50A‌, Split 21000 www‌.aipro‌.hr Jurica Fiamengo‌, tel:+38521566 535 2020-06-22 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija opreme pod tlakom i sigurnosnih ventila u uporabi
26 ATESTING-CO d‌.o‌.o‌. 6082 Hrvatskog proljeća 24‌, Zagreb-Dubrava 10040 www‌.atesting-co‌.hr Tatjana Jukić‌, tel:+385 1 2982 000 2020-10-27 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Automati za igre na sreću Inspekcija automata i stolova za igre na sreću te automata za zabavne igre
27 BELMET 97 d‌.o‌.o‌.‌, Odjel inspekcije 6506 Hrvatskog proljeća 34‌, Zagreb 10000 www‌.belmet97‌.hr Marijan Mustač‌, tel:01/2959 900 2020-09-02 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Elektrotehnika Inspekcija mjerila otpora
28 BETON-LAB d‌.o‌.o‌. 1553 Zemunska 39‌, Zagreb-Dubrava 10040 www‌.beton-lab‌.hr Goran Šarić‌, tel:012924968 2022-03-29 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
29 BIGDOM INŽENJERING d‌.o‌.o‌.‌, Inspekcijsko tijelo 6359 Bregi - Zvančići 70N‌, Matulji 51211 www‌.bigdom‌.hr Goran Vukelić‌, tel:+385 51 709 103 2022-01-30 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi i priprema tlačne probe opreme pod tlakom
30 Bioinspekt d‌.o‌.o‌. 3097 Đakovština 2‌, Osijek 31000 Dubravko Kupčinovac‌, tel:++385 31 204 620 2021-12-13 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Poljoprivredni proizvodi Certifikacija proizvoda u ekološkoj proizvodnji
31 Bioinstitut d‌.o‌.o‌.‌, Laboratorijska djelatnost 1073 Dr‌. Rudolfa Steinera 7‌, Čakovec 40000 Mario Posedi‌, tel:040391485 2020-04-20 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Poljoprivredni proizvodi - uključujući hranu za životinje‌, Biološka i biokemijska ispitivanja‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Hrana i piće‌, Zaštita okoliša Analysis of food‌, animal feeding stuffs‌, wine‌, waters‌, waste‌, soil‌, environmental samples from the primary production stage‌, microbiological cleanliness of facilities‌, solid recovered fuels and petroleum product Microbiological testing ‌for diagnostics of animal diseases Sampling of waters‌, waste‌, sludge and sediment
32 BIOINSTITUT d‌.o‌.o‌.‌, Služba veterinarskih pregleda i kontrola 6151 R‌. Steinera 7‌, Čakovec 40000 Jadranka Stanković‌, tel: 2023-06-06 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
33 Biotechnicon poduzetnički centar d‌.o‌.o‌.‌, Odjel za certifikaciju proizvoda 3367 Hrvatskih iseljenika 30‌, Split 21000 www‌.biotechnicon‌.hr Ana Marušić Lisac‌, tel:01 481 446/6 2022-03-14 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Poljoprivredni proizvodi Certifikacija proizvoda u ekološkoj proizvodnji Certifikacija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla
34 BMB Laboratorij Brcković 2275 Čulinečka cesta 87‌, Zagreb-Dubrava 10040 www‌.bmb-laboratorij‌.hr Marijan Mužević‌, tel:+385 1 2866893 2020-10-25 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Vlaga‌, Tlak i vakuum‌, Temperatura Umjeravanje mjerila tlaka‌, temperature i relativne vlažnosti
35 Bureau Veritas Croatia d‌.o‌.o‌. 4184 Ciottina 17a‌, Rijeka 51000 www‌.bureauveritas‌.hr Ljiljana Novosel‌, tel:01/652-9398 2023-05-15 HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT‌. SUSTAVA UPRAVLJANJA‌, Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom Certifikacija sustava upravljanja okolišem Certifikacija sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
36 Bureau Veritas Croatia d‌.o‌.o‌. Sektor certifikacije sustava Ustanova za potvrđivanje proizvoda 3429 Ciottina 17A‌, Rijeka 51000 www‌.bureauveritas‌.hr/ Ana Bilandžija‌, tel:021 278476 2018-09-08 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Proizvodi za ljudsku upotrebu‌, Poljoprivredni proizvodi Certifikacija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla
37 C‌.I‌.A‌.K‌. d‌.o‌.o‌, Laboratorij 1371 Gubaševo 47c‌, Zabok 49210 www‌.ciak‌.hr Željko Rašić‌, tel:01 3463 521 2022-05-29 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo‌, Zaštita okoliša Ispitivanje građevnih proizvoda Ispitivanje obujma valjkastih spremnika
38 CEI-IETA d‌.o‌.o‌.‌, Inspekcijsko tijelo 6551 Božidarevićeva 13‌, Zagreb 10000 www‌.cei-ieta‌.hr Vinko Muller‌, tel:+385 1 2319711 2022-02-09 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Elektrotehnika‌, Vozila Inspekcija mjerila otpora‌, mjerila brzine vozila u cestovnome prometu‌, uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika i taksimetara
39 CEI-IETA d‌.o‌.o‌.‌, Mjeriteljski laboratorij 2058 Božidarevićeva 13‌, Zagreb 10000 www‌.cei-ieta‌.hr Vinko Muller‌, tel:+385 1 2319711 2019-09-15 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Tlak i vakuum‌, Temperatura‌, Vrijeme i frekvencija‌, Elektrotehnika DC and LF Umjeravanje etalona i mjerila električnih veličina‌, frekvencije i vremenskog intervala te umjeravanje mjerila temperature‌, tlaka i relativne vlažnosti
40 CEMTRA d‌.o‌.o‌.‌, Kemijski laboratorij 1220 Vlaška 67‌, Zagreb 10000 www‌.cemtra‌.hr Branko Bobesić‌, tel: 2020-02-11 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Tehnički materijali i proizvodi - uključujući metale i dijelove metala‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Uzorkovanje‌, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje‌, Proizvodi / Predmeti‌, Građevinarstvo‌, Zaštita okoliša Ispitivanje voda‌, tla‌, otpada‌, muljeva i građevnih proizvoda
41 Centar kompetencija AluTech ustanova za istraživanje i širenje znanja 1573 Velimira Škorpika 6‌, Šibenik 22000 www‌.rra-sibenik‌.hr Martin Bilušić‌, tel:022/244-496 2022-10-19 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Tehnički materijali i proizvodi - uključujući metale i dijelove metala‌, Mehanička‌, metalografska ispitivanja Ispitivanje mehaničkih svojstava metalnih materijala
42 Centar za mjerenja u okolišu d‌.o‌.o‌. 1156 Oreškovićeva ulica 8J‌, Zagreb 10000 www‌.cmo‌.hr 2023-05-28 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Ispitivanja zvuka i buke - uključujući buku od vibracija‌, Zaštita od zračenja‌, Elektrotehnika
43 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d‌.d‌. 6053 Capraška 6‌, Zagreb 10000 www‌.cvh‌.hr Iva Magdalenić‌, tel:+385 1 6379200 2019-07-31 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Vozila Tehnički pregled vozila; Inspekcija ADR vozila i cisterni za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu; Inspekcija zakonitih mjerila
44 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d‌.d‌.‌, Laboratorij za homologacijska ispitivanja 1038 Sisačka 39 c‌, Velika Gorica 10410 www‌.cvh‌.hr Iva Magdalenić‌, tel:+385 1 6379200 2018-11-30 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Vozila Homologacijska ispitivanja vozila
45 Centar za vozila Hrvatske d‌.d‌.‌, Mjeriteljski laboratorij 2019 Capraška 4‌, Zagreb 10000 www‌.cvh‌.hr Iva Magdalenić‌, tel:385 1 481 73 66 2022-07-12 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Tlak i vakuum Umjeravanje mjerila tlaka‌, umjeravanje mjerila sile kočenja na obodu kotača cestovnih vozila‌, umjeravanje analizatora ispušnih plinova‌, umjeravanje mjerila za mjerenje neprozirnosti ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem‌, umjeravanje radnih etalona neprozirnosti ispušnih plinova‌, umjeravanje uređaja za umjeravanje regloskopa i umjeravanje regloskopa
46 CERIUM d‌.o‌.o‌.‌, Ispitni laboratorij 1555 Koprivnička 70‌, Zagreb 10000 www‌.cerium‌.hr Hrvoje Nikl‌, tel:+385 1 5805921 2022-04-04 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Zaštita okoliša Ispitivanje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
47 COLAS Hrvatska d‌.d‌. 1540 Međimurska 26‌, Varaždin 42000 Velimiri Lacković‌, tel:+385 42 352 481 2021-10-23 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
48 Cro Cert‌, Centar za certificiranje sustava upravljanja‌, d‌.o‌.o‌. 4113 Bulićeva 14/II‌, Zagreb 10000 www‌.cro-cert‌.hr Cro Cert d‌.o‌.o‌. Centar za certifikaciju sustava upravljanja‌, tel:+38516044070 2018-10-08 HRN EN ISO/IEC 17021:2011 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT‌. SUSTAVA UPRAVLJANJA‌, Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom Certifikacija sustava upravljanja okolišem
49 CROATIAINSPECT d‌.o‌.o‌. Odjel nadzora nafte i naftnih proizvoda Odjel nadzora opreme za naftu i plin Odjel kontrole bez razaranja i nadzora opreme pod tlakom 6067 Tkalčićeva 7/IV‌, Zagreb 10000 www‌.croatiainspect‌.hr Mario Štambuk‌, tel:+385 1 4874777 2019-10-30 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Nafta i kemija‌, Strojarstvo Inspekcija u području nafte‌, naftnih derivata‌, ukapljenog naftnog plina i biodizela; Inspekcija sustava za povrat benzinskih para; Inspekcija nad proizvodnjom opreme za naftu i plin; Inspekcija metodama bez razaranja
50 CSS d‌.o‌.o‌. 3123 Savska cesta 144a‌, Zagreb 10000 www‌.css‌.hr Kamenka Kaplan‌, tel:01/6159178 2023-01-10 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Građevinski proizvodi‌, materijali i konstrukcije Certifikacija građevnih proizvoda
51 CSS d‌.o‌.o‌.‌, Odjel za ispitivanja Centralni laboratorij 1106 Savska cesta 141‌, Zagreb 10000 www‌.css‌.hr Kamenka Kaplan‌, tel:01/6159178 2022-04-09 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
52 DALEKOVOD Proizvodnja d‌.o‌.o‌.‌, Dalekovod Laboratorij 1051 Ulica Trnošćica 17‌, Dugo Selo 10370 www‌.dalekovod‌.com Marko Groš‌, tel:+385 1 2411 282 2019-07-02 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Električna i elektronička ispitivanja‌, Elektromagnetska kompatibilnost‌, Mehanička‌, metalografska ispitivanja‌, Strojarstvo Ispitivanja mehaničkih svojstava metalnih materijala‌, ovjesne i spojne opreme za dalekovode‌, trafostanice i ostala elektroenergetska postrojenja‌, ispitivanja vrućeg pocinčanja te ispitivanja elektromagnetskih polja
53 Dalekovod EMU d‌.o‌.o‌. 1353 Ulica 43 br‌.36‌, Vela Luka 20270 Vedran Vlašić‌, tel:+385 20 812 324 2021-12-08 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Električna i elektronička ispitivanja Ispitivanja niskofrekvencijskih i visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja
54 Dalekovod EMU d‌.o‌.o‌.‌, Inspekcijsko tijelo 6507 43‌. ulica br‌.36‌, Vela Luka 20270 Vedran Vlašić‌, tel:+385 20 812 324 2020-09-02 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Elektrotehnika Inspekcija brojila električne energije
55 Dezinsekcija d‌.o‌.o‌. Rijeka 1578 Brajšina 13‌, Rijeka 51000 www‌.dezinsekcija‌.hr Mirna Dujmović Cerovac‌, tel:051/506-925 2022-11-21 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
56 DIV LABORATORIJ d‌.o‌.o‌. 2432 Davora Zbiljskog 30‌, Zagreb 10000 Krtić Alerić‌, tel:385 1 655 1928 2018-09-12 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Tlak i vakuum‌, Temperatura Umjeravanje mjerila tlaka i temperature Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi
57 DNV GL Adriatica d‌.o‌.o‌. 4075 Buzinski prilaz 32‌, Zagreb 10000 www‌.dnvba‌.com/hr/Pages/default‌.aspx Franjo Potak‌, tel:01/2499-850 2021-06-19 HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT‌. SUSTAVA UPRAVLJANJA‌, Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom Certifikacija sustava upravljanja okolišem
58 DRÄGER SAFETY d‌.o‌.o‌. ‌, Laboratorij 6571 Avenija Većeslava Holjevca 40‌, Zagreb 10000 www‌.draeger‌.com Katarina Kraljević‌, tel:+38516599445 2022-09-21 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Elektrotehnika Inspekcija uređaja za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika i uređaja za detekciju i mjerenje koncentracije eksplozivnih i toksičnih plinova ili para u atmosferi
59 Državni hidrometeorološki zavod‌, Samostalna služba za umjerni laboratorij 2365 Grič 3‌, Zagreb 10000 meteo‌.hr Eugen Zobaj‌, tel:+385 1 4656 607 2022-04-10 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Kemija‌, Vlaga‌, Tlak i vakuum‌, Referentni materijali‌, Temperatura Umjeravanje mjerila temperature‌, tlaka‌, relativne vlažnosti‌, analizatora za mjerenje onečišćujućih tvari u zraku i plinskih mješavina te mjerila i regulatora masenog protoka plina
60 Državni hidrometeorološki zavod‌, Služba - Kemijski laboratorij 1427 Avenija V‌. Holjevca 20‌, Zagreb 10000 www‌.dhmz‌.htnet‌.hr Škevin Sović‌, tel:01/6504 333 2018-07-23 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Zaštita okoliša Ispitivanja oborine i vanjskog zraka
61 Državni hidrometeorološki zavod‌, Služba za mjerenja i istraživanja kvalitete zraka 1505 Većeslava Holjevca 20‌, Zagreb 10000 2020-09-02 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Zaštita okoliša Ispitivanje kvalitete zraka
62 Državni zavod za mjeriteljstvo Služba za plemenite kovine Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja 1545 Ibrišimovićeva 11‌, Zagreb 10000 Josipa Alerić‌, tel:01/ 563 52 05 2021-12-15 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijsko ispitivanje plemenitih kovina
63 DVOKUT ECRO proizvodnja i istraživanje d‌. o‌. o‌. Pokretni ekološki laboratorij 1232 Trnjanska 37/IV‌, Zagreb 10000 www‌.dvokut-ecro‌.hr Gordan Golja‌, tel: 2020-03-12 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja kvalitete zraka i emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
64 Đuro Đaković APARATI d‌.d‌.‌, Inspekcijsko tijelo 6420 dr‌. Mile Budaka 1‌, Slavonski Brod 35000 www‌.dd-aparati‌.hr Zvonko Stuhli‌, tel:+385 35 218606 2023-03-26 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi
65 ĐURO ĐAKOVIĆ-CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ D‌.O‌.O‌. 1090 Dr Mile Budaka 1‌, Slav‌.Brod 35000 www‌.ddcir‌.hr Mario Šimić‌, tel:+385 35 446 807 2022-05-03 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Tehnički materijali i proizvodi - uključujući metale i dijelove metala‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Mehanička‌, metalografska ispitivanja Mehanička‌, metalografska i kemijska ispitivanja metalnih materijala i zavarenih spojeva
66 E‌.C‌. Inspekt d‌.o‌.o‌.‌, Odjel za laboratorijsku djelatnost 1554 J‌.Pupačića 2‌, Zagreb 10000 www‌.ec-inspekt‌.hr Elida Kučević‌, tel:+385 13815042 2022-03-23 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Poljoprivredni proizvodi - uključujući hranu za životinje‌, Ispitivanja‌, Mikrobiološka testiranja‌, Hrana i piće Ispitivanje vina‌, hrane‌, hrane za životinje‌, voda‌, otpada‌, tla‌, mulja i predmeta opće uporabe Uzorkovanje voda‌, otpada‌, mulja i mikrobiološke čistoće površina
67 Ecoina d‌.o‌.o‌.‌, Verifikacijsko tijelo 9449 SR Njemačke 10‌, Zagreb 10000 www‌.ecoina‌.com Mirko budiša‌, tel:6600559 2019-03-27 HRN EN ISO 14065:2013 VERIFIKATORI STAKLENIČKIH PLINOVA‌, Verifikacija emisija stakleničkih plinova
68 ECOMISSION d‌.o‌.o‌.‌, ODSJEK ZA ISPITIVANJE 1581 Vladimira Nazora 12‌, Varaždin 42000 www‌.ecomission‌.hr Davorin Bartolec‌, tel: 2022-12-18 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Električna i elektronička ispitivanja‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu) Ispitivanje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora‌, ispitivanje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine
69 EKO FILKO GRAD d‌.o‌.o‌. 1218 Police 1‌, Klanjec 49290 Ivan Filko‌, tel:49 557 022/ 2020-06-07 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
70 Eko Razvoj d‌.o‌.o‌. Odjel za certificiranje proizvoda 3521 Kardinala Alojza Stepinca 5‌, Osijek 31000 www‌.ekorazvoj‌.hr Irena Steiner‌, tel: 2021-02-09 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Poljoprivredni proizvodi Certifikacija proizvoda u ekološkoj proizvodnji
71 Eko-monitoring d‌.o‌.o‌. 1223 Kučanska 15‌, Varaždin 42000 www‌.eko-monitoring‌.hr Igor Šarić‌, tel:042 351 442 2020-01-18 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i ispitivanja građevnih proizvoda
72 Ekonerg d‌.o‌.o‌.‌, Ispitni laboratorij 1194 Koranska 5‌, Zagreb 10000 www‌.ekonerg-laboratorij‌.com Mato Papić‌, tel:+385 1 6000 199 2019-06-12 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Zaštita okoliša Ispitivanja kvalitete zraka i emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
