agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE

Ispitivanje sposobnosti u području ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (2018-11-20)

EKONERG-ov akreditirani Laboratorij za ispitivanje sposobnosti organizira ispitivanje sposobnosti u području mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora. Ispitivanje sposobnosti provest će se za slijedeća mjerenja i raspone:

 • ugljični monoksid (CO): 0 – 450 ppm,
 • ugljični dioksid (CO2): 0 – 18 % vol,
 • sumporov dioksid (SO2): 0 – 450 ppm,
 • dušikov monoksid (NO): 0 – 150 ppm,
 • kisik (O2): 0 – 21 % vol.

Ispitivanje sposobnosti provest će se 13. i 14.12.2018. godine kod četiri različite koncentracije svakog plina.

Točni termini provedbe ispitivanja sposobnosti ovise o iskazanom interesu i broju prijavljenih laboratorija.

Protokol ispitivanja sposobnosti poslat ćemo Vam najkasnije 15 dana prije provedbe ispitivanja sposobnosti.

Cijena za sudjelovanje na ispitivanju sposobnosti za svih 5 komponenti iznosi 6.500,00 kn + PDV.

Cijena za sudjelovanje na ispitivanju sposobnosti za 1 do 4 komponente iznosi 1.500,00 kn + PDV po komponenti.

Molim Vas da nas obavijestite ako ste zainteresirani za sudjelovanje na ispitivanju sposobnosti.

U slučaju potreba za dodatnim informacijama molim Vas da se javite na mato.papic@ekonerg.hr .

Poziv

Ostale vijesti

Nakon uspješno organiziranog i provedenog kruga ispitivanja sposobnosti međulaboratorijskom usporedbom prema HRN EN 13508-2:2011, Društvo građevinskih inženjera Rijeka organizira novi tj. ponovljeni krug ispitivanja.

Ispitivanje će se provesti 19. listopada 2018. godine na poligonu Komunalnog društva Međimurske vode d.o.o. Čakovec.

Rok za prijavu sudionika 01. listopada 2018. godine.

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno kontaktirajte na lab@dgir.hr.

Informativni letak o ispitivanju sposobnosti nalazi se ovdje, a obrazac prijave za sudjelovanje ovdje.

Obavještavamo Vas da će Društvo gradevinskih inženjera Rijeka (DGIR) 11. svibnja 2018. godine organizirati ispitivanje sposobnosti laboratorija za ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom prema normi HRN EN 13508- 2:2011.

Sudjelovanje u ovom ispitivanju sposobnosti obavezno je za sve akreditirane laboratorije koji u svom područja akreditacije imaju akreditiranu metodu ispitivanja HRN EN 13508-2:2011, metoda "Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom" sukladno točki 5.5.1. Pravila za međulaboratorijske usporedbe HAA-Pr-2/6.

U postupcima akreditacije ispitnih laboratorija u području ispitivanja sustava vodoopskrbe i odvodnje uočen je nedostatak organiziranih ispitivanja sposobnosti za metodu vizualnog kodiranja. Iz navedenog razloga HAA se odlučila propisati obvezu sudjelovanja u navedenom ispitivanju sposobnosti.

Troškove ispitivanja sposobnosti snositi će sudionici ispitivanja.

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za metrologiju u hemiji, u Republici Srbiji, planira organizirati međulaboratorijsku usporedbu u području umjeravanja mjerila gustoće.

Svi zainteresirani laboratoriji, koji žele sudjelovati, mogu podnijeti zahtjev direktno na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, najkasnije do 18. svibnja 2018. godine.

Laboratoriji sudionici, sami će snositi troškove međulaboratorijske usporedbe kao i troškove dostave predmeta umjeravanja. Laboratorije su u obvezi sami osigurati dostavu mjerila slijedećem laboratoriju sudioniku, a u skladu sa tehničkim protokolom usporedbe.

Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe usporedbe iznosit će 28.000,00 RSD.

DMDM će, kao pilot laboratorij, nakon prikupljanja prijava, svim sudionicima dostaviti tehnički protokol usporedbe.

U zavisnosti od broja zainteresiranih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti.

Obavijest o međulabortaorijskoj usporedbi pročitajte na web stranici www.dmdm.rs.

Federal Institute of Metrology METAS, nacionalni mjeriteljski institut Švicarske konfederacije, organizira round robin ispitivanja sposobnosti u području ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti (EMC).