73 Ekonerg d‌.o‌.o‌.‌, Odjel za mjerenja i analitiku‌, Laboratorij za ispitivanje sposobnosti 8414 Koranska 5‌, Zagreb 10000 www‌.ekonerg‌.hr Zlatko Grgić‌, tel:+385 1 6052 630 2023-01-16 HRN EN ISO/IEC 17043:2010 ORGANIZATORI ISPITIVANJA SPOSOBNOSTI‌, Ispitivanje sposobnosti u području ispitivanja kvalitete zraka i emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
74 Ekonerg d‌.o‌.o‌.‌, Umjerni laboratorij 2471 Koranska 5‌, Zagreb 10000 www‌.ekonerg-laboratorij‌.com Zlatko Grgić‌, tel:385 1 6000 199 2019-11-30 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Kemija Umjeravanja analizatora za mjerenje onečišćujućih tvari u zraku i otpadnom plinu
75 Ekoteh dozimetrija d‌.o‌.o‌. Odjel za zaštitu od zračenja 1178 VLADIMIRA RUŽDJAKA 21‌, Zagreb 10000 www‌.ekoteh‌.hr Dario Posedel‌, tel:+385 1 6043882 2019-03-26 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Zaštita od zračenja Ispitivanja u području zaštite od ionizirajućih i neionizirajućih zračenja
76 EkoVent-Info d‌.o‌.o‌. Ispitni laboratorij 1587 Vlade Prekrata 45‌, Zagreb 10000 www‌.ekoventinfo‌.hr Mirko Vorkapić‌, tel:+385 1 6552777 2023-03-01 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja zaštite električnih instalacija i postrojenja Ispitivanje sustava ventilacije i klimatizacije Ispitivanje mikroklimatskih parametara prostora Ispitivanja tonera za pisače
77 EKOVENT-INFO d‌.o‌.o‌.‌, Umjerni laboratorij 2498 Vlade Prekrata 45‌, Zagreb-Novi Zagreb 10020 www‌.ekoventinfo‌.hr/ Mirko Vorkapić‌, tel:+385 1 6552777 2020-07-05 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Vlaga‌, Tlak i vakuum‌, Temperatura Umjeravanje mjerila temperature‌, relativne vlažnosti i tlaka
78 Ekspert d‌.o‌.o‌. za sigurnost i vještačenja 1224 Selska cesta 126‌, Zagreb 10000 www‌.ekspert‌.hr Vlatko Kopilović‌, tel: 2020-01-18 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
79 EKSPERT GRADNJA D‌.O‌.O‌. 1492 TRG FONTANA 2‌, Buzet 52420 Siniša Vivoda‌, tel: 2020-05-13 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
80 ELEKTROSKLOP d‌.o‌.o‌.‌, Laboratorij 6475 II‌. Rakitski odvojak 17‌, Sveta Nedjelja 10431 www‌.elektrosklop‌.hr Tatjana Rotar-Popovski‌, tel:+385 1 3498194 2019-12-17 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Elektrotehnika Inspekcija mjernih trans‌formatora
81 Elkron d‌.o‌.o‌. 1362 Giardini 2‌, Pula 52100 www‌.elkron‌.hr Željko Posedel‌, tel:+ 385 52/504-200 2022-02-20 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Akustička ispitivanja
82 EMOS d‌.o‌.o‌. 2286 ČULINEČKA C‌.27‌, Zagreb-Dubrava 10040 www‌.emoszg‌.hr Vesna Trauber‌, tel:+385 1 2988543 2020-12-28 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Masa Umjeravanje neautomatskih vaga
83 EMOS d‌.o‌.o‌.‌, Inspekcijsko tijelo 6559 Čulinečka 27‌, Zagreb 10040 www‌.emoszg‌.hr/ Darko Turkalj‌, tel:+38512988541 2022-05-29 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija vaga
84 Endress + Hauser d‌.o‌.o‌. Ispitni laboratorij 1497 Jaruščica 23‌, Zagreb 10020 Zvonko Sladoljev‌, tel:01/659 178 2020-05-26 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Fizikalna ispitivanja Ispitivanje protoka u tlačnim cjevovodnim sustavima
85 Endress+ Hauser d‌.o‌.o‌. Umjerni laboratorij 2502 Jaruščica 23‌, Zagreb 10020 Zvonko Sladoljev‌, tel:01/6591 783 2020-06-30 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Protočnost‌, Tlak i vakuum‌, Temperatura‌, Volumen Umjeravanje protočnih mjerila obujma i mase i umjeravanje mjerila temperature i tlaka
86 ENERGETIKA TIM d‌.o‌.o‌. 1592 Cvetki 17‌, Hrvatski Leskovac 10251 www‌.energetika-tim‌.hr Mladen Bošnjak‌, tel: 2023-03-25 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Električna i elektronička ispitivanja Ispitivanje električnih instalacija
87 Energoatest kontrol d‌.o‌.o‌. 1392 Tržna 2‌, Zaprešić 10290 www‌.energoatest‌.com Nives Matić Žabčić‌, tel:+385 (0)1 33 10 2022-11-14 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora‌, akustička ispitivanja‌, ispitivanja ventilacijskih sustava i ispitivanja električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanje munje na građevine
88 Energoatest zaštita d‌.o‌.o‌.‌, Laboratorij za akustiku 1264 Potočnjakova 4‌, Zagreb 10000 www‌.energoatest-zastita‌.hr Josip Vuglenović‌, tel:01/6602-472 2020-10-20 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja zvuka i buke - uključujući buku od vibracija‌, Zaštita okoliša Akustička ispitivanja‌, ispitivanja električnih instalacija i sustava zaštite od munje na građevine te ispitivanja ventilacijskih sustava
89 EOL GRUPA d‌.o‌.o‌.‌, Područje inspekcije mjerila 6341 Smičiklasova 5C‌, Karlovac 47000 www‌.eolgroup‌.eu Natalija Fabac-Car‌, tel:+385 1 6609 844 2021-11-24 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Nafta i kemija Inspekcija agregata za istakanje goriva‌, automatskih mjerila razine i mjernih letvi; Inspekcija sustava za povrat benzinskih para
90 ESE PROJEKT d‌.o‌.o‌. 1313 Savska cesta 2B‌, Sesvete 10360 www‌.eseprojekt‌.hr Siniša Lisak‌, tel:++ 385 1 294 62 33 2021-06-16 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Strojarstvo Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi
91 ESE PROJEKT d‌.o‌.o‌.‌, Inspekcijsko tijelo 6595 Savska cesta 2B‌, Sesvete 10360 www‌.eseprojekt‌.hr Siniša Lisak‌, tel:++ 385 1 294 62 33 2023-04-16 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija opreme pod tlakom
92 ETALON - PLIN d‌.o‌.o‌. Inspekcija mjerila 6295 Črnomerec 31 A‌, Zagreb 10000 Ines Vujnović‌, tel:01/ 3764 356 2021-02-16 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija uređaja za pretvorbu obujma plina
93 Euroinspekt Eurotextil d‌.o‌.o‌.‌, Odjel za certifikaciju 3244 Preradovićeva 31a‌, Zagreb 10000 www‌.eurotextil‌.org Blaženka Bal‌, tel:01/4817-184 2020-05-24 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Osobna zaštitna oprema Certifikacija osobne zaštitne opreme
94 EUROINSPEKT - AGROINSPEKT d‌.o‌.o‌.‌, Inspekcija klasifikacija 6148 Preradovićeva 31/a‌, Zagreb 10000 www‌.agroinspekt‌.hr Hrvoje Vukšić‌, tel:014817181 2023-04-25 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Razvrstavanje i označivanje trupova u klaoničkim objektima
95 Euroinspekt Croatiakontrola d‌.o‌.o‌. PC Laboratorij 1049 Karlovačka cesta 4L‌, Zagreb 10000 Jasminka Sablek‌, tel:+385 1 4817 182 2019-02-17 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Staklo‌, keramika‌, Biološka i biokemijska ispitivanja‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Mikrobiološka testiranja‌, Kemikalije‌, kemijski proizvodi‌, kozmetika - uključujući umjetna gnojiva i boje)‌, Hrana i piće
96 EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d‌.o‌.o‌. Poslovni centar linija klanja 6222 Karlovačka cesta 4L‌, Zagreb 10000 www‌.croatiakontrola‌.hr Jasminka Sablek‌, tel:01/4817 215 2022-11-01 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Razvrstavanje i označivanje trupova u klaoničkim objektima
97 Euroinspekt Eurotextil d‌.o‌.o‌. Laboratorij za ispitivanje tekstila‌, kože‌, obuće i osobne zaštitne opreme 1118 Preradovićeva ul‌. 31a‌, Zagreb 10000 www‌.eurotextil‌.org Lana Rendulić‌, tel:+38514817188 2022-09-28 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Tekstil‌, koža‌, obuća
98 Euroinspekt-Agroinspekt d‌.o‌.o‌. 1481 Preradovićeva 31a‌, Zagreb 10000 www‌.agroinspekt‌.hr Natalija Grgurević‌, tel:00385 1 481 71 79 2020-02-05 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Mikrobiološka testiranja‌, Uzorkovanje‌, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje‌, Hrana i piće Ispitivanje hrane‌, hrane za životinje‌, voda i mikrobiološke čistoće objekata‌, uzorkovanje vode
99 EUROINSPEKT-OSIJEK d‌.o‌.o‌.‌, Poslovni centar Osijek 6237 Vijenac Petrove gore 21‌, Osijek 31000 www‌.euroinspekt-osijek‌.hr Dinko Zovko‌, tel:+385 31 370810 2022-07-24 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Razvrstavanje i označivanje trupova u klaoničkim objektima
100 Euroinspekt-tehnokem d‌.o‌.o‌. 1276 Ivekovićeve stube 9‌, Zagreb 10000 2021-02-28 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Kemikalije‌, kemijski proizvodi‌, kozmetika - uključujući umjetna gnojiva i boje)‌, Zaštita okoliša Ispitivanje mineralnih gnojiva i otpadnih voda
101 EUROTALUS j‌.d‌.o‌.o‌. Odjel za certificiranje 3487 V Trokut 4‌, Zagreb 10000 Danijel Tomić‌, tel:00385 91 7908537 2020-03-16 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Poljoprivredni proizvodi Certifikacija proizvoda u ekološkoj proizvodnji
102 Fakultet prometnih znanosti‌, Zavod za prometnu signalizaciju-ispitni laboratorij 1189 Vukelićeva 4‌, Zagreb 10000 www‌.fpz‌.hr Kristijan Rogić‌, tel: 2020-05-15 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Ispitivanja bez razaranja Mjerenje debljine sloja boje i koeficijenta retrorefleksije prometne signalizacije
103 FRIGOMEHANIKA d‌.o‌.o‌. Inspekcija sigurnosnih ventila 6452 Podolnica 6‌, Cerje‌, Sesvetski Kraljevec 10361 Ivan Šatović‌, tel:+385 1 2046834 2019-04-16 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi
104 FRIGOMOTORS d‌.o‌.o‌. Laboratorij za ispitivanje opreme pod tlakom 1312 Dugopoljska 35‌, Dugopolje 21204 www‌.frigomotors‌.com Pavica Andrić‌, tel:385 021 668900 2021-04-27 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Strojarstvo Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi
105 G‌.B‌.T‌. ATEST d‌.o‌.o‌. 1360 Hrvatske mornarice 1 E‌, Split 21000 www‌.gbt-atest‌.hr Boris Garma‌, tel:+385 21 321910 2022-01-23 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Fizikalna ispitivanja‌, Zaštita okoliša Ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i akustička ispitivanja
106 GEJZIR d‌.o‌.o‌.‌, Inspekcijsko tijelo 6562 Sesvetska cesta 66‌, Sesvete 10360 Tomislav Malić‌, tel:+385 1 27 25133 2022-07-11 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
107 GEO ISPITIVANJA d‌.o‌.o‌. 1114 JARUŠČICA 7A‌, Zagreb-Novi Zagreb 10020 Mirjana Mikulec‌, tel:++ 385 1 /619-2600 2022-07-04 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Uzorkovanje‌, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
108 Geoexpert - I‌.G‌.M‌. d‌.o‌.o‌. Laboratorij 1486 Horvaćanska cesta 77‌, Zagreb 10000 www‌.geoexpert-igm‌.hr Mario Vujica‌, tel:01 2008 908 2020-03-15 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
109 Geoexpert-I‌.G‌.M‌. d‌.o‌.o‌.‌, Odjel za certifikaciju 3504 Horvaćanska cesta 77‌, Zagreb 10000 geoexpert-igm‌.hr Margareta Kožar‌, tel:+385 1 2008908 2020-07-30 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Građevinski proizvodi‌, materijali i konstrukcije Certifikacija građevnih proizvoda
110 Geokon-Zagreb d‌.d‌. Za projektiranje‌, nadzor i razvoj u graditeljstvu 1089 Starotrnjanska 16a‌, Zagreb 10000 www‌.geokon‌.hr Branimir Veličković‌, tel:+385 1 605 00 55 2021-07-03 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje tla i građevnih proizvoda
111 GEOTEHNIČKI STUDIO d‌.o‌.o‌.‌, Laboratorij za ispitivanje tla i stijena 1470 Nikole Pavića 11‌, Zagreb-Susedgrad 10090 www‌.geotehnicki-studio‌.hr Igor Sokolić‌, tel:+385 1 3879072 2019-11-30 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje tla i stijena
112 Geotest d‌.o‌.o‌. 1391 Brezovička cesta 48e‌, Zagreb 10000 www‌.geotest‌.hr Toma Morović‌, tel:+385 1 5614 215 2023-01-24 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda‌, elemenata konstrukcije‌, tla i stijena
113 GIA HRVATSKA d‌.o‌.o‌.‌, Odjel inspekcije 6483 Trgovačka 8‌, Zagreb 10000 www‌.gia-zg‌.hr Hrvoj Vukić‌, tel:+385 1 2409157 2020-02-25 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Nafta i kemija Inspekcija agregata za istakanje goriva‌, automatskih mjerila razine i mjernih letvi; Inspekcija tlakomjera za gume; Inspekcija sustava za povrat benzinskih para
114 GORAN I ZORAN d‌.o‌.o‌.‌, Inspekcijsko tijelo 6575 Petra Krešimira IV 73‌, Solin 21210 Željka Barišić‌, tel:+385 21 374792 2022-10-16 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Građevinarstvo Inspekcija sustava ispusta i odvodnih kanala izvan zgrada
115 GORAN I ZORAN d‌.o‌.o‌.‌, Laboratorij za istraživanje i procjenu odvodnih i kanalizacijskih sustava 1394 Turnovac 3‌, Split 21000 Željka Barišić‌, tel:+385 21 374792 2022-08-01 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
116 GRABAR d‌.o‌.o‌.Odjel inspekcije 6279 Zagrebačka 306‌, Varaždin 42000 www‌.grabar-vz‌.hr Goran Keretić‌, tel:+385 42 241 301 2020-11-21 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija vodomjera za hladnu i toplu vodu
117 GRADSKA PLINARA ZAGREB d‌.o‌.o‌. Odjel ovjere i umjeravanja mjerila 6441 Radnička cesta 1‌, Zagreb 10000 www‌.plinara-zagreb‌.hr Berislav Pavlović‌, tel:+385 1 6437 604 2019-03-30 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija plinomjera i uređaja za pretvorbu obujma plina
118 Građevinski laboratorij d‌.o‌.o‌. 1109 Jadranska cesta 81e‌, Zadar 23000 Marija Sipina‌, tel:+385 23 340264 2022-04-15 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje građevnih proizvoda
119 GRAĐEVINSKI LABORATORIJ d‌.o‌.o‌. 1125 BORONGAJSKA CESTA 84‌, Zagreb 10000 www‌.laboratorij‌.hr Barbara Winter‌, tel:+385 1 2010148 2023-01-22 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda‌, tla i stijena
120 GTG plin d‌.o‌.o‌. GTG inspekcijsko tijelo 6442 Kalinovac 2/a‌, Karlovac 47000 www‌.gtg-plin‌.com/pocetna-cro‌.html Dragan Čičak‌, tel:+385(47)609200 2019-03-11 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi‌, Inspekcija opreme pod tlakom niske razine opasnosti
121 Hausler d‌.o‌.o‌.‌, Ispitni laboratorij 1428 Viškovo 63 b‌, Viškovo 51216 Linda Hausler‌, tel:051 258 707 2018-07-23 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
122 HCR - Centar za testiranje‌, razvoj i obuku d‌.o‌.o‌. 3588 Sortina 1d‌, Zagreb-Novi Zagreb 10020 www‌.ctro‌.hr 2023-02-28 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Vojna oprema Certifikacija strojeva za razminiranje‌, metaldetektora‌, pasa za detekciju mina‌, pipalica i osobne zaštitne opreme na poslovima humanitarnog razminiranja
123 HELM d‌.o‌.o‌. HELM-Odjel inspekcije 6491 Crvenog križa 14‌, Zagreb 10000 www‌.helm‌.hr Tomislav Švagelj‌, tel:01/2404-130 2020-04-23 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Elektrotehnika Inspekcija brojila električne energije
124 HEP-Nastavno obrazovni centar 1570 Luke Ibrišimovića 9‌, Velika 34330 www‌.hep‌.hr/noc Vladimir Caha‌, tel:+385 034 3130 37 2022-09-25 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Vizualni pregled i dielektrička ispitivanja alata izmjeničnim naponom 50 Hz‌, 100 kV/30 cm
125 HEP-Proizvodnja d‌.o‌.o‌.‌, Centralni kemijsko- tehnološki laboratorij 1323 Zagorska 1‌, Zagreb 10000 www‌.hep‌.hr/proizvodnja/cktl/default‌.aspx Marija Trkmić‌, tel:+385 13037987 2021-09-15 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Nafta i kemija Ispitivanje loživog ulja‌, ugljena‌, koksa i čvrstih biogoriva
126 HEPLAST-PIPE d‌.o‌.o‌. - Ispitni laboratorij 1047 Kralja Zvonimira 38‌, Prelog 40323 www‌.heplast-pipe‌.hr Marina Zelenić‌, tel:040/646333 2019-10-29 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Plastični i gumeni proizvodi‌, Mehanička‌, metalografska ispitivanja Ispitivanje plastomernih cijevi i plastike
127 HEUREKA‌, Obrt za mjerno istraživačke radove za vodovod i kanalizaciju 1315 Sljemenska 61‌, Osijek 31000 www‌.heureka-os‌.hr Stjepan Stojanović‌, tel:+385 91 10 50 959 2021-05-12 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
128 Hidro‌.Lab‌. d‌.o‌.o‌.‌, Laboratorij za ekološka ispitivanja 1283 Ružićeva 32‌, Rijeka 51000 Karmen Margeta‌, tel: 2020-11-29 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje otpada‌, voda‌, eluata otpada‌, mulja‌, tla i taloga Uzorkovanje otpada‌, otpadne vode‌, mulja‌, tla i taloga
129 Holcim (Hrvatska) d‌.o‌.o‌. Laboratorij za beton i agregat 1528 Koromačno 7b‌, Koromačno 52222 www‌.holcim‌.hr Igor Bobić‌, tel:+38598419688 2021-05-04 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
130 HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR d‌.o‌.o‌.‌, Sektor brodogradilišta‌, Centar za certificiranje zavarivača 5519 Put brodograditelja 16‌, Trogir 21220 www‌.brodotrogir‌.hr Ivica Jajić‌, tel:021 883 135 2021-03-02 HRN EN ISO/IEC 17024:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT‌. OSOBLJA‌, Certifikacija zavarivačkog osoblja
131 HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA‌, SEKTOR ZA KONTROLU KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA 1061 Poljana Križevačka 185‌, Križevci 48260 www‌.hpa‌.hr Pintić Pukec‌, tel:048 279 074 2019-09-28 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Hrana i piće Ispitivanje mlijeka‌, hrane za životinje i meda
132 Hrvatska poljoprivredna agencija‌, Sektor za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda Služba za kontrolu ocjenjivanja na liniji klanja životinja 6142 Poljana Križevačka 185‌, Križevci 48260 www‌.hpa‌.hr/ Tomislav Anđelić‌, tel:+385 48 279 064 2023-06-18 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Inspekcija postupaka razvrstavanja i označivanja trupova u klaoničkim objektima
133 HRVATSKE ŠUME d‌.o‌.o‌. 3413 Kneza Branimira 1‌, Zagreb 10000 www‌.hrsume‌.hr Jadranka Roša‌, tel:01/4804-159 2023-03-04 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Poljoprivredni proizvodi Certifikacija proizvoda u ekološkoj proizvodnji
134 Hrvatske vode‌, Glavni vodnogospodarski laboratorij 1423 Ulica grada Vukovara 220‌, Zagreb 10000 Ivan Šnajder‌, tel:01/2410500 2023-06-11 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Uzorkovanje i ispitivanje voda
135 HRVATSKI AUTOKLUB‌, Sektor stručnih nadzora i utvrđivanja sukladnosti vozila‌, Služba stručnih nadzora‌, Stručni nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila 6149 Avenija Dubrovnik 44‌, Zagreb-Sloboština 10010 Mario Pavić‌, tel:+385 1 6611 995 2023-05-12 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Vozila Stručni nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila
136 HRVATSKI CENTAR ZA NERAZORNA ISPITIVANJA Centar za certifikaciju 5517 Ivana Lučića 1‌, Zagreb 10000 Damir Markučič‌, tel: 2021-02-14 HRN EN ISO/IEC 17024:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT‌. OSOBLJA‌, Certifikacija osoba za nerazorna ispitivanja
137 Hrvatski centar za poljoprivredu‌, hranu i selo‌, Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo‌, Laboratorij za ispitivanje sjemena 1408 Usorska 19‌, Brijest‌, Osijek 31000 www‌.hcphs‌.hr Sanja Špoljarić Marković‌, tel:+ 385 31 275 705 2022-11-29 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Poljoprivredni proizvodi - uključujući hranu za životinje Ispitivanje sjemena‌, hrane i hrane za životinje
138 Hrvatski centar za poljoprivredu‌, hranu i selo‌, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo 1022 Jandrićeva 42‌, Zagreb 10000 www‌.hcphs‌.hr Dragica Kaštelanac‌, tel:4629 225 2022-12-14 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja mošta‌, vina‌, voćnih vina i jakih alkoholnih pića te senzorna ispitivanja vina i voćnih vina
139 Hrvatski centar za poljoprivredu‌, hranu i selo‌, Zavod za zaštitu bilja 1552 Gorice 68b‌, Zagreb 10000 www‌.hcphs‌.hr Adrijana Novak‌, tel:+ 385 1 2311640 2022-03-14 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Biološka i biokemijska ispitivanja‌, Biološki predmeti za ispitivanja Ispitivanje i identifikacija štetnih organizama krumpira
140 Hrvatski mjeriteljski institut‌, Nacionalni umjerni laboratoriji 2434 Ulica grada Vukovara 78‌, Zagreb 10000 www‌.hmi‌.hr Gorana Baršić‌, tel:385 1 6168 180 2018-10-30 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Dimenzije‌, Snaga i sila‌, Vlaga‌, Ionizirajuće zračenje‌, Tlak i vakuum‌, Temperatura Umjeravanja etalona i mjernih uređaja duljine‌, hrapavosti‌, kuta‌, temperature‌, vlažnosti‌, tlaka‌, sile‌, tvrdoće‌, udarnog rada loma i produljenja; Umjeravanje utega; Umjeravanja ionizacijskih komora u radioterapiji
141 Hrvatski Registar Brodova 6076 Marasovićeva 67‌, Split 21000 www‌.crs‌.hr Vjeko Barač‌, tel:021408166 2022-02-12 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Plovila i oprema Inspekcija brodova‌, rekreacijskih plovila‌, tlačne opreme i jednostavnih tlačnih posuda
142 Hrvatski Registar Brodova‌, Sektor konstrukcije 3548 Marasovićeva 67‌, Split 21000 crs‌.hr Damir Roje‌, tel:++ 385 21 408 116 2022-01-08 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Električni proizvodi i oprema‌, telekomunikacije‌, elektronika‌, Tehnički materijali i proizvodi‌, Strojevi‌, uređaji‌, oprema Certifikacija pomorske opreme
143 Hrvatski registar brodova‌, Sektor konstrukcije 9568 Marasovićeva 67‌, Split 21000 www‌.crs‌.hr Mladen Pavičić‌, tel:021 408 122 2022-08-03 HRN EN ISO 14065:2013 VERIFIKATORI STAKLENIČKIH PLINOVA‌, Ocjena planova praćenja
144 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA‌, Sektor za certifikaciju sustava upravljanja 4014 Marasovićeva 67‌, Split 21000 www‌.crs‌.hr Mladen Pavičić‌, tel:+385 21 408118 2021-05-22 HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT‌. SUSTAVA UPRAVLJANJA‌, Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom
145 Hrvatski šumarski institut‌, Odjel za laboratorijska ispitivanja 1131 Cvjetno naselje 41‌, Jastrebarsko 10450 Nevenka Ćelepirović‌, tel:+385 1 6273036 2018-07-31 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Drvo‌, Biološka i biokemijska ispitivanja‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Biološki predmeti za ispitivanja‌, Ostalo Ispitivanje šumskog sjemena i biljnog materijala
146 Hrvatski veterinarski institut 1150 Savska cesta 143‌, P‌.P‌. 883‌, Zagreb 10000 www‌.veinst‌.hr Miroslav Benić‌, tel:01 6123610 2023-05-13 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje hrane‌, hrane za životinje‌, biološkog materijala‌, voda‌, veterinarsko-medicinskih pripravaka i mikrobiološke čistoće objekata Dijagnostika bolesti životinja Senzorsko ocjenjivanje proizvoda od mesa Uzorkovanje voda
147 Hrvatski zavod za javno zdravstvo‌, Služba za zdravstvenu ekologiju 1041 Rockfellerova 7‌, Zagreb 10000 www‌.hzjz‌.hr Sanela Ljubenko-Mihelj‌, tel:385 1 48 63 315 2018-12-04 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Poljoprivredni proizvodi - uključujući hranu za životinje‌, Ispitivanja‌, Biološka i biokemijska ispitivanja‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Hrana i piće‌, Zaštita okoliša Ispitivanje voda‌, hrane‌, hrane za životinje‌, predmeta opće uporabe‌, mikrobiološke čistoće objekata i uzorkovanje voda
148 HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU‌, Laboratorijska dijagnostika i klinička transfuzija 7445 Petrova 3‌, Zagreb 10000 www‌.hztm‌.hr Tomislav Vuk‌, tel:+ 385 1 4600389 2019-03-16 HRN EN ISO 15189:2012 MEDICINSKI LABORATORIJI‌, Klinička ispitivanja Serološka i molekularna dijagnostika krvlju prenosivih bolesti; Eritrocitna dijagnostika i hemostaza; Mikrobiološko ispitivanje sterilnosti uzoraka tkiva
149 HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU‌, Laboratorijska dijagnostika i klinička transfuzija 1444 Petrova 3‌, Zagreb 10000 Tomislav Vuk‌, tel:+ 385 1 4600389 2019-03-16 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje sterilnosti farmaceutskih otopina za parenteralnu primjenu
150 HRVATSKO DRUŠTVO ZA KONTROLU BEZ RAZARANJA d‌.o‌.o‌. Centar za certifikaciju 5060 Berislavićeva 6‌, Zagreb 10000 www‌.hdkbr‌.hr Miro Džapo‌, tel:+385 1 615 7129 2019-09-15 HRN EN ISO/IEC 17024:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT‌. OSOBLJA‌, Certifikacija osoba za nerazorna ispitivanja
151 I‌.P‌. Inženjering d‌.o‌.o‌. 1305 Srdoči 21 A‌, Rijeka 51000 Ivo Pranjić‌, tel:051701340 2021-03-31 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Strojarstvo Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi
152 IKOM d‌.o‌.o‌. Odjel inspekcije vodomjera i plinomjera 6439 Kovinska 7‌, Zagreb-Susedgrad 10090 www‌. ikom-mjerila‌.hr Dubravko Regvat‌, tel:385 1 3900 801 2019-03-06 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Građevinarstvo Inspekcija plinomjera i vodomjera za hladnu i toplu vodu
153 INA - INDUSTRIJA NAFTE d‌.d‌.‌, Rafinerija nafte Rijeka‌, Kontrola kvalitete 1054 Urinj 53‌, Kostrena 51221 www‌.ina‌.hr Dijana Hajdo‌, tel: 2019-07-21 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Nafta i kemija Ispitivanje nafte i naftnih proizvoda te ispitivanje voda
154 INA - INDUSTRIJA NAFTE d‌.d‌.‌, Služba istraživanja stijena i fluida 1048 Lovinčićeva 4‌, Zagreb 10000 www‌.ina‌.hr Jasmina Jelić-Balta‌, tel:+385 1 2381108 2019-02-11 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Nafta i kemija Ispitivanje prirodnog plina‌, kondenzata‌, nafte i naftnih proizvoda
155 INA d‌.d‌.‌, Rafinerije i marketing‌, Razvoj Rafinerija i marketinga‌, Centralni ispitni laboratorij 1020 Lovinčićeva 4‌, Zagreb 10000 www‌.ina‌.hr 2022-11-08 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Uzorkovanje‌, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje‌, Nafta i kemija‌, Zaštita okoliša Ispitivanje tekućih naftnih proizvoda i uzorkovanje na benzinskim postajama Ispitivanje voda‌, otpada‌, muljeva i tla i uzorkovanje otpadnih voda
156 INA maziva d‌.o‌.o‌. 1093 Radnička cesta 175‌, Zagreb 10000 Ružica Marinčić‌, tel:+385 1 2412370 2021-07-28 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Fizikalna ispitivanja‌, Uzorkovanje‌, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje‌, Nafta i kemija‌, Zaštita okoliša Ručno uzorkovanje i ispitivanje naftnih proizvoda‌, rashladnih i antikorozivnih tekućina‌, otpadnih ulja i voda
157 INA-Industrija nafte d‌.d‌.‌, Rafinerija nafte Sisak‌, Kontrola kvalitete 1037 A‌. Kovačića 1‌, Sisak 44000 www‌.ina‌.hr Tihana Gorenc‌, tel:+ 385 91 4970 548 2018-11-04 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Nafta i kemija Ispitivanje i ručno uzorkovanje naftnih proizvoda
158 IND-EKO d‌.o‌.o‌. Laboratorij za ispitivanje vodonepropusnosti i inspekciju kanalizacijskih i vodovodnih sustava 1117 Urinj 46‌, Kostrena 51221 www‌.ind-eko‌.hr Slobodan Štrbac‌, tel:+385 51 287 529 2022-10-03 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevinh proizvoda
159 INDIKATOR d‌.o‌.o‌. 1438 PRILAZ VETVA 14‌, Labin 52220 www‌.indikator-labin‌.hr Bosiljko Tadić‌, tel:052 851 793 2019-03-05 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda‌, električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine
160 INEL - medicinska tehnika d‌.o‌.o‌, Umjerni laboratorij 2419 VII Južna obala 27‌, Zagreb-Novi Zagreb 10020 www‌.inel-mt‌.hr Branimir Jagetić‌, tel:385 1 617 51 50 2023-03-21 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Volumen Umjeravanje klipnih pipeta
161 INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d‌.o‌.o‌.‌, Odjel za operativno poslovanje 1248 Dolenica 28‌, Lučko 10250 www‌.inetec‌.com Krunoslav Markulin‌, tel:+385 1 6594555 2020-05-20 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja bez razaranja Odabrane metode ispitivanja bez razaranja
162 Ing atest d‌.o‌.o‌. 1250 Hrvatske mornarice 1A‌, Split 21000 www‌.ingatest‌.hr Rozmari Batarelo‌, tel:021/340140 2020-05-12 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora‌, električnih instalacija‌, sustava zaštite od djelovanja munje na građevine‌, ventilacijskih sustava i akustička ispitivanja
163 INGINSPEKT -OPATIJA d‌.o‌.o‌.‌, Odjel za inspekciju dizala 6536 Antona Raspora 26‌, Opatija 51410 www‌.inginspekt-opatija‌.hr Darko Bujanović‌, tel:+385 51 272241 2021-08-17 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosti dizala
164 Inginspekt-Opatija d‌.o‌.o‌. 1282 Antona Raspora 26‌, Opatija 51410 Ines Bujanović‌, tel:051 272 241 2020-12-03 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja Ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i akustička ispitivanja
165 Inspecto d‌.o‌.o 1105 Električne centrale 1‌, Đakovo 31400 www‌.inspecto‌.hr Anica Škalić‌, tel:+385 31 560 142 2022-07-12 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Poljoprivredni proizvodi - uključujući hranu za životinje‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Mikrobiološka testiranja‌, Uzorkovanje‌, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje‌, Hrana i piće Ispitivanje hrane‌, hrane za životinje‌, tla‌, voda i mikrobiološke čistoće objekata Uzorkovanje voda
166 INSPECTO d‌.o‌.o‌.‌, Poslovni centar Đakovo 6158 Električne centrale 1‌, Đakovo 31400 www‌.inspecto‌.hr Anica Škalić‌, tel:+385 31 560 142 2018-09-22 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Razvrstavanje i označivanje trupova u klaoničkim objektima
167 Inspekt d‌.o‌.o‌. Ispitni laboratorij I-lab 1269 Avenija Dubrovnik 15‌, Zagreb 10020 www‌.inspekt‌.hr Viktorija Kostelac‌, tel:01/6382680 2020-10-04 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora‌, građevnih proizvoda‌, električnih instalacija‌, sustava zaštite od djelovanja munje na građevine i akustička ispitivanja
168 INSPEKT d‌.o‌.o‌.‌, Umjerni laboratorij MetroLab 2265 Avenija Dubrovnik 15‌, Zagrebački Velesajam‌, Paviljon 34a‌, Zagreb 10000 www‌.inspekt‌.hr Davorka Rajčan Hrešć‌, tel:+385 1 6382 680 2020-06-02 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Tlak i vakuum‌, Temperatura‌, Ostalo Umjeravanje mjerila tlaka i temperature i ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi
169 INSPEKT-ING D‌.O‌.O‌. 1398 Ivana Gundulića 5‌, Osijek 31000 2023-03-20 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Ispitivanja zvuka i buke - uključujući buku od vibracija Ispitivanje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora‌, ispitivanje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine‌,ispitivanje ventilacijskih sustava i akustička ispitivanja
170 INSPEKT-ING d‌.o‌.o‌. Sektor za inspekcijske poslove Odjel za inspekciju ventila sigurnosti 6597 Ivana Gundulića 5‌, Osijek 31000 Hinko Horvatić‌, tel:+385 99 5045772 2023-05-02 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi
171 Institut IGH d‌.d‌.‌, IGH Cert 3055 Janka Rakuše 1‌, Zagreb 10000 www‌.igh‌.hr Zdravko Baršić‌, tel:00385 1 6125 425 2020-02-03 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Građevinski proizvodi‌, materijali i konstrukcije Certifikacija građevnih proizvoda
172 Institut IGH d‌.d‌.‌, Laboratorij IGH 1043 Janka Rakuše 1‌, Zagreb 10000 www‌.igh‌.hr/ Karla Ille‌, tel:+385 (0)1 61 25 129 2019-01-28 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda‌, građevina‌, tla‌, stijena‌, vode‌, otpada i akustička ispitivanja
173 Institut IGH d‌.d‌.‌, Zavod za materijale i konstrukcije‌, Mjeriteljski laboratorij 2070 Janka Rakuše 1‌, Zagreb 10000 www‌.igh‌.hr Dalibor Sekulić‌, tel:+385 1 6125454 2020-03-03 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Dimenzije‌, Snaga i sila‌, Masa‌, Temperatura Umjeravanje mjerila duljine‌, mjerila sile‌, vibracijskih stolova s mjernim sustavom‌, neautomatskih vaga i temperaturnih komora
174 Institut Ruđer Bošković‌, Zavod za istraživanje mora i okoliša‌, Laboratorij za radioekologiju 1162 Bijenička cesta 54‌, Zagreb 10000 www‌.irb‌.hr Gorana Karanovic‌, tel:01 4561 060 2018-11-27 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Zaštita od zračenja Određivanje koncentracije aktivnosti/masene aktivnosti radioaktivnih elemenata
175 Institut Ruđer Bošković‌, Odjel zaštite na radu‌, zaštite od požara i zašite od zračenja; Odsjek zaštite od zračenja 1409 Bijenička cesta 54‌, Zagreb 10000 www‌.irb‌.hr Robert Bernat‌, tel:01/4571-256 2022-12-18 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Zaštita od zračenja Ispitivanja u području zaštite od ionizirajućeg zračenja
176 Institut Ruđer Bošković‌, Zavod za istraživanje mora i okoliša‌, Laboratorij za fiziku mora i kemiju vodenih sustava 1577 Bijenička cesta 54‌, Zagreb 10000 Jelena Dautović‌, tel:014561148 2022-10-30 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu) Ispitivanje voda i sedimenta
177 Institut za Certificiranje Sistema d‌.o‌.o‌. 4430 Ulica Džemala Bijedića 129‌, Sarajevo 71000 www‌.ics-norm‌.com/ Nedim Čaušević‌, tel:+387 33 831 550 2018-08-05 HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT‌. SUSTAVA UPRAVLJANJA‌, Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom‌. Certifikacija sustava upravljanja okolišem‌.
178 Institut za elektroprivredu d‌.d‌.‌, Sektor za elektrotehniku‌, Zavod za visoki napon i mjerenja‌, Ispitni laboratorij 1042 Ulica grada Vukovara 37‌, Zagreb 10000 www‌.ie-zagreb‌.hr Srećko Bojić‌, tel:01/6171-538 2020-04-16 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Električna i elektronička ispitivanja‌, Elektrotehnika Visokonaponska ispitivanja elektroenergetske opreme i električna ispitivanja zaštitnih sredstava za rad u elektroenergetskim postrojenjima‌, ispitivanje porasta temperature električne opreme
179 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša-Split‌, Enološki laboratorij 1202 Put Duilova 11‌, P‌.O‌. Box 288‌, Split 21000 www‌.krs‌.hr Irena Budić Leto‌, tel: 2019-08-06 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Hrana i piće Ispitivanje mošta‌, vina i voćnog vina
180 Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada 1288 Ksaverska cesta 2‌, Zagreb 10000 www‌.imi‌.hr Zdenko Franić‌, tel:+385 1 4673188 2020-12-10 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Proizvodi / Predmeti‌, Zaštita od zračenja Određivanje radioaktivnosti Ispitivanja kvalitete zraka Ispitivanja u području zaštite od ionizirajućeg zračenja
181 INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO‌, Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša 1171 Šetalište Ivana Meštrovića 63‌, Split 21000 INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO‌, Laboratorij za plankton‌, tel:+385 21 408000 2018-09-02 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Hrana i piće‌, Zaštita okoliša Kvalitativno i kvantitativno ispitivanje sastava fitoplanktonske zajednice u morskoj vodi i ispitivanje sadržaja fikotoksina u školjkašima
182 INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM‌, ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU I PREHRANU‌, PREHRAMBENO - BIOTEHNOLOŠKI LABORATORIJ‌, VINARSKI LABORATORIJ 1185 Karla Huguesa 8‌, Poreč 52440 Igor Lukić‌, tel:+385 52 408300 2019-05-15 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Hrana i piće Ispitivanje maslinovih ulja i drugih biljnih ulja‌, mošta‌, vina‌, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina
183 IPPT - KIM d‌.o‌.o‌.‌, Odjel inspekcije 6567 Davora Zbiljskog 2‌, Zagreb 10000 Josip Kruljac‌, tel:+385 98 9006630 2022-07-06 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija opreme pod tlakom
184 IRI Sisak d‌.o‌.o‌. za istraživanje‌, razvoj i ispitivanje Laboratorij za zaštitu okoliša 1225 Braće Kavurića 10‌, Sisak 44000 www‌.iri-sisak‌.hr Marija Deanović‌, tel: 2020-02-09 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Zaštita okoliša Ispitivanje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
185 ISKRAEMECO d‌.o‌.o‌. Odjel inspekcije 6516 Slavonska avenija 26/3‌, Zagreb 10000 www‌.iskraemeco‌.hr Ante Bračić‌, tel:01 2406 234 2021-01-11 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Elektrotehnika Inspekcija brojila električne energije
186 Istrabenz Plini d‌.o‌.o‌.‌, Laboratorij 1314 Pristanište Podbok 3‌, Bakar 51222 www‌.istrabenzplini‌.hr Anton Mihalić‌, tel:051 455 300 2021-10-19 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Strojarstvo Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi
187 J‌.S‌. HAMILTON CROATIA d‌.o‌.o‌. PJ1 laboratorij 1431 Ante Starčevića 15‌, Zadar 23000 www‌.labosano‌.hr/ Maršan Jukić‌, tel: 2018-09-03 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Poljoprivredni proizvodi - uključujući hranu za životinje‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Mikrobiološka testiranja‌, Fizikalna ispitivanja‌, Hrana i piće Ispitivanje hrane‌, hrane za životinje‌, voda‌, kozmetike‌, mikrobiološke čistoće objekata i uzorkovanje voda‌, hrane i hrane za životinje
188 JADRANSKI NAFTOVOD d‌.d‌.‌, Sektor transporta nafte‌, Služba daljinskog nadzora i upravljanja‌, procesnih telekomunikacija i mjeriteljstva 6435 Capraške poljane 47b‌, Sisak 44000 www‌.janaf‌.hr Davor Vugić‌, tel:+385 44 550 613 2018-12-04 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Nafta i kemija Inspekcija mjernih uređaja za mjerenje obujma i mase protoka tekućih ugljikovodika
189 JURIČIĆ INVEST d‌.o‌.o‌. 1228 Vranovina 30‌, Zagreb 10000 Ivan Juričić‌, tel:+ 385 1 6313263 2020-05-05 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
190 KANAL INSPEKT d‌.o‌.o‌. 1464 XI‌. Ravnice 12‌, Zagreb 10000 www‌.kanal-inspekt‌.hr Ivana Majtin‌, tel:01 2440 280 2019-09-17 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
191 KBC Zagreb‌, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku 7466 Kišpatićeva 12‌, Zagreb 10000 www‌.kbc-zagreb‌.hr dr‌. sc‌. Dunja Rogić‌, tel:01/2367288 2019-10-08 HRN EN ISO 15189:2012 MEDICINSKI LABORATORIJI‌, Medicinska biokemija - ispitivanja u području kliničke kemije‌, laboratorijske hematologije i koagulacije‌, laboratorijske imunologije i molekularne dijagnostike
192 Klinička bolnica Dubrava‌, Klinička jedinica - Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku 7473 Avenija Gojka Šuška 6‌, Zagreb 10000 www‌.kbd‌.hr/odjeli-zavodi-klinike/lab/ Željko Romić‌, tel:01 290 3360 2019-12-04 HRN EN ISO 15189:2012 MEDICINSKI LABORATORIJI‌, Medicinska biokemija - ispitivanja u području kliničke kemije‌, laboratorijske hematologije i koagulacije‌, laboratorijske imunologije i molekularne dijagnostike
193 KLINIČKA BOLNICA MERKUR‌, KLINIČKI ZAVOD ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU 7130 ZAJČEVA 19‌, Zagreb 10000 www‌.kb-merkur‌.hr Zlata Flegar-Meštrić‌, tel:01 2431397 2023-01-01 HRN EN ISO 15189:2012 MEDICINSKI LABORATORIJI‌, Klinička ispitivanja Medicinska biokemija - ispitivanja u području kliničke kemije‌, laboratorijske hematologije i koagulacije‌, laboratorijske imunologije i molekularne dijagnostike
194 Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice‌, Klinički zavod za kemiju 7132 Vinogradska cesta 29‌, Zagreb 10000 www‌.kbcsm‌.hr Nada Vrkić‌, tel:0137682080 2022-12-27 HRN EN ISO 15189:2012 MEDICINSKI LABORATORIJI‌, Medicinska biokemija - ispitivanja u području kliničke kemije‌, laboratorijske hematologije i koagulacije‌, laboratorijske imunologije‌, toksikologije i molekularne dijagnostike
195 Komunalije Hrgovčić d‌.o‌.o‌.‌, Laboratorij Komunalije Hrgovčić 1421 Josipa Jurja Strossmayera 175a‌, Županja 32270 www‌.komunalije‌.org Niko Hrgovčić‌, tel:032 830 650 2023-05-24 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja Ispitivanje građevnih proizvoda
196 KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I KANALIZACIJA D‌.O‌.O‌. RIJEKA 1361 DELTA 3‌, Rijeka 51000 Dora Križan‌, tel:+385 51 353 860 2022-10-02 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja Ispitivanje građevnih proizvoda i otpadnih voda
197 Končar - Institut za elektrotehniku d‌.d‌. Visokonaponski laboratorij 1035 Fallerovo šetalište 22‌, Zagreb 10000 www‌.koncar-institut‌.hr Dalibor Filipović Grčić‌, tel: 2019-09-12 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Elektrotehnika Visokonaponska ispitivanja elektroenergetske opreme
198 KONČAR - Institut za elektrotehniku d‌.d‌. Zavod za materijale i tehnologije Laboratorij za mehanička i tehnološka ispitivanja 1515 Fallerovo šetalište 22‌, Zagreb 10000 www‌.koncar-institut‌.hr Ante Poleš‌, tel:+385 1 3656308 2020-12-17 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Tehnički materijali i proizvodi - uključujući metale i dijelove metala‌, Elektronični proizvodi i oprema - uključujući software‌, Mehanička‌, metalografska ispitivanja‌, Ispitivanja bez razaranja‌, Strojarstvo Ispitivanje mehaničkih svojstava materijala Nerazorna ispitivanja materijala Ispitivanje korozijske otpornosti materijala Ispitivanje utjecaja okoliša
199 KONČAR - Institut za elektrotehniku d‌.d‌.‌, Služba za inspekciju elektroenergetske i mjerne opreme 6544 Fallerovo šetalište 22‌, pp 202‌, Zagreb 10000 www‌.koncar-institut‌.hr Sanda Kozlik‌, tel:385 01 3655277 2021-11-17 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Elektrotehnika Inspekcija mjerila otpora
200 KONČAR - Institut za elektrotehniku d‌.d‌.‌, Zavod za rotacijske strojeve‌, Laboratorij za buku i vibracije 1529 Fallerovo šetalište 22‌, Zagreb 10000 www‌.koncar-institut‌.hr Marijan Bogut‌, tel:013655304 2021-05-09 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja zvuka i buke - uključujući buku od vibracija Akustička ispitivanja
201 KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI d‌.d‌. Sektor za kvalitetu‌, inspekciju i ispitivanje mjernih trans‌formatora i umjeravanje mjerne opreme Odjel ispitnog laboratorija MT i umjernog laboratorija MO 1518 Josipa Mokrovića 10‌, Zagreb 10090 www‌.koncar-mjt‌.hr Mladen Kranjčec‌, tel:01/3794-074 2021-01-18 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Električna i elektronička ispitivanja‌, Elektrotehnika Ispitivanje mjernih trans‌formatora
202 KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI d‌.d‌. Sektor za kvalitetu‌, inspekciju i ispitivanje mjernih trans‌formatora i umjeravanje mjerne opreme Odjel inspekcije MT 6514 Josipa Mokrovića 10‌, Zagreb 10090 www‌.koncar-mjt‌.hr Mladen Kranjčec‌, tel:01/3794-074 2020-11-03 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Elektrotehnika Inspekcija mjernih trans‌formatora
203 Končar – Institut za elektrotehniku d‌.d‌. Zavod za EMC‌, sigurnost i umjeravanje‌, Laboratorij za umjeravanje 2057 Fallerovo šetalište 22‌, Zagreb 10000 www‌.koncar-institut‌.hr Marko Mijač‌, tel:+385 1 3656295 2020-05-07 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Elektrotehnika DC and LF‌, Elektrotehnika HF Umjeravanje etalona i mjerila električnih veličina
204 Končar Institut za elektrotehniku d‌.d‌. Visokonaponski laboratorij 2465 Fallerovo šetalište 22‌, Zagreb 10000 Dalibor Filipović Grčić‌, tel: 2019-09-24 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Elektrotehnika HF Umjeravanje visokonaponskih mjernih sustava
205 Končar-Institut za elektrotehniku d‌.d‌. Služba za certificiranje proizvoda-SCERT 3169 Fallerovo šetalište 22‌, Zagreb 10000 www‌.koncar-institut‌.hr Sanda Kozlik‌, tel:+385 1 3655 277 2019-04-28 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Građevinski proizvodi‌, materijali i konstrukcije‌, Električni proizvodi i oprema‌, telekomunikacije‌, elektronika‌, Strojevi‌, uređaji‌, oprema‌, Elektronska oprema‌, Ostalo Certifikacija niskonaponske električne opreme‌, strojeva‌, plinskih aparata‌, radijske i telekomunikacijske terminalne opreme i opreme za regulaciju prometa prema sigurnosnim zahtjevima‌, certifikacija opreme prema zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti‌, zahtjevima okoliša i ekološkog dizajna i zahtjevima na emisiju buke‌, certifikacija srednje i visokonaponske elektroenergetske opreme i mjernih instrumenata te antikorozivnih postupaka i postupaka zavarivanja
206 KONČAR-INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d‌.d‌.‌, Zavod za materijale i tehnologije‌, Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja 1174 Fallerovo šetalište 22‌, Zagreb 10002 www‌.koncar-institut‌.hr Dijana Vrsaljko‌, tel:01/365-6294 2019-04-19 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Nafta i kemija Ispitivanje trans‌formatorskog ulja
207 KONČAR-Institut za elektrotehniku d‌.d‌.‌, Zavod za sklopne aparate i postrojenja‌, Laboratorij za velike snage 1139 Fallerovo šetalište 22‌, Zagreb 10000 www‌.koncar-institut‌.hr Ivo Šimec‌, tel:01/3656-289 2023-02-28 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Električna i elektronička ispitivanja Strujna i mehanička ispitivanja elektroenergetske opreme‌, ispitivanja električne opreme namijenjene za rad u određenim naponskim granicama
208 KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d‌.d‌.‌, Sektor za kvalitetu‌, inspekciju i ispitivanje mjernih trans‌formatora i umjeravanje mjerne opreme‌, Odjel ispitnog laboratorija MT i umjernog laboratorija MO 2530 Josipa Mokrovića 10‌, Zagreb-Susedgrad 10090 www‌.koncar-mjt‌.hr Mladen Kranjčec‌, tel:01/3794-074 2021-07-05 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, (staro) Elektrotehnika Umjeravanje opreme za mjerenje klase točnosti mjernih trans‌formatora
209 KONTROL BIRO - PRISTER d‌.o‌.o‌. Odjel žičara 6303 Kutnjački put 9‌, Zagreb 10000 www‌.kontrolbiro-prister‌.hr Fahira Prister‌, tel:+385 1 2308458 2021-03-15 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosti žičara‌, vučnica i uspinjača za prijevoz osoba
210 KONTROL BIRO d‌.o‌.o‌. Kontrol biro laboratorij 1346 SAVSKI GAJ‌, IV‌. PUT 10‌, Zagreb-Novi Zagreb 10020 Mišo Margaretić‌, tel:+385 1 652 28 39 2021-10-03 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Zaštita okoliša Odabrana ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora Ispitivanje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine
211 KONTROL BIRO d‌.o‌.o‌.‌, Odjel dizala 6172 IV put 10‌, Zagreb 10020 www‌.kontrolbiro‌.hr Dario Rogina‌, tel:+385 31 782572 2019-01-25 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosti dizala
212 Kontrol product d‌.o‌.o‌. 1582 Breznički Hum 7 b‌, Breznički Hum 42225 Ivica Klasan‌, tel:+385/42/778-715 2023-01-17 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja odabranih mehaničkih svojstava metalnih materijala‌, ispitivanje kemijskog sastava spektrometrijom‌, ispitivanje dimenzija 3D metodom
213 L‌.T‌.M‌. d‌.o‌.o‌. Ispitni laboratorij 1298 Zagrebačka cesta 145c‌, Zagreb 10000 www‌.ltm‌.com‌.hr Kalačić Rozić‌, tel:+385 1 3860496 2021-09-04 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
214 LABORATORIJ ZA TOPLINSKU ENERGIJU (LTE) 6472 Ivana Lučića 5‌, Zagreb 10000 Davor Zvizdić‌, tel: 2019-12-23 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Elektrotehnika Inspekcija mjerila toplinske energije
215 LABORING d‌.o‌.o‌. za mjeriteljstvo i ispitivanje 2091 Virjanska 22‌, Zagreb 10000 www‌.laboring‌.hr Darko Balković‌, tel:+385 1 3692055 2021-09-29 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Gustoća i viskoznost‌, Dimenzije‌, Snaga i sila‌, Vlaga‌, Tlak i vakuum‌, Temperatura Umjeravanje mjerila: duljine‌, temperature‌, vlažnosti‌, tlaka‌, gustoće‌, obujma‌, frekvencije‌, momenta sile i sile
216 Labos d‌.o‌.o‌.‌, Laboratorij 1395 Jalkovec‌, Varaždinska-odvojak 2‌, Varaždin 42000 Željko Kukina Balun‌, tel:098/983-6839 2022-10-18 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
217 Labosan d‌.o‌.o‌. Laboratorij Virovitica 1460 Matije Gupca 254‌, Virovitica 33000 Nataša Hokal‌, tel:033/840-138 2019-07-09 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Biološki predmeti za ispitivanja ispitivanje tla‌, otpadnih voda i muljeva
218 Labosan d‌.o‌.o‌. Laboratorij Zagreb 1381 Medvedgradska 49‌, Zagreb 10000 Sunčica Uhitil‌, tel: 2022-05-08 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Poljoprivredni proizvodi - uključujući hranu za životinje‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Mikrobiološka testiranja‌, Fizikalna ispitivanja‌, Hrana i piće Ispitivanje hrane i hrane za životinje‌, voda‌, mikrobiološke čistoće objekata i uzorkovanje voda i hrane
219 Libra tehničar d‌.o‌.o‌. 2147 II‌. Praćanska 6a‌, Zagreb 10000 Nikola Ćosić‌, tel: 2023-04-27 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Masa Umjeravanje neautomatskih vaga i utega
220 LIBRA TEHNIČAR d‌.o‌.o‌. ‌, Odjel mjeriteljstva 6495 II‌. Praćanska 6 A‌, Zagreb 10000 www‌.librateh‌.hr Miroslav Vukelić‌, tel:01 / 6050 345 2020-06-10 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija vaga i utega
221 LIKOMED VETERINA d‌.o‌.o‌.‌, Inspekcijsko tijelo 6579 Brnaze 172‌, Sinj 21230 Vesna Boban‌, tel:++385 21 701400 2022-12-10 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
222 LTM d‌.o‌.o‌. LTMCert 3542 Stubička Slatina 26‌, Oroslavje 49243 www‌.ltm‌.hr Tomislav Skušić‌, tel:049/274 021 2021-12-11 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Građevinski proizvodi‌, materijali i konstrukcije Certifikacija građevnih proizvoda
223 LTM d‌.o‌.o‌. Laboratorij 1104 Stubička Slatina 26‌, Oroslavje 49243 www‌.ltm‌.hr Tomislav Skušić‌, tel:049/274 021 2020-10-03 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Ispitivanja na požar‌, Građevinarstvo Požarna i protuprovalna ispitivanja građevnih proizvoda
224 M TEST j‌.d‌.o‌.o‌. 1071 Augusta Cesarca 14‌, Čakovec 40000 Darko Treska‌, tel: 2022-01-09 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
225 MACEL PLIN d‌.o‌.o‌. Odjel za nadzor 6311 Malešnica 3C‌, Zagreb 10090 www‌.macel-plin‌.hr Romano Paladin‌, tel:+385 1 3484441 2021-05-01 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi
226 MARUS-ATM d‌.o‌.o‌. MARUSLab 2069 IX južna obala 18‌, Zagreb 10020 www‌.marus-atm‌.hr Zdenko Perica‌, tel: 2020-08-26 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Tlak i vakuum‌, Temperatura Umjeravanje mjerila tlaka i mjerila temperature
227 MC ČIŠĆENJE d‌.o‌.o‌.‌, Laboratorij 1221 NIKOLE TESLE 17‌, Sisak 44000 www‌.mcciscenje‌.hr Milan Zrakić‌, tel:+385 44 510021 2020-02-01 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja bez razaranja‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda i nerazorna ispitivanja materijala
228 MEĐIMURJE ZAING d‌.o‌.o‌. 1186 Zagrebačka 77‌, Čakovec 40000 www‌.zaing‌.hr Ivan Kovačić‌, tel:040/396050 2019-03-26 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora‌, akustička ispitivanja‌, ispitivanje sigurnosnih ventila‌, ispitivanje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine‌, ispitivanje ventilacijskih sustava
229 MEĐIMURSKE VODE d‌.o‌.o‌.‌, Odjel odvodnje otpadnih voda Laboratorij za ispitivanje nepropusnosti i tv inspekcijsko snimanje 1520 Kolodvorska 42‌, Strahoninec‌, Čakovec 40000 www‌.medjimurske-vode‌.hr Nevenko Tkalčec‌, tel:040/370-735 2021-03-02 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Građevinarstvo‌, Zaštita okoliša Ispitivanje građevnih proizvoda
230 METROALFA d‌.o‌.o‌.‌, Laboratorij za mjerenje emisija 1165 Karlovačka cesta 4L‌, Zagreb 10000 www‌.metroalfa‌.hr Zoran Kovačević‌, tel:5555 738 2019-02-10 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora‌, ispitivanje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine
231 Metroalfa d‌.o‌.o‌.‌, Odjel ekologija‌, Odsjek za stakleničke plinove 9446 Karlovačka cesta 4L‌, Zagreb 10000 www‌.metroalfa‌.hr Zoran Kovačević‌, tel:5555740 2019-03-23 HRN EN ISO 14065:2013 VERIFIKATORI STAKLENIČKIH PLINOVA‌, Verifikacija emisija stakleničkih plinova
232 METRON INSTRUMENTS d‌.o‌.o‌. 2078 Zavrtnica 17‌, Zagreb 10000 www‌.metron-instruments‌.com Fran Malinarić‌, tel:++ 385 1 /618-5687 2020-09-19 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Tlak i vakuum‌, Temperatura Umjeravanje mjerila tlaka i mjerila temperature
233 METRON INSTRUMENTS d‌.o‌.o‌. 1086 Zavrtnica 17‌, Zagreb 10000 www‌.metron-instruments‌.com Fran Malinarić‌, tel:++ 385 1 /618-5687 2020-09-19 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Zaštita od zračenja Ispitivanje izvora koherentnog i nekoherentnog optičkog zračenja i mjerenje koherentnog i nekoherentnog optičkog zračenja
234 METRON INSTRUMENTS d‌.o‌.o‌.‌, Inspekcijsko tijelo 6527 Zavrtnica 17‌, Zagreb 10000 www‌.metron-instruments‌.com Silvija Badurina‌, tel:+385 1 6185687 2021-04-25 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija tlakomjera za gume
235 METROTEKA d‌.o‌.o‌. 2163 Ulica Kreše Golika 3‌, Zagreb 10000 www‌.metroteka‌.com/ METROTEKA d‌.o‌.o‌.‌, tel:+385 1 5619630 2019-07-02 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Kemija‌, Gustoća i viskoznost‌, Dimenzije‌, Vlaga‌, Tlak i vakuum‌, Temperatura Umjeravanja mjerila duljine‌,temperature‌, relativne vlažnosti‌, gustoće‌, obujma‌, tlaka‌, pH‌, provodnosti i frekvencije
236 METTLER TOLEDO d‌.o‌.o‌. Odjel za ovjeru mjerila 6538 Mandlova 3‌, Zagreb 10000 www‌.mt‌.com Ivan Maras‌, tel:+385 1 2958130 2021-10-05 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Elektrotehnika Inspekcija vaga
237 MINISTARSTVO FINANCIJA; CARINSKA UPRAVA‌, Središnji ured; Sektor za carinski sustav‌, Služba za carinski laboratorij 1572 Alexandera von Humboldta 4a‌, Zagreb 10000 carina‌.gov‌.hr Davor Ćavar‌, tel:01 / 651-1627 2022-10-11 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Poljoprivredni proizvodi - uključujući hranu za životinje‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Nafta i kemija‌, Hrana i piće Ispitivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda‌, ispitivanje naftnih proizvoda
238 MIRTA-KONTROL d‌.o‌.o‌.‌, PJ CERTIFIKACIJA PROIZVODA 3247 Gradiška 3‌, Zagreb-Dubrava 10040 www‌.mirta-kontrol‌.hr Marijan Povodnik‌, tel:00385 1 2431346 2020-06-14 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Osobna zaštitna oprema‌, Tekstil i koža‌, Igračke‌, sportska i hobi oprema Certifikacija osobne zaštitne opreme
239 MIRTA-KONTROL d‌.o‌.o‌.‌, PJ LABORATORIJ 1124 GRADIŠKA 3‌, Zagreb 10000 www‌.mirta-kontrol‌.hr Marta Galeković‌, tel:+ 385 1 2431 346 2022-09-21 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Namještaj‌, Osobna zaštitna oprema‌, Plastični i gumeni proizvodi‌, Igračke‌, sportska i hobi oprema‌, Ispitivanja‌, Tekstil‌, koža‌, obuća Ispitivanje tekstila‌, geotekstila‌, kože‌, gume‌, obuće‌, osobne zaštitne opreme‌, igračaka i tekstilnih proizvoda za primjenu u graditeljstvu
240 MUP RH‌, Ravnateljstvo policije‌, Centar za ‌forenzična ispitivanja‌, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" 1240 Ilica 335‌, Zagreb 10000 www‌.‌forenzika‌.hr Saša Žugaj‌, tel: 2020-11-26 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Forenzična ispitivanja Forenzična ispitivanja i vještačenja
241 Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr‌. Andrija Štampar" 1590 Mirogojska cesta 16‌, Zagreb 10000 2023-03-19 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje fizikalno-kemijskih parametara i mikrobioloških karakteristika hranjivih podloga
242 Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr‌. Andrija Štampar"‌, Centar za integrirani sustav upravljanja‌, Certifikacijsko tijelo za proizvode‌. 3593 Mirogojska 16‌, Zagreb 10000 Antonija Galić‌, tel:+385 1 4696 232 2023-06-13 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Certifikacija proizvoda u ekološkoj proizvodnji
243 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "Dr‌. Andrija Štampar"‌, Služba za kliničku mikrobiologiju 7484 Mirogojska cesta 16‌, Zagreb 10000 www‌.stampar‌.hr Ana Devčić-Jeras‌, tel:++385 1 4696 290 2020-04-09 HRN EN ISO 15189:2012 MEDICINSKI LABORATORIJI‌, Ljudski i veterinarski uzorci Odabrana ispitivanja iz područja kliničke mikrobiologije
244 Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr‌. Andrija Štampar"‌, Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju 1040 Mirogojska 16‌, Zagreb 10000 www‌.stampar‌.hr Antonija Galić‌, tel:+385 1 4696 232 2018-11-26 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Igračke‌, sportska i hobi oprema‌, Poljoprivredni proizvodi - uključujući hranu za životinje‌, Ispitivanja zvuka i buke - uključujući buku od vibracija‌, Biološka i biokemijska ispitivanja‌, Hrana i piće‌, Zaštita okoliša Ispitivanje hrane‌, hrane za životinje‌, vina‌, predmeta opće uporabe‌, voda‌, mikrobiološke čistoće objekata‌, otpada‌, tla‌, muljeva‌, eluata‌, vanjskoga zraka‌, građevnih proizvoda i akustička ispitivanja; Uzorkovanje hrane‌, voda‌, tla‌, muljeva i otpada
245 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE‌, ustanova‌, Zdravstveno-ekološki odjel Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 1127 Krešimirova 52a‌, Rijeka 51000 www‌.zzjzpgz‌.hr 2022-12-03 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Biološka i biokemijska ispitivanja‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Uzorkovanje‌, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje Ispitivanje hrane‌, voda‌, eluata otpada‌, krutih oporabljenih goriva‌, sedimenta‌, mulja‌, tla‌, predmeta opće uporabe‌, vanjskog zraka‌, emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i mikrobiološke čistoće objekata Uzorkovanje voda
246 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 1166 Vukovarska 46‌, Split 21000 www‌.nzjz-split‌.hr Sanja Čulin‌, tel:021 40 11 11 2019-02-09 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Poljoprivredni proizvodi - uključujući hranu za životinje‌, Ispitivanja‌, Ispitivanja zvuka i buke - uključujući buku od vibracija‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Hrana i piće‌, Zaštita okoliša Ispitivanje hrane‌, voda‌, otpada‌, eluata otpada‌, vanjskog zraka‌, emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora‌, predmeta opće uporabe‌, mikrobiološke čistoće objekata‌, akustička ispitivanja‌. Uzorkovanje voda‌. Ispitivanje fizikalno-kemijskih parametara i mikrobioloških karakteristika hranjivih podloga
247 NERETVANSKA KONTROLA PLOČE d‌.o‌.o‌.‌, Odjel nafte 6549 Trg kralja Tomislava 22‌, Ploče 20340 Marinko Pehar‌, tel:+385 20 679201 2022-01-12 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Nafta i kemija Inspekcija u području tekućih naftnih derivata
248 Odvodnja Laboratorij d‌.o‌.o‌. 1468 Put kave 15‌, Kaštel Sućurac 21212 Ivo Anić‌, tel:021/368-968 2019-11-23 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo ispitivanje građevnih proizvoda
249 Ohm LAB d‌.o‌.o‌. 2580 S‌. Radića 28‌, Zabok 49210 www‌.ohmlab‌.hr Grgo Toplak‌, tel:+385 49 221 224 2022-12-17 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Tlak i vakuum‌, Temperatura Umjeravanje mjerila temperature‌, relativne vlažnosti i pH
250 Opća bolnica "Dr‌. Tomislav Bardek" Koprivnica‌, Medicinsko- biokemijski laboratorij 7236 Željka Selingera bb‌, Koprivnica 48000 www‌.obkoprivnica‌.hr Nikolina Puc‌, tel:048/251662 2020-04-01 HRN EN ISO 15189:2012 MEDICINSKI LABORATORIJI‌, Ljudski i veterinarski uzorci Medicinska biokemija - ispitivanja u području kliničke kemije‌, laboratorijske hematologije i koagulacije
251 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana‌, Medicinsko biokemijski laboratorij 7546 Bračak 8‌, Zabok 49210 www‌.bolnica-zabok‌.hr Bojana Kranjčec‌, tel:049204161 2021-12-13 HRN EN ISO 15189:2012 MEDICINSKI LABORATORIJI‌, Ljudski i veterinarski uzorci Medicinska biokemija - ispitivanja u području kliničke kemije‌, laboratorijske hematologije i koagulacije
252 Oprema pod tlakom d‌.o‌.o‌. 6453 Ulica grada Vukovara 237‌, Zagreb 10000 www‌.opt‌.hr Božidar Petranović‌, tel:++385 1 6155 920 2019-04-09 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija opreme pod tlakom
253 OPT Sjever d‌.o‌.o‌. 6558 Krapinska ulica 25‌, Varaždin 42000 Zoran Mađarić‌, tel: 2022-05-03 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija opreme pod tlakom
254 ORIO-VET d‌.o‌.o‌. Odjel inspekcije 6347 Ante Starčevića bb‌, Lužani 35257 Željka Jembrih‌, tel:+385 35 431820 2021-11-17 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole; Razvrstavanje i označavanje trupova u klaoničkim objektima
255 PathCon Laboratories EU d‌.o‌.o‌. 1550 Prilaz Ivana Visina 1-3‌, Zagreb 10000 Roberta Sauerborn Klobučar‌, tel:385 01 6459640 2022-01-17 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Mikrobiološka testiranja Mikrobiološko ispitivanje vode
256 Petrokemija d‌.d‌. PF Upravljanje kvalitetom i okolišem Kontrola kvalitete 1199 Aleja Vukovar 4‌, Kutina 44320 Ivanka Baglama‌, tel: 2019-11-25 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Fizikalna ispitivanja‌, Uzorkovanje‌, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje‌, Nafta i kemija‌, Zaštita okoliša Ispitivanje svojstava mineralnih gnojiva‌, tehničkih kemikalija‌, prirodnog plina‌, tla‌, voda‌, otpada te ispitivanje kvalitete zraka i emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora
257 PETROKEMIJA d‌.d‌.‌, KONTROLA ISPITIVANJA I UMJERAVANJA-Ispitni laboratorij 1293 ALEJA VUKOVAR 4‌, Kutina 44320 www‌.petrokemija‌.hr Emil Znika‌, tel:+385 44 647151 2021-01-20 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi Ispitivanje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine
258 Petrokemija d‌.d‌.‌, Održavanje‌, Kontrola‌, ispitivanja i umjeravanja‌, Ispitni i umjerni laboratorij‌, Umjerni laboratorij 2263 Aleja Vukovar 4‌, Kutina 44320 Emil Znika‌, tel:+385 44 647151 2020-10-13 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Tlak i vakuum Umjeravanje pretvarača tlaka i mjerila tlaka
259 PIRAEX d‌.o‌.o‌.‌, Inspekcijsko tijelo 6474 Industrijska cesta 21‌, Sveta Nedelja 10431 www‌.piraex‌.hr Mladen Bartoš‌, tel:+385 1 3370035 2019-12-21 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Nafta i kemija Inspekcija mjernih uređaja za istakanje goriva‌, automatskih mjerila razine i mjernih letvi; Inspekcija sustava za povrat benzinskih para
260 Poliklinika Breyer za medicinsku biokemiju‌, internu medicinu i mikrobiologiju s parazitologijom 7356 Ilica 191‌, Zagreb 10000 www‌.breyer‌.hr Breyer Priselac‌, tel:01/3776870 2021-12-15 HRN EN ISO 15189:2012 MEDICINSKI LABORATORIJI‌, Ljudski i veterinarski uzorci Medicinska biokemija - ispitivanja u području kliničke kemije i laboratorijske hematologije
261 Pomorski centar za elektroniku d‌.o‌.o‌. Mjeriteljski laboratorij 2455 Zrinsko Frankopanska 209‌, Split 21000 Petar Lukač‌, tel:385 21 495620 2019-05-13 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, (staro) Elektrotehnika‌, Vrijeme i frekvencija‌, Elektrotehnika DC and LF Umjeravanje mjerila električnih veličina i frekvencije
262 PRAXIS-VET d‌.o‌.o‌.‌, Odjel inspekcije 6388 108‌. Brigade ZNG br‌. 50‌, Sibinj 35252 Damir Milas‌, tel:+385 35 426 004 2022-06-28 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole; Razvrstavanje i označivanje trupova u klaoničkim objektima
263 PROCESNA OPREMA d‌.o‌.o‌.‌, Inspekcijsko tijelo 6402 Majstorska 11‌, Zagreb 10000 www‌.procesnaoprema‌.hr Marijan Posavec‌, tel:+385 1 604 0071 2022-07-27 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi
264 PROKION d‌.o‌.o‌. 1583 FRA BONINA 9‌, Split 21000 Igor Marasović‌, tel:021/385-948 2023-01-04 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
265 PROPAN OPREMA d‌.o‌.o‌. Inspekcija mjerila 6501 Ježdovečka 22d‌, Zagreb 10000 Vlado Gavrić‌, tel:01 6560 224 2020-07-02 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Elektrotehnika Inspekcija mjernih sustava na autocisternama za goriva
266 Prva ekološka stanica d‌.o‌.o‌. 3523 Kuraltova 8‌, Zagreb 10000 www‌.prvaekoloska‌.hr Marin Fucijaš‌, tel:++ 385 1 /234-8688 2021-03-13 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Poljoprivredni proizvodi Certifikacija proizvoda u ekološkoj proizvodnji
267 PTC Krka Knin d‌.o‌.o‌. 1459 IV gardijske brigade 44‌, Knin 22300 www‌.divgroup‌.eu Đorđe Bajić‌, tel: 2020-11-26 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Tehnički materijali i proizvodi - uključujući metale i dijelove metala Ispitivanje mehaničkih svojstava metalnih materijala i vijčanih proizvoda
268 PUT-PROING d‌.o‌.o‌. 1393 Slavonska 15‌, Split 21000 www‌.put-proing‌.com Ivana Vujević‌, tel: 2022-08-28 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
269 Quanta d‌.o‌.o‌.‌, Laboratorij Quanta 1574 Svetonedeljska 16‌, Rakov Potok 10436 Ivan Periša‌, tel: 2022-11-01 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Poljoprivredni proizvodi - uključujući hranu za životinje‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Hrana i piće Ispitivanje hrane
270 QUESTUS SIGURNOST d‌.o‌.o‌. 1591 Pantovčak 28‌, Zagreb 10000 www‌.questus-sigurnost‌.hr Tomislav Muslim‌, tel: 2023-03-12 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Električna i elektronička ispitivanja Ispitivanje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine
271 Ramtech d‌.o‌.o‌. Odjel za certifikaciju 3262 Sachsova 6/VII‌, Zagreb 10000 www‌.ramtech‌.hr Ruža Petrinjak‌, tel:2760899 2020-11-22 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Građevinski proizvodi‌, materijali i konstrukcije Certifikacija građevnih proizvoda
272 RAVNOTEŽA d‌.o‌.o‌.‌, Mjeriteljski laboratorij - LTR 2164 Laduć‌, Putine 5‌, Šenkovec 10292 www‌.ravnoteza‌.hr Hrgar Drenški‌, tel:385 1 3395004 2019-07-17 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Tlak i vakuum‌, Temperatura Umjeravanja mjerila temperature i mjerila tlaka
273 REVENA PLUS d‌.o‌.o‌. 6259 Donje Mrzlo polje Mrežničko 14‌, Duga Resa 47250 REVENA PLUS d‌.o‌.o‌. Marko Desović‌, tel:+385 47 844 397 2020-09-17 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi i priprema tlačne probe opreme pod tlakom
274 RiEKO-LAB d‌.o‌.o‌. 1378 J‌.P‌. Kamova 19‌, Rijeka 51000 Ana Jurjević‌, tel:+385 51 436484 2022-06-17 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Mikrobiološka testiranja‌, Uzorkovanje‌, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje‌, Hrana i piće Ispitivanje voda‌, hrane‌, mikrobiološke čistoće objekata i uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju
275 RIJEKATANK‌, EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA d‌.o‌.o‌. 1499 Bartola Kašića 5/2‌, Rijeka 51000 www‌.rijekatank‌.hr Sergio Doz‌, tel: 2020-07-02 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
276 RIZ-LABORATORIJ d‌.o‌.o‌. 1087 Božidarevićeva 13‌, Zagreb 10000 www‌.riz‌.hr/hr/laboratorij‌.html Alan Barić‌, tel:+ 385 1 2355 283 2021-04-21 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Električna i elektronička ispitivanja‌, Elektromagnetska kompatibilnost‌, Elektrotehnika Ispitivanje statičkih i elektromehaničkih brojila djelatne i jalove električne energije za izravni spoj i za spoj preko mjernih trans‌formatora
277 ROKOVAČA d‌.o‌.o‌. 6083 Hribarov prilaz 13‌, Zagreb 10000 www‌.rokovaca‌.hr Karolina Novosel‌, tel:+385 1 6624 477 2020-11-22 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Automati za igre na sreću Inspekcija automata i stolova za igre na sreću te automata za zabavne igre
278 SAMPLE CONTROL d‌.o‌.o‌. 1257 Franje Puškarića 18 Lučko‌, Zagreb 10250 Tanja Dinić‌, tel:+3851 5510646 2020-11-04 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Poljoprivredni proizvodi - uključujući hranu za životinje‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Mikrobiološka testiranja‌, Hrana i piće Ispitivanje hrane‌, hrane za životinje‌, voda‌, predmeta opće uporabe i mikrobiološke čistoće objekata Uzorkovanje voda
279 Sartorius Croatia - Libra elektronik d‌.o‌.o‌. Laboratorij za umjeravanje vaga‌, utega i pipeta 2287 Savska 45A‌, Zaprešić 10290 www‌.sartorius‌.hr Ivica Granić‌, tel:+385 1 3340290 2021-01-25 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Masa‌, Volumen Umjeravanje neautomatskih vaga‌, utega i pipeta
280 SAYBOLT PAN ADRIATIKA d‌.o‌.o‌.‌, Služba inspekcije 6074 Jurjevska 41‌, Zagreb 10000 www‌.saybolt‌.com Marija Oslaković‌, tel:++ 385 1 /466-8128 2020-06-23 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Nafta i kemija Inspekcija u području nafte‌, naftnih derivata‌, ukapljenog naftnog plina i biogoriva
281 SCHEIDT&BACHMANN TUBS d‌.o‌.o‌.‌, Odjel nadzora i inspekcije 6258 D‌.Stupnik‌, Dolenica 20‌, Lučko 10250 www‌.scheidt-bachmann-tubs‌.hr Rudolf Raspudić‌, tel:+385 1 653 1139 2020-08-05 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Nafta i kemija‌, Strojarstvo Inspekcija agregata za istakanje goriva‌, automatskih mjerila razine i mjernih letvi; Inspekcija sustava za povrat benzinskih para
282 SERVER MARK d‌.o‌.o‌. Odjel inspekcije/mjeriteljstva 6493 Joze Martinovića 9‌, Zagreb 10000 www‌.server-mark‌.hr Stjepan Gorša‌, tel:01/3860-048 2020-05-06 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija neautomatskih vaga
283 SGS Adriatica d‌.o‌.o‌. Sektor certifikacije i unaprjeđenja poslovanja 4092 Karlovačka cesta 4i‌, Zagreb 10000 www‌.sgsgroup‌.hr Drago Goić‌, tel:+385 1 6140961 2022-02-26 HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT‌. SUSTAVA UPRAVLJANJA‌, Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom Certifikacija sustava upravljanja okolišem
284 SGS ADRIATICA d‌.o‌.o‌.‌, Kontrola nafte i naftnih derivata 6217 Karlovačka cesta 4i‌, Zagreb-Novi Zagreb 10020 www‌.sgs‌.com Drago Goić‌, tel:+385 1 6140961 2020-03-11 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Nafta i kemija Inspekcija u području nafte‌, naftnih derivata‌, ukapljenog naftnog plina i biodizela
285 SLADOVIĆ d‌.o‌.o‌. OJ ispitivanje i podešavanje ventila sigurnosti 6533 Palinovečka 43‌, Zagreb 10000 www‌.sladovic‌.hr Slaven Fadljević‌, tel:+385 1 3631 040 2021-06-06 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosnih ventila
286 Sokol d‌.o‌.o‌. Vinkovci‌, Sokol Laboratorij 1488 H‌. V‌. Hrvatinića 11‌, Vinkovci 32100 Huso Zoletić‌, tel:032 339 999 2020-03-25 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
287 SOLMEX d‌.o‌.o‌.‌, Poslovnica Slavonski Brod 1532 Slavonskobrodska 24‌, Slobodnica‌, Sibinj 35252 www‌.solmex‌.hr Željko Marić‌, tel:035/412880 2021-06-08 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
288 Sonus d‌.o‌.o‌. 1349 Benešićeva 21‌, Zagreb 10000 www‌.sonus‌.hr Miljenko Henich‌, tel: 2021-12-08 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja zvuka i buke - uključujući buku od vibracija Akustička ispitivanja
289 SPECIJALNA OPREMA - LUČKO d‌.o‌.o‌.‌, Tehnička inspekcija 6526 Dolenica ulica 20‌, Lučko 10250 www‌.specijalna-oprema‌.hr Mia Stančić‌, tel:+385 1 6530671 2021-03-30 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija plinomjera i uređaja za pretvorbu obujma plina; Inspekcija sigurnosnih ventila
290 Splošna bolnišnica Dr‌. Jožeta Potrča Ptuj‌, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko 7382 Potrčeva 23-25‌, Ptuj 2250 Mojca Završnik‌, tel:003867491500 2022-09-14 HRN EN ISO 15189:2012 MEDICINSKI LABORATORIJI‌, Medicinska biokemija - ispitivanja u području kliničke kemije‌, laboratorijske hematologije i koagulacije
291 SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA ‌, Zavod za graditeljstvo i građevne materijale‌, SŠB-CERT 3176 Ljudevita Gaja 1‌, Bedekovčina 49221 Željko Rod‌, tel:091/592-2685 2019-08-05 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Građevinski proizvodi‌, materijali i konstrukcije Certifikacija građevnih proizvoda
292 SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA Zavod za graditeljstvo i građevne materijale Laboratorij za ispitivanja građevnih materijala 1034 GAJEVA 1‌, Bedekovčina 49221 Sandra Tuđa‌, tel:00385 49 213-994 2018-09-29 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
293 STS PLIN d‌.o‌.o‌.‌, Odjel inspekcije 6463 Međugorska 1a‌, Sesvete 10360 www‌.stsplin‌.com Natalija Benko‌, tel:+385 1 2005 318 2019-07-15 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija agregata za istakanje goriva; Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi
294 STSI integrirani tehnički servisi d‌.o‌.o‌. 1226 Lovinčićeva 4‌, Zagreb 10000 www‌.stsi‌.hr Nedeljko Horvat‌, tel:098/400328 2020-02-03 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Ispitivanja bez razaranja‌, Strojarstvo Nerazorna ispitivanja metalnih materijala‌. Ispitivanja sigurnosnih ventila‌.
295 STSI Integrirani tehnički servisi d‌.o‌.o‌. Segment djelatnosti operativnih poslova‌, Umjerni laboratorij 2141 Lovinčićeva 4‌, Zagreb 10000 www‌.stsi‌.hr Tomislav Alerić‌, tel:+385 1 2381708 2018-07-17 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Tlak i vakuum‌, Temperatura Umjeravanje mjerila tlaka i mjerila temperature
296 STSI-INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI d‌.o‌.o‌.‌, Segment djelatnosti operativnih poslova‌, Inspekcijsko tijelo 6317 Lovinčićeva 4‌, Zagreb 10000 www‌.stsi‌.hr Đurđica Jelenčić‌, tel: 2021-10-20 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Nafta i kemija‌, Strojarstvo Inspekcija infracrvenom termografijom; Inspekcija agregata za istakanje goriva‌, mjernih letvi i mjerila tlaka‌, sustava za povrat benzinskih para i cilindričnih spremnika; Inspekcija opreme pod tlakom
297 Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu‌, Zavod za namještaj i drvne proizvode‌, Laboratorij za drvo u graditeljstvu 1175 Svetošimunska 25‌, Zagreb 10000 www‌.sumfak‌.hr Vjekoslav Živković‌, tel:01/235 2537 2019-06-12 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Drvo‌, Fizikalna ispitivanja Ispitivanje drvnih građevnih proizvoda‌, boja‌, lakova i ljepila
298 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike‌, računarstva i in‌formacijskih tehnologija Osijek Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost 1348 Kneza Trpimira 2b‌, Osijek 31000 www‌.etfos‌.unios‌.hr/struka/ Zvonimir Klaić‌, tel:+ 385 31 224-722 2021-12-28 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Električna i elektronička ispitivanja‌, Elektromagnetska kompatibilnost‌, Elektrotehnika Ispitivanje električnih i magnetskih polja niskih frekvencija
299 Sveučilište u Dubrovniku‌, Zavod za mediteranske kulture 1322 Marka Marojice 4‌, Dubrovnik 20000 Sanda Desnica‌, tel: 2021-07-21 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Hrana i piće Ispitivanje vina i maslinovog ulja
300 Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet Zavod za geotehniku Geotehnički laboratorij 1476 Hallerova aleja 7‌, Varaždin 42000 www‌.gfv‌.unizg‌.hr Damir Štuhec‌, tel:042 408 909 2019-12-09 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Fizikalna ispitivanja Ispitivanje tla
301 Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane Odjel za animalnu proizvodnju i biotehnologiju 1309 Heinzelova 55‌, Zagreb 10000 www‌.vef‌.hr 2021-04-25 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Klinička ispitivanja za medicinu i veterinu‌, Mikrobiološka testiranja Laboratorijska ispitivanja u području veterinarske medicine
302 Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Zavod za mljekarstvo Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode 1081 Svetošimunska cesta 25‌, Zagreb 10000 rlm‌.agr‌.hr/ Šimun Zamberlin‌, tel:01/2393-904 2020-12-13 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Hrana i piće Ispitivanje mlijeka i mliječnih proizvoda
303 Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Zavod za ishranu bilja Analitički laboratorij Zavoda za ishranu bilja 1479 Svetošimunska cesta 25‌, Zagreb 10000 Vesna Jurkić‌, tel:01/2393884 2019-12-23 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Poljoprivredni proizvodi - uključujući hranu za životinje‌, Kemikalije‌, kemijski proizvodi‌, kozmetika - uključujući umjetna gnojiva i boje) Ispitivanje mineralnih gnojiva
304 Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet‌, Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Zavod za zdravstvenu ekologiju‌, medicinu rada i sporta Laboratorij za ispitivanje voda i balneoklimatologiju 1557 Rockefellerova 4‌, Zagreb 10000 www‌.snz‌.unizg‌.hr/hr/ Damir Andabaka‌, tel:01 4590 120 2022-05-07 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje voda
305 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET ZAVOD ZA RUDARSTVO I GEOTEHNIKU LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE EKSPLOZIVNIH TVARI 1219 Pierottijeva 6‌, Zagreb 10000 Mario Dobrilović‌, tel:++ 385 1 /483-6053 2019-11-30 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Vojna oprema - uključujući eksplozive‌, balistiku Ispitivanja eksplozivnih tvari
306 Sveučilište u Zagrebu‌, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zavod za zavarene konstrukcije Katedra za zavarene konstrukcije Odjel za certifikaciju FSB-ZK Cert 3469 Ivana Lučića 1‌, Zagreb 10000 www‌.fsb‌.unizg‌.hr/zavkon Ivica Garašić‌, tel: 2019-11-13 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Građevinski proizvodi‌, materijali i konstrukcije‌, Tehnički materijali i proizvodi‌, Strojevi‌, uređaji‌, oprema Certifikacija postupaka zavarivanja metalnih materijala‌, osposobljenosti proizvođača za izvođenje zavarivačkih radova i građevnih proizvoda
307 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU‌, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA‌, ZAVOD ZA VISOKI NAPON I ENERGETIKU‌, Laboratorij visokog napona 1056 Unska 3‌, Zagreb 10000 www‌.fer‌.unizg‌.hr/lvn Božidar Filipović-Grčić‌, tel:+385 1 6129 714 2019-07-30 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Električna i elektronička ispitivanja‌, Elektrotehnika Visokonaponska ispitivanja električne opreme izmjeničnim naponom frekvencije 50 Hz i ispitivanje (mjerenje‌, proračun i procjena) elektromagnetskih polja frekvencije 50 Hz
308 Sveučilište u Zagrebu‌, Fakultet strojarstva i brodogradnje‌, Katedra za toplinsku i procesnu tehniku 2503 Ivana Lučića 5‌, Zagreb 10000 Damir Dović‌, tel:+385 1 6168-174 2020-07-02 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Temperatura Umjeravanje mjerila temperature
309 Sveučilište u Zagrebu‌, Fakultet strojarstva i brodogradnje‌, Katedra za toplinsku i procesnu tehniku‌, Laboratorij za toplinske uređaje 1510 Ivana Lučića 5‌, Zagreb 10000 www‌.fsb‌.unizg‌.hr Damir Dović‌, tel:+385 1 6168-174 2020-09-20 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Građevinarstvo‌, Strojarstvo Ispitivanje grijalica prostora‌, kamina i štednjaka Ispitivanje sustava ventilacije‌, klimatizacije i mikroklime prostora
310 Sveučilište u Zagrebu‌, Fakultet strojarstva i brodogradnje‌, Zavod za konstruiranje‌, Laboratorij za elemente strojeva 2454 Ivana Lučića 5‌, Zagreb 10000 www‌.fsb‌.unizg‌.hr/elemstroj/ Krešimir Vučković‌, tel:385 1 6168 165 2019-04-29 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Snaga i sila Umjeravanje mjerila momenta sile
311 Sveučilište u Zagrebu‌, Građevinski fakultet‌, Laboratorij za ispitivanje konstrukcija 1422 Kačićeva 26‌, Zagreb 10000 www‌.grad‌.unizg‌.hr Joško Krolo‌, tel:385 1 4639 607 2018-06-30 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Testing of construction products
312 Sveučilište u Zagrebu‌, Građevinski fakultet‌, Zavod za materijale‌, Laboratorij za materijale 1243 Fra Andrije Kačića Miošića 26‌, Zagreb 10000 www‌.grad‌.unizg‌.hr Ivan Gabrijel‌, tel: 2020-05-05 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
313 Sveučilište u Zagrebu‌, Prehrambeno-biotehnološki fakultet‌, Centar za kontrolu namirnica 1110 Jagićeva 31‌, Zagreb 10000 www‌.ckn‌.pbf‌.hr Andrea Benussi Skukan‌, tel:+385 1 463 3618 2022-03-27 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Hrana i piće Ispitivanje hrane‌, hrane za životinje i predmeta opće uporabe
314 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU‌, ŠUMARSKI FAKULTET‌, Zavod za namještaj i drvne proizvode‌, Laboratorij za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj 1338 Svetošimunska 25‌, Zagreb 10000 www‌.sumfak‌.unizg‌.hr Zoran Vlaović‌, tel:01/2352-454 2021-10-16 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Namještaj Ispitivanje namještaja‌, dijelova za namještaj‌, dječjih igrališta i opreme‌, boja i lakova
315 Synlab Hrvatska‌, Poliklkinika za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku‌, Medicinsko-biokemijski laboratorij 7256 Bukovčev trg 4‌, Zagreb 10000 www‌.synlab‌.hr Bobetić - Vranić‌, tel:01/2340113 2020-07-01 HRN EN ISO 15189:2012 MEDICINSKI LABORATORIJI‌, Medicinska biokemija - ispitivanja u području kliničke kemije‌, laboratorijske hematologije
316 TEH-PROJEKT ENERGETIKA d‌.o‌.o‌. 1385 Fiorello la Guardia 13‌, Rijeka 51000 Krešimir Šekimić‌, tel:05 133 651/9 2022-10-23 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
317 TEHIND d‌.o‌.o‌. 1437 Vladimira Varićaka 4‌, Zagreb 10000 www‌.tehind‌.hr Marko Prša‌, tel:01/ 5531855 2019-02-13 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
318 TEHNIČAR SERVAG d‌.o‌.o‌. 2137 Crnojezerska 18‌, Zagreb 10000 tehnicar-servag‌.hr Anđelko Pavlic‌, tel:+385 1 48 46 425 2023-03-28 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Dimenzije‌, Snaga i sila‌, Vlaga‌, Masa‌, Tlak i vakuum‌, Temperatura Umjeravanje neautomatskih vaga i utega‌, mjerila temperature i relativne vlažnosti‌, mjerila tlaka‌, vremenskog intervala i frekvencije
319 TERMA HGK d‌.o‌.o‌.‌, Inspekcijsko tijelo 6310 Rimski put 11C‌, Sesvete 10360 www‌.terma-hgk‌.hr Damir Polenus‌, tel:++385 1 2001269 2021-05-12 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi
320 TERMOPLIN d‌.d‌. Odjel inspekcije 6522 Vjekoslava Špinčića 78‌, Varaždin 42000 www‌.termoplin‌.com Branko Šanjek‌, tel:+385 42 231444 2021-02-15 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija plinomjera
321 TIM d‌.o‌.o‌.‌, Odjel za preglede dizala 6177 Gustava Krkleca 9‌, Rijeka 51000 www‌.tim-rijeka‌.hr Danijel Turčić‌, tel:051/626 000 2019-04-13 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosti dizala
322 TOT- PROMET d‌.o‌.o‌.‌, Odjel inspekcije mjerila 6417 Radnička cesta 65‌, Đurđevac 48350 Tomislav Rastija‌, tel:+38548811836 2023-03-24 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Inspekcija vodomjera i plinomjera
323 TPA za održavanje kvaliteta i inovacija d‌.o‌.o‌. 1229 Ulica Petra Hektorovića 2‌, Zagreb 10000 Inga Zaninović‌, tel:+385 21 687012 2020-03-11 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
324 TPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu d‌.d‌. Certifikacijski odjel 5461 Slavonska avenija 20‌, Zagreb 10000 www‌.tpk-zavod‌.hr Zdravko Skočić‌, tel:00385 1 2408032 2019-07-03 HRN EN ISO/IEC 17024:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT‌. OSOBLJA‌, Certifikacija zavarivačkog osoblja
325 TPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu d‌.d‌. Inspekcijski odjel 6482 Slavonska avenija 20‌, Zagreb 10000 www‌.tpk-zavod‌.hr Renata Štimac‌, tel:385 1 5392 877 2020-02-17 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo‌, Ostalo Inspekcija opreme pod tlakom; Inspekcija u proizvodnji‌, tijekom eksploatacije‌, sanacije ili rekonstrukcije metalnih materijala i proizvoda
326 TPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu d‌.d‌.‌, Certifikacijski odjel 3143 Slavonska avenija 20‌, Zagreb 10000 www‌.tpk-zavod‌.hr Renata Štimac‌, tel:385 1 5392 877 2023-06-03 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Građevinski proizvodi‌, materijali i konstrukcije‌, Strojevi‌, uređaji‌, oprema Certifikacija postupaka zavarivanja metalnih materijala‌, tlačne opreme‌, jednostavnih tlačnih posuda‌, radnih postupaka za nerastavljive spojeve‌, osposobljenosti proizvođača za izvođenje zavarivačkih radova te građevnih proizvoda
327 TPK-ZAVOD ZA ENERGETSKU I PROCESNU OPREMU d‌.d‌.‌, Laboratorij za ispitivanje bez razaranja 1085 Slavonska avenija 20‌, Zagreb 10000 www‌.tpk-zavod‌.hr Renata Štimac‌, tel:385 1 5392 877 2021-02-20 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja bez razaranja Ispitivanja materijala bez razaranja
328 TPK-Zavod za procesnu i energetsku opremu d‌.d‌.‌, Laboratorij za ispitivanje materijala razaranjem 1072 Slavonska avenija 20‌, Zagreb 10000 www‌.tpk-zavod‌.hr Renata Štimac‌, tel:385 1 5392 877 2020-04-28 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Mehanička‌, metalografska ispitivanja‌, Strojarstvo Mehanička‌, metalografska‌, kemijska ispitivanja i ispitivanja antikorozivne zaštite metalnih materijala i zavarenih spojeva
329 TRGO-INVEST d‌.o‌.o‌. 3586 Dragutina Rakovca 74‌, Bukovlje 35209 www‌.binarnet‌.hr/trgo-invest 2023-02-13 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Poljoprivredni proizvodi Certifikacija proizvoda u ekološkoj proizvodnji
330 TRIO I d‌.o‌.o‌. 1160 Mažinjica 101‌, Buzet 52420 www‌.trio1‌.hr Robert Barić‌, tel:+385 52 695310 2019-03-05 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
331 TÜV Croatia d‌.o‌.o‌.‌, Sektor tehničke inspekcije‌, Certifikacija proizvoda-TPC 3235 Savska cesta 41‌, Zagreb 10000 www‌.tuv-croatia‌.hr Dalibor Pavičić‌, tel:+385 1 3668 307 2020-07-19 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Tehnički materijali i proizvodi‌, Strojevi‌, uređaji‌, oprema‌, Igračke‌, sportska i hobi oprema Certifikacija tlačne opreme‌, jednostavnih tlačnih posuda‌, radnih postupaka za nerastavljive spojeve i opreme za dječja igrališta
332 TÜV Croatia d‌.o‌.o‌.‌, Sektor tehničke inspekcije 6407 Savska 41‌, Zagreb 10000 www‌.tuv-croatia‌.hr Dalibor Pavičić‌, tel:+385 1 3668 307 2022-11-27 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosti tlačne opreme; Inspekcija sigurnosti dječjih igraonica i igrališta
333 TŽV Gredelj d‌.o‌.o u stečaju‌, Laboratorij za umjeravanje‌, mehaničko-defektoskopska i kemijska ispitivanja Laboratorij za umjeravanje mjerila tlaka‌, evaluaciju sigurnosnih ventila i posuda pod tlakom 2508 Vukomerečka cesta 89‌, Zagreb 10000 www‌.tzv-gredelj‌.hr Miljena Curić‌, tel:+385 1 2479 156 2020-10-01 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Tlak i vakuum Umjeravanje mjerila tlaka
334 TŽV Gredelj d‌.o‌.o‌. u stečaju Laboratorij za umjeravanje‌, mehaničko-defektoskopska i kemijska ispitivanja‌, Laboratorij za mehaničko-defektoskopska i kemijska ispitivanja 1525 Vukomerička cesta 89‌, Zagreb 10000 www‌.tzv-gredelj‌.hr Miljena Curić‌, tel:+385 1 2479 156 2021-04-24 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja bez razaranja Ispitivanja materijala bez razaranja
335 TŽV Gredelj d‌.o‌.o‌. u stečaju‌, Laboratorij za umjeravanje‌, mehaničko-defektoskopska i kemijska ispitivanja Laboratorij za umjeravanje mjerila tlaka i evaluaciju sigurnosnih ventila i posuda pod tlakom 1513 Vukomerečka cesta 89‌, Zagreb 10000 www‌.tzv-gredelj‌.hr Miljena Curić‌, tel:+385 1 2479 156 2020-10-28 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja bez razaranja‌, Strojarstvo Ispitivanje sigurnosnih ventila u uporabi
336 UDEM Adriatic d‌.o‌.o‌. 4534 Gajeva 2b‌, 1‌.kat‌, Zagreb 10000 www‌.udemadriatic‌.com Zekeiya Aytac‌, tel:+385 1 4819 601 2021-07-04 HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT‌. SUSTAVA UPRAVLJANJA‌, Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom
337 UDEM Adriatic d‌.o‌.o‌. 3547 Gajeva 2b‌, Zagreb 10000 www‌.udemadriatic‌.com Zekeriya Aytac‌, tel:385 01 4819601 2021-12-21 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Strojevi‌, uređaji‌, oprema Certifikacija sigurnosti strojeva
338 Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS 1342 Zagrebačka 30‌, Pula 52100 www‌.centarmetris‌.hr Vedrana Grozdanić‌, tel:+385 52 388 110 2021-11-16 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Tehnički materijali i proizvodi - uključujući metale i dijelove metala‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Mehanička‌, metalografska ispitivanja‌, Strojarstvo Ispitivanje površine i kemijskih svojstava krutina te kemijskih i mehaničkih svojstava metala
339 VAGE d‌.o‌.o‌. ‌, Laboratorij 6458 Koledovčina 2A‌, Zagreb 10000 www‌.vage‌.hr Janko Peranić‌, tel:+385 1 2452040 2019-07-24 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Elektrotehnika Inspekcija vaga i utega
340 Vage d‌.o‌.o‌. Laboratorij za masu 2077 Koledovčina 2a‌, Zagreb 10000 www‌.vage‌.hr Janko Peranić‌, tel:+385 1 2452040 2020-09-02 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Masa Umjeravanje vaga i utega
341 Vage Lukavečki d‌.o‌.o‌. Odjel inspekcije 6500 Ante Kovačića 2‌, Varaždin 42000 www‌.vage-lukavecki‌.hr Ivan Lukavečki‌, tel:042/213 225 2020-06-30 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija vaga
342 VARKOM d‌.d‌. 1539 Trg bana Jelačića 15‌, Varaždin 42000 www‌.varkom‌.com Ivana Krobot‌, tel:042/351 235 2021-10-11 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Građevinarstvo Ispitivanja otpadnih voda i građevnih proizvoda
343 VENTIL d‌.o‌.o‌. 6443 Save Vukelića 9‌, Rijeka 51000 Igor Klarić‌, tel: 2019-03-31 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosnih ventila u uporabi
344 VETERINARSKA AMBULANTA BENKOVAC d‌.o‌.o‌.‌, Kontrolno tijelo 6584 RIVINE 1‌, Benkovac 23420 Ante Šuto‌, tel:+385 23 681 171 2023-01-24 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
345 VETERINARSKA AMBULANTA d‌.o‌.o‌.‌, Kontrolno tijelo‌, Drniš 6406 Brune Bušića 16‌, Drniš 22320 Tomislav Pamuković‌, tel:+385 22 886 180 2022-11-29 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
346 VETERINARSKA AMBULANTA HRVACE d‌.o‌.o‌. Veterinarska inspekcija 6320 Hrvace 234C‌, Hrvace 21233 Ante Šarić‌, tel:+385 21 829556 2021-08-11 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
347 VETERINARSKA AMBULANTA KLANJEC d‌.o‌.o‌.‌, Odjel inspekcije 6332 Sutlanska 5‌, Klanjec 49290 Marija Kovačić‌, tel:+385 49 550 414 2021-09-25 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
348 VETERINARSKA AMBULANTA OBROVAC d‌.d‌.‌, Kontrolno tijelo 6416 Njivice 1‌, Kruševo‌, Obrovac 23450 Marin Šimičević‌, tel:+385 23 689 041 2023-02-14 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Veterinarski pregledi i kontrole
349 VETERINARSKA AMBULANTA OPATIJA d‌.o‌.o‌.‌, Veterinarska inspekcija 6560 Stubište Ivana Zavidića 3‌, Opatija 51410 Dubravko Kapetanić‌, tel:+385 51 701280 2022-05-31 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
350 VETERINARSKA AMBULANTA PAZIN d‌.o‌.o‌. Kontrolno tijelo 6231 Dubravica 5‌, Pazin 52000 www‌.veterina-pazin‌.hr Nedeljka Domijanić‌, tel:+385 52 624410 2020-03-01 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
351 VETERINARSKA AMBULANTA SOLIN d‌.o‌.o‌.‌, Kontrolno tijelo 6278 Kralja Zvonimira 33‌, Solin 21210 Gorana Barišin‌, tel:+385 21 212 352 2020-11-21 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole; Razvrstavanje i označivanje trupova u klaoničkim objektima
352 VETERINARSKA AMBULANTA TROGIR d‌.o‌.o‌.‌, Odjel za inspekciju 6351 Kardinala A‌. Stepinca 6‌, Trogir 21220 Marin Tangar‌, tel:+385 21 881 429 2021-12-08 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
353 VETERINARSKA AMBULANTA VET-CENTAR d‌.o‌.o‌.‌, Veterinarska inspekcija 6380 Stancija Portun 2‌, Poreč 52440 www‌.vet-centar‌.hr Andreja Zović‌, tel:+385 91 433 5134 2022-04-18 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
354 VETERINARSKA STANICA d‌.o‌.o‌.‌, Odjel inspekcije 6304 Varaždinska 15‌, Ivanec 42240 www‌.vsi‌.hr Irena Glavica‌, tel:+385 42 783743 2021-05-12 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
355 VETERINARSKA STANICA BELI MANASTIR d‌.o‌.o‌.‌, Odjel za inspekciju 6273 Osječka 128‌, Beli Manastir 31300 www‌.vsbm‌.hr Ksenija Korman‌, tel:+385 31 703165 2020-12-06 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
356 VETERINARSKA STANICA BJELOVAR d‌.o‌.o‌.‌, Radna jedinica veterinarska inspekcija 6331 Slavonska cesta 4‌, Bjelovar 43000 Nenad Link‌, tel:+385 43 242332 2021-09-26 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
357 VETERINARSKA STANICA ČAZMA d‌.o‌.o‌.‌, Kontrolno tijelo 6396 Milana Novačića 44‌, Čazma 43240 Marija Kladar‌, tel:+385 91 9471907 2022-06-11 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
358 VETERINARSKA STANICA d‌.d‌. VARAŽDIN‌, Sektor veterinarske medicine 6180 Trg Ivana Perkovca 24‌, Varaždin 42000 www‌.vsv‌.hr Zoran Studak‌, tel:+385 42 240122 2019-06-04 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
359 VETERINARSKA STANICA d‌.o‌.o‌. Odjel veterinarske inspekcije 6277 Kralja Zvonimira 51‌, Prelog 40323 Nada Dolenčić‌, tel:+385 40 645422 2020-11-28 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
360 VETERINARSKA STANICA d‌.o‌.o‌. Požega‌, Odjel inspekcije 6377 Eugena Podubskog 4‌, Požega 34000 Snježana Matešić‌, tel:+385 34 211 602 2022-06-19 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
361 VETERINARSKA STANICA d‌.o‌.o‌. Služba veterinarskih pregleda i kontrola 6230 Braće Gojak 52‌, Karlovac 47000 www‌.vsklc‌.com Višnja Badovinac‌, tel:047 / 615 401 2020-04-22 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
362 VETERINARSKA STANICA d‌.o‌.o‌. ŽUPANJA‌, Kontrolno tijelo 6411 Veliki kraj 18‌, Županja 32270 www‌.vs-zupanja‌.hr Goran Babić‌, tel:+385 32 837657 2023-02-11 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
363 VETERINARSKA STANICA d‌.o‌.o‌.‌, Zaprešić‌, Veterinarska inspekcija 6327 Bana Josipa Jelačića 77‌, Zaprešić 10290 www‌.veterinarska-stanica-zapresic‌.hr Ljerka Kunst‌, tel:+385 1 3310522 2021-09-26 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
364 VETERINARSKA STANICA DARUVAR d‌.o‌.o‌.‌, Veterinarska inspekcija 6336 Petra Preradovića 102‌, Daruvar 43500 Alen Hlebec‌, tel:+385 43 332276 2021-11-06 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
365 VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC d‌.o‌.o‌.‌, Odjel inspekcije 6316 Kolodvorska 2‌, Đurđevac 48350 www‌.vet‌.hr Ivan Forgač‌, tel:+385 48 813173 2021-06-05 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
366 Veterinarska stanica grada Zagreba d‌.o‌.o‌. Kontrolno tijelo 6253 Heinzelova 68‌, Zagreb 10000 www‌.vs-grada-zagreba‌.hr Renata Sučić‌, tel:01/6040-149 2020-06-10 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
367 VETERINARSKA STANICA GRADA ZAGREBA d‌.o‌.o‌.‌, Laboratorij za ispitivanje zdraVstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe ZIN-LAB 1088 Heinzelova 68‌, Zagreb 10000 vs-grada-zagreba‌.hr Vesna Abrić‌, tel: 2021-05-30 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Poljoprivredni proizvodi - uključujući hranu za životinje‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Mikrobiološka testiranja‌, Uzorkovanje‌, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje‌, Proizvodi / Predmeti‌, Hrana i piće Ispitivanje hrane‌, hrane za životinje‌, vode za ljudsku potrošnju‌, predmeta opće uporabe i mikrobiološke čistoće površina Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju
368 VETERINARSKA STANICA JASTREBARSKO d‌.o‌.o‌. Odjel inspekcije 6284 Trešnjevka 61‌, Jastrebarsko 10450 www‌.vsj‌.hr Nataša Grijak‌, tel:01/6281 085 2020-12-06 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
369 Veterinarska stanica Koprivnica d‌.o‌.o‌.‌, VETKON 6182 M‌.P‌.Miškine 66‌, Koprivnica 48000 Vesna Vaclavek‌, tel:+385 98 968 0133 2019-05-06 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
370 VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI d‌.o‌.o‌. Radna jedinica veterinarske inspekcije-VETIS 6511 Potočka 35‌, Križevci 48260 www‌.vskrizevci‌.com Milena Ukalović‌, tel: 2020-09-10 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
371 VETERINARSKA STANICA KUTINA d‌.o‌.o‌. Odjel veterinarske inspekcije 6386 Vladimira Nazora 61‌, Kutina 44320 Elvira Zovko‌, tel:+38544652903 2022-04-18 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
372 VETERINARSKA STANICA LUDBREG - NOVA d‌.o‌.o‌.‌, Odjel veterinarske inspekcije 6563 Ljudevita Gaja 47‌, Ludbreg 42230 Saša Androci‌, tel:042 810 566 2022-06-05 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
373 VETERINARSKA STANICA NOVI MAROF d‌.o‌.o‌.‌, Veterinarska inspekcija 6335 Franjevačka 2‌, Novi Marof 42220 Vesna Knapić‌, tel:+385 42 626 244 2021-09-25 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
374 VETERINARSKA STANICA NOVSKA d‌.o‌.o‌.‌, Kontrolno tijelo 6375 Kralja Zvonimira 9‌, Novska 44330 Dražen Novak‌, tel:+385 44 600 130 2022-06-14 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
375 VETERINARSKA STANICA PETRINJA d‌.o‌.o‌.‌, Inspekcija 6333 Ljudevita Gaja 40A‌, Petrinja 44250 Zdravko Milković‌, tel:+385 44 527770 2021-09-18 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
376 VETERINARSKA STANICA RIJEKA d‌.o‌.o‌.‌, Kontrolno tijelo 6192 Stube Marka Remsa 1‌, Rijeka 51000 www‌.vetstri‌.hr Snježana Ratkajec-Arbanas‌, tel:+385 51 320 263 2019-09-20 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
377 VETERINARSKA STANICA SAMOBOR d‌.o‌.o‌.‌, Veterinarska inspekcija 6535 Katarine Zrinske 7‌, Samobor 10430 www‌.veterina-samobor‌.hr Vatroslav Markušić‌, tel:00385 1 3360 171 2021-07-19 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
378 VETERINARSKA STANICA SISAK d‌.o‌.o‌.‌, Odjel za inspekciju 6384 Zagrebačka 45‌, Sisak 44000 Nikica Popović Golić‌, tel:+385 44 711285 2022-06-18 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
379 VETERINARSKA STANICA SLATINA d‌.o‌.o‌. Odjel za inspekciju 6266 Kralja Zvonimira 16‌, Slatina 33520 www‌.vsslatina‌.com Ksenija Korman‌, tel:+385 31 703165 2020-09-23 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
380 VETERINARSKA STANICA SPLIT d‌.o‌.o‌.‌, Odjel za inspekciju 6565 Šibenska 9‌, Split 21000 www‌.veterinarskastanica-split‌.hr Perino Radovan‌, tel:021 210 882 2022-06-22 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
381 VETERINARSKA STANICA SVETI IVAN ZELINA d‌.o‌.o‌.‌, Kontrolno tijelo 6383 Sajmišna 4‌, Sveti Ivan Zelina 10380 www‌.vs-zelina‌.hr Ivan Pelko‌, tel:+385 1 2060 730 2022-01-26 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
382 VETERINARSKA STANICA VALPOVO d‌.o‌.o‌.‌, Kontrolno tijelo 6357 Matije Gupca 36‌, Valpovo 31550 Domagoj Ovničević‌, tel:+385 91 3651530 2021-12-22 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
383 VETERINARSKA STANICA VELIKA GORICA d‌.o‌.o‌. Inspekcijska služba 6319 Sisačka 39‌, Velika Gorica 10410 www‌.vgvet‌.hr Nikola Robić‌, tel:+385 1 6221263 2021-08-11 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
384 Veterinarska stanica VETAM d‌.o‌.o‌. Odjel za inspekciju 6281 Biljska cesta 7‌, Osijek 31000 www‌.vetam‌.hr Dejan Todorović‌, tel:031286044 2020-12-14 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
385 VETERINARSKA STANICA VIROVITICA d‌.o‌.o‌.‌, Kontrolno tijelo 6401 Josipa Jurja Strossmayera 38‌, Virovitica 33000 www‌.veterinarskastanicavirovitica‌.hr Daniel Pocrnić‌, tel: 2022-11-08 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
386 VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d‌.o‌.o‌.‌, Sektor veterinarske inspekcije 6292 Kolodvorska 68‌, Vrbovec 10340 www‌.veterinarska-stanica-vrbovec‌.hr Mirela Juras‌, tel:+385 1 2791432 2020-12-28 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
387 VETERINARSKA STANICA VUKOVAR d‌.o‌.o‌.‌, Inspekcijsko tijelo 6373 Bana Josipa Jelačića 97‌, Vukovar 32000 Zdravko Bosnić‌, tel:+385 98 1300434 2022-05-21 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
388 VETERINARSKA STANICA ZADAR d‌.o‌.o‌. Kontrolno tijelo 6318 Skročini 2B‌, Zadar 23000 www‌.veterinarska-stanica-zadar‌.hr Marija Milošević-Rudar‌, tel:+385 23 322877 2021-08-11 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole; Razvrstavanje i označavanje trupova u klaoničkim objektima
389 VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA d‌.o‌.o‌.‌, Veterinarska inspekcija 6290 Bistrička cesta 2‌, Konjščina 49282 www‌.veterina-zlatar-bistrica‌.com Bobinec Darko‌, tel:049/461 821 2020-12-23 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
390 VETO d‌.o‌.o‌.‌, Služba veterinarskih pregleda i kontrola 6207 Osječka 278d‌, Slavonski Brod 35000 www‌.argus-sb‌.hr Sanja Šetina‌, tel:+385 35 269444 2019-12-01 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Hrana i piće Veterinarski pregledi i kontrole
391 VIK-HR d‌.o‌.o‌. VIKlab Odjel L1 - Ispitivanje građevnih proizvoda 1181 Zagrebačka cesta 231‌, Zagreb 10000 www‌.vik‌.hr Josipa Špacir‌, tel:+385 1 2332036 2019-07-08 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda‌, električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine
392 VIK-HR d‌.o‌.o‌.‌, VIKcert 3209 Zagrebačka cesta 231‌, Zagreb 10000 www‌.vik‌.hr Josipa Špacir‌, tel:01/2332 036 2020-04-22 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Građevinski proizvodi‌, materijali i konstrukcije Certifikacija građevnih proizvoda
393 Vilmet d‌.o‌.o‌. 1509 Kućeli 57‌, Matulji 51211 www‌.vilmet‌.hr Ivan Babić‌, tel:098 1962001 2020-09-06 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Građevinarstvo Ispitivanje građevnih proizvoda
394 VIZOR d‌.o‌.o‌.‌, Laboratorij za akustička mjerenja 1364 Koprivnička 1‌, Varaždin 42000 www‌.vizor‌.hr Mario Šestanj - Perić‌, tel:+ 385 42 231 922 2022-03-05 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja zvuka i buke - uključujući buku od vibracija Akustička ispitivanja
395 Vodoopskrba i odvodnja d‌.o‌.o‌. Sektor odvodnje Tehnološka služba odvodnje Laboratorij Tehnološke službe odvodnje 1531 Folnegovićeva 1‌, Zagreb 10000 Ivan Rajčić‌, tel:01/6163 2021-06-01 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje otpadnih voda
396 Vodovod - Osijek d‌.o‌.o‌. PJ Odvodnja RJ Ekolaboratorij 1537 Poljski put 1‌, Osijek 31000 Ljiljana Čačić‌, tel:++ 385 31 /330-100 2021-09-05 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Fizikalna ispitivanja Ispitivanje otpadnih voda
397 Yazaki Europe Limited‌, Glavna podružnica Zagreb 1585 Slavonska avenija 26/6‌, Zagreb 10000 Mario Markov‌, tel:+385 1 6323 106 2023-05-08 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje kontakata i konektora (odabrane metode iz LV-214‌, LV-215 i povezanih OEM specifikacija)
398 Zagrebačke otpadne vode - upravljanje i pogon d‌.o‌.o‌. 1524 Čulinečka cesta 287‌, Zagreb 10000 www‌.zov-zagreb‌.hr Marin Ganjto‌, tel:+ 385 1 2410 823 2021-04-14 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Zaštita okoliša Ispitivanje otpadnih voda
399 ZAGREBINSPEKT d‌.o‌.o‌.‌, Organizacija za nadzor sigurnosti dizala 6134 Draškovićeva 29‌, Zagreb 10000 www‌.zagrebinspekt‌.hr Marina Perković‌, tel:+385 1 4612 940 2023-02-04 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosti dizala
400 ZAGREBINSPEKT d‌.o‌.o‌. 1297 Draškovićeva 29‌, Zagreb 10000 www‌.zagrebinspekt‌.hr Marina Perković‌, tel:+385 1 4612940 2021-03-30 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja zvuka i buke - uključujući buku od vibracija‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Građevinarstvo Akustička ispitivanja‌, ispitivanja građevnih proizvoda‌, emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora‌, električnih instalacija‌, sustava zaštite od djelovanja munje na građevine i ventilacijskih sustava
401 ZAGREBPETROL d‌.o‌.o‌.‌, Inspekcijsko tijelo 6480 Črnomerec 38‌, Zagreb 10000 www‌.zagrebpetrol‌.hr Davor Prohaska‌, tel:+385 1 3700 285 2020-02-08 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Ostalo Inspekcija vodoravnih cilindričnih spremnika
402 ZAST d‌.o‌.o‌.‌, Ispitni laboratorij 1255 Tončićeva 2/I‌, Split 21000 www‌.zast‌.hr Tina Mijač‌, tel:021/348367 2020-06-25 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja zvuka i buke - uključujući buku od vibracija‌, Zaštita okoliša Ispitivanje kvalitete zraka‌, ispitivanje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora‌, akustička ispitivanja i ispitivanje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine
403 ZAŠTITA PROJEKT d‌.o‌.o‌. Laboratorij 1211 Vladimira Nazora 8‌, Karlovac 47000 www‌.zastitaprojekt‌.hr Anita Mataković‌, tel: 2019-12-08 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja zvuka i buke - uključujući buku od vibracija‌, Građevinarstvo Akustička ispitivanja i ispitivanja građevnih proizvoda
404 Zaštitainspekt d‌.o‌.o‌. 1294 Reisnerova 95a‌, Osijek 31000 www‌.zastitainspekt‌.hr Damir Đurđević‌, tel:031 25 o5 25 2021-01-19 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora‌, ispitivanje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine‌, ispitivanje ventilacijskih sustava i akustička ispitivanja
405 ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d‌.o‌.o‌.‌, Odjel za preglede dizala 6138 Maksimirska 57a‌, Zagreb 10000 www‌.pregled-dizala‌.hr Vinko Vukadinović‌, tel:+385 1 2329 636 2023-04-03 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Elektrotehnika‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosti dizala
406 ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d‌.o‌.o‌. ‌, Sektor NK‌, Laboratorij volumetrije 1050 Otokara Keršovanija 1‌, Sisak-Caprag 44010 www‌.zik‌.hr Ivan Trajanov‌, tel:+385 44 526 335 2019-10-09 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja Ispitivanje protočnih mjerila obujma i mase i ispitivanje obujma valjkastih spremnika
407 ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d‌.o‌.o‌. Sektor NAFTA-KEMIJA‌, Naftno kemijski laboratorij 1167 Otokara Keršovanija 1‌, Sisak 44000 www‌.zik‌.hr Ivan Trajanov‌, tel:+385 44 526 335 2019-01-19 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Kemikalije‌, kemijski proizvodi‌, kozmetika - uključujući umjetna gnojiva i boje)‌, Nafta i kemija‌, Zaštita okoliša Ispitivanje tekućih naftnih goriva i maziva‌, biogoriva‌, ukapljenog naftnog plina‌, gnojiva‌, voda i otpada Ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora‌, akustička ispitivanja‌, ispitivanja građevnih proizvoda‌, ispitivanja električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine te ispitivanja ventilacijskih sustava
408 Zavod za ispitivanje kvalitete d‌.o‌.o‌.‌, B1‌.1 Odjel za ocjenjivanje sukladnosti građevnih proizvoda 3350 Božidarevićeva 13‌, Zagreb 10000 www‌.zik‌.hr Darko Polanšćak‌, tel: 2021-12-27 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Građevinski proizvodi‌, materijali i konstrukcije Certifikacija građevnih proizvoda
409 Zavod za ispitivanje kvalitete d‌.o‌.o‌.‌, Laboratorij za umjeravanje 2155 Gajeva 17/III‌, Zagreb 10000 www‌.zik‌.hr Berislav Černeli‌, tel:+385 1 2354401 2018-11-05 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Tlak i vakuum‌, Temperatura‌, Vrijeme i frekvencija‌, Elektrotehnika DC and LF Umjeravanje mjerila električnih veličina‌, frekvencije i vremena te umjeravanje mjerila temperature i tlaka
410 ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d‌.o‌.o‌.‌, Sektor NK‌, Odjel inspekcije 6032 Gajeva 17/III‌, Zagreb 10000 www‌.zik‌.hr Ivan Trajanov‌, tel:+385 44 526 335 2018-09-29 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Nafta i kemija‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosnih ventila; Inspekcija u području nafte‌, naftnih derivata‌, biogoriva‌, ukapljenog naftnog plina i prirodnog plina; Inspekcija u području antikorozivne i protupožarne zaštite čeličnih konstrukcija; Inspekcija mjerila protoka i obujma valjkastih spremnika
411 ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d‌.o‌.o‌.‌, Sektor OTM‌, Inspekcijsko tijelo OTM 6249 Ljudevita Gaja 17/III‌, Zagreb 10000 www‌.zik‌.hr Zoran Zaninović‌, tel:+ 385 (0)1 4873100 2020-07-08 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosti dizala; Inspekcija mjerila otpora
412 ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE d‌.o‌.o‌. Odjel inspekcije dizala i strojeva 6144 Škrape 53‌, Split 21000 Alen Vukšić‌, tel:+385 21 370215 2023-04-18 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosti dizala i strojeva
413 ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d‌.o‌.o‌.‌, ZIRS Inspekcija 6569 Ulica grada Vukovara 68‌, Zagreb 10000 www‌.zirs‌.hr Indira Aurer Jezerčić‌, tel:++ 385 1 /611-9775 2022-08-21 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosti dizala
414 Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d‌.o‌.o‌.‌, ZIRS laboratorij 1206 Ulica grada Vukovara 68‌, Zagreb 10000 www‌.zirs‌.hr Aurer Jezerčić‌, tel:611 98 14 2019-10-02 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja zvuka i buke - uključujući buku od vibracija‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Zaštita okoliša‌, Zaštita od zračenja Ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora‌, odabrana ispitivanja jakosti magnetskih i električnih polja i akustička ispitivanja
415 Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije‌, Služba za zdravstvenu ekologiju 1200 Vladimira Nazora 2a‌, Slavonski Brod 35000 zzjzbpz‌.hr Zvonimira Medverec Knežević‌, tel: 2019-09-02 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Hrana i piće Ispitivanje voda i mikrobiološke čistoće objekata Uzorkovanje voda
416 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO " SVETI ROK " VIROVITIČKO_PODRAVSKE ŽUPANIJE‌, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju 1246 Ljudevita Gaja 21‌, Virovitica 33000 www‌.zzjzvpz‌.hr Mirjana Špehar‌, tel:033/781410 2020-04-27 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje hrane‌, voda i mikrobiološke čistoće objekata; uzorkovanje hrane i voda
417 Zavod za javno zdravstvo bjelovarsko-bilogorske županije 1339 Matice hrvatske 15‌, Bjelovar 43000 2021-10-27 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌,
418 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije 1285 Dr‌. Ante Šercera 4A‌, Dubrovnik 20000 www‌.zzjzdnz‌.hr/ Mato Lakić‌, tel:+385 20 341041 2020-12-10 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Hrana i piće Ispitivanje hrane i voda
419 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE - ISTITUTO DI SANITA PUBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA‌, Služba za zdravstvenu ekologiju 1145 V‌.Nazora 23‌, Pula 52100 www‌.zzjziz‌.hr 2023-03-28 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja zvuka i buke - uključujući buku od vibracija‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Mikrobiološka testiranja‌, Uzorkovanje‌, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje‌, Hrana i piće
420 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE Služba za zdravstvenu ekologiju 1274 Dr‌. VLADKA MAČEKA 48‌, Karlovac 47000 Željka Cerovac‌, tel:+ 385 47 411278 2020-10-13 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Biološka i biokemijska ispitivanja‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Mikrobiološka testiranja‌, Hrana i piće Ispitivanje voda‌, hrane i vanjskog zraka
421 Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije‌, Služba za zdravstvenu ekologiju 1260 Trg Tomislava dr‌. Bardeka 10/10‌, Koprivnica 48000 www‌.zzjz-kkz‌.hr Vesna Gaži-Tomić‌, tel:048 655 101 2021-02-08 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Hrana i piće‌, Zaštita okoliša Ispitivanje voda‌, hrane i hrane za životinje
422 Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije‌, Odjel za zdravstvenu ekologiju 1154 Zivtov trg 3‌, Zabok 49210 Irena Mikša‌, tel: 2023-04-23 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanje voda‌, hrane i mikrobiološke čistoće objekata Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju
423 Zavod za javno zdravstvo Ličko senjske županije‌, Odjel za zdravstvenu ekologiju 1210 Senjskih žrtava 2‌, Gospić 53000 Stilinović Totić‌, tel:053 574 860 2020-01-06 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Hrana i piće‌, Zaštita okoliša Ispitivanje i uzorkovanje voda
424 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije‌, Mikrobiološki laboratorij 7424 I‌.G‌.Kovačića 1e‌, Čakovec 40000 www‌.zzjz-ck‌.hr Ines Novak‌, tel:+385992092644 2018-07-03 HRN EN ISO 15189:2012 MEDICINSKI LABORATORIJI‌, Odabrana ispitivanja iz područja virologije‌, parazitologije i bakteriologije
425 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE‌, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU 1183 Drinska 8‌, Osijek 31000 www‌.zzjzosijek‌.hr Suzana Ćavar‌, tel:031 225 789 2019-07-06 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Hrana i piće Ispitivanja voda‌, hrane‌, hrane za životinje‌, mikrobiološke čistoće objekata i vanjskog zraka Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju
426 Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije‌, Služba za zdravstvenu ekologiju 1239 Županijska 9‌, Požega 34000 www‌.zjz-pozega‌.hr 2020-04-28 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌,
427 Zavod za javno zdravstvo Šibensko - kninske županije‌, Odjel zdravstvene ekologije 1363 Put groblja 6‌, Šibenik 22000 www‌.zzjz-sibenik‌.hr Lidija Bujas‌, tel:022 212425 2022-02-21 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Mikrobiološka testiranja‌, Hrana i piće‌, Zaštita okoliša
428 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE Služba za zdravstvenu ekologiju 1334 Ulica kralja Tomislava 1‌, Sisak 44000 www‌.zzjz-sk‌.hr Tamara Iharoš‌, tel:+385 44 567184 2021-10-03 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Mikrobiološka testiranja‌, Hrana i piće Ispitivanje voda‌, hrane‌, eluata otpada i mikrobiološke čistoće objekata
429 Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije‌, Djelatnost za medicinsku mikrobiologiju 7598 Ivana Meštrovića bb‌, Varaždin 42000 www‌.zzjzzv‌.hr/?task=group&gid=8 Sonja Obranić‌, tel:+385 42 653 168 2023-04-26 HRN EN ISO 15189:2012 MEDICINSKI LABORATORIJI‌, Klinička ispitivanja Odabrana ispitivanja iz područja virologije i bakteriologije
430 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE‌, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju 1272 Ivana Meštrovića bb‌, Varaždin 42000 Renata Zidarić‌, tel:042 653 153 2020-10-26 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Ispitivanja okoliša (za okoliš i klimu)‌, Mikrobiološka testiranja‌, Fizikalna ispitivanja‌, Uzorkovanje‌, laboratoriji akreditirani za uzorkovanje‌, Hrana i piće Ispitivanje voda i hrane Uzorkovanje voda
431 Zavod za javno zdravstvo Zadar‌, Služba za mikrobiologiju i parazitologiju 7215 Kolovare 2‌, Zadar 23000 www‌.zjz-zadar‌.hr Biljana Perica‌, tel:023 300 849 2019-12-08 HRN EN ISO 15189:2012 MEDICINSKI LABORATORIJI‌, Ljudski i veterinarski uzorci Odabrana ispitivanja iz područja virologije‌, parazitologije i bakteriologije
432 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR‌, Služba za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša 1173 Kolovare 2‌, Zadar 23000 www‌.zjz-zadar‌.hr Judita Grzunov-Letinić‌, tel:+385 23 300846 2019-02-08 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja‌, Kemijska i analitička ispitivanja‌, Mikrobiološka testiranja‌, Fizikalna ispitivanja‌, Hrana i piće‌, Zaštita okoliša Ispitivanje hrane‌, hrane za životinje‌, voda‌, predmeta opće uporabe‌, tla‌, sedimenta‌, mulja‌, otpada i eluata otpada‌, mikrobiološke čistoće objekata i vanjskog zraka–aerobiološka analiza peludi; Uzorkovanje voda i sedimenta
433 Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije‌, Služba za zdravstvenu ekologiju 1227 Školska 2‌, Rakitje‌, Bestovje 10437 www‌.zzjz-zz‌.hr Pulić Zelenika‌, tel:01/288 9058 2020-03-12 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Hrana i piće Ispitivanje voda‌, hrane i uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju
434 Zavod za metrologiju 2451 Kralja Nikole 2‌, Podgorica 81000 Goran Vukoslavović‌, tel:+382 20 601 360 2023-03-13 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 UMJERNI LABORATORIJI‌, Umjeravanje: utega‌, utega slobodnih nazivnih masa i neautomatskih vaga; mjerila zapremine od stakla i mjerila zapremine sa klipom; etalona prelivnih pipeta i mjernih posuda; mjerila temperature i relativne vlažnosti; etalona i mjernih uređaja duljine; etalona i mjerila električnih veličina‌, frekvencije i vremenskog intervala; mjerila tlaka
435 ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d‌.d‌.‌, Tehnički odjel‌, Inspekcijsko tijelo 6170 Trg Lava Mirskog 3/III‌, Osijek 31000 www‌.zus‌.hr Darije Varžić‌, tel:+385 31 251 142 2018-12-16 HRN EN ISO/IEC 17020:2012 INSPEKCIJSKA TIJELA‌, Strojarstvo Inspekcija sigurnosti dizala
436 Zavod za unapređivanje sigurnosti d‌.d‌. Ispitni laboratorij 1188 Trg Lava Mirskog 3/III‌, Osijek 31000 www‌.zus‌.hr Darije Varžić‌, tel:031/251142 2019-07-08 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora‌, ispitivanja kvalitete zraka‌, akustička ispitivanja‌, ispitivanja građevnih proizvoda‌, ispitivanje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine‌, ispitivanje ventilacijskih sustava
437 Zavod za zavarivanje‌, ispitivanje i tehnologiju d‌.o‌.o‌.‌, Sektor za certifikaciju 3450 Rakitnica 6‌, Zagreb-Dubrava 10040 www‌.zit-zg‌.hr Radenko Jokić‌, tel:+385 1 2498 656 2019-04-28 HRN EN ISO/IEC 17065:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA PROIZVODE‌, Građevinski proizvodi‌, materijali i konstrukcije Certifikacija postupaka zavarivanja metalnih materijala
438 ZIT - Zavod za zavarivanje‌, ispitivanje i tehnologiju d‌.o‌.o‌.‌, Odjel ispitivanja 1234 Rakitnica 6‌, Zagreb-Dubrava 10040 Radenko Jokić‌, tel:+385 1 2498 656 2020-06-02 HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ISPITNI LABORATORIJI‌, Tehnički materijali i proizvodi - uključujući metale i dijelove metala‌, Mehanička‌, metalografska ispitivanja‌, Ispitivanja bez razaranja Odabrane metode mehaničkih ispitivanja metala i zavara sa i bez razaranja te metalografska ispitivanja
439 ZIT - Zavod za zavarivanje‌, ispitivanje i tehnologiju d‌.o‌.o‌.‌, Sektor za certifikaciju 5241 Rakitnica 6‌, Zagreb-Dubrava 10040 www‌.zit-zg‌.hr Radenko Jokić‌, tel:+385 1 2498 656 2020-06-29 HRN EN ISO/IEC 17024:2013 CERTIFIKACIJSKA TIJELA ZA CERT‌. OSOBLJA‌, Certifikacija zavarivačkog osoblja
[42]