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.metas.ch/metas/de/home/fabe/elektromagnetische-vertraeglichkeit/2017-08-22.html

EKONERG d.o.o. Laboratorij za ispitivanje sposobnosti je akreditirani organizator ispitivanja sposobnosti za područje Ispitivanje sposobnosti u području ispitivanja kvalitete zraka i emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

Krajem svibnja planiraju ispitivanje sposobnosti za emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, kako slijedi:

Ispitivanje sposobnosti za područje mjerenja emisija planira se provesti u razdoblju od 28. do 31.5.2018.

Provest će za slijedeća mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak:

 • ugljični monoksid (CO): 0 – 450 ppm,
 • ugljični dioksid (CO2): 0 – 18 % vol,
 • sumporov dioksid (SO2): 0 – 450 ppm,
 • dušikov monoksid (NO): 0 – 150 ppm,
 • kisik (O2): 0 – 21 % vol.

Ispitivanje sposobnosti provest će se kod četiri različite koncentracije svakog plina. Točni termini provedbe ovise o iskazanom interesu i broju prijavljenih laboratorija.

Cijena za sudjelovanje za 5 komponenti iznosi 6.500,00 kn + PDV.
Cijena za sudjelovanje za 1 do 4 komponente iznosi 1.500,00 kn + PDV po komponenti.

Organizator ispitivanja sposobnosti FA-Tulln svake godine organizira međulaboratorijske usporedbe koje pokrivaju ispitivanje iona, metala, elemenata u tragovima, herbicida i ostalih ispitivanja u umjetnim i prirodnim vodama.

Ovdje možete pogledati program i cjenik za 2018. godinu.

Organizator ispitivanja sposobnosti Proftest Syke organizira međulaboratorijsku usporedbu za ekotoksičnost.

Detalje oko same usporedbe možete pronaći ovdje.

Društvo građevinskih inženjera Rijeka 23. ili 24. svibnja organizira novi krug ispitivanja sposobnosti međulaboratorijskom usporedbom za ispitivanje vodonepropusnosti prema zahtjevima HRN EN 1610:2015 (točka 13.3) i HAA Pr.2/12.

Informativni letak o ispitivanju sposobnosti nalazi se ovdje, a obrazac prijave za sudjelovanje ovdje.

Organizator ispitivanja sposobnosti CompaLab, akreditiran od COFRAC-a, svake godine organizira međulaboratorijske usporedbe koje pokrivaju metalurška ispitivanja te ispitivanja čelika za armiranje.

Ove godine objavili su listu programa za 2017 godinu koju možete pronaći na poveznici List of 2017 PT Programs.

Organizator ispitivanja sposobnosti FA-Tulln svake godine organizira međulaboratorijske usporedbe koje pokrivaju ispitivanje iona, metala, elemenata u tragovima, herbicida i ostalih ispitivanja u umjetnim i prirodnim vodama.

Ovdje možete pogledati program i cjenik za 2017. godinu.

Direkcija za mere i dragocene metale iz Srbije organizira međulaboratorijsku uspredbu iz područja umjeravanja klipnih pipeta. Rok za prijavu je 10. studenog 2016. godine.

Detalji o ponudi mogu se pronaći na poveznici http://www.dmdm.rs/lt/index.php.

Nakon uspješno provedenih međulaboratorijskih usporedbi i velikog interesa sudionika Društvo građevinskih inženjera Rijeka organizira novi krug ispitivanja.

U listopadu 2016. godine planira provesti novi krug međulaboratorijske usporedbe za ispitivanje vodonepropusnosti prema zahtjevima HRN EN 1610:2015 (točka 13.3)

Informativni letak o ispitivanju sposobnosti nalazi se ovdje, a obrazac prijave za sudjelovanje ovdje.

Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za molekulsku fiziku poziva sve zainteresirane ispitne laboratorije na sudjelovanje u međulaboratorijskoj usporedbi u spektroradiometrijskom mjerenju spektralne iradijancije u području UV-A i UV-B.

Aktivnosti u vezi s ispitivanjem sposobnosti kao što su međulaboratorijske usporedbe smatraju se snažnim i djelotvornim sredstvom za dokazivanje osposobljenosti laboratorija za provedbu ispitivanja.

Cilj ove usporedbe je dokazivanje tehničke osposobljenosti za mjerenja u UV-A i UV-B dijelu spektra i potvrđivanje iskazanih vrijednosti mjernih nesigurnosti ispitnih laboratorija.

Dodatne informacije i detalji međulaboratorijske usporedbe možete pronaći ovdje.

Zajednica građevnih laboratorija Bugarske (UCLLSB/SSLSB) akreditirani je organizator ispitivanja sposobnosti akreditiran od Slovačke akreditacijske agencije. Objavio je program za međulaboratorijske usporedbe za građevne proizvode za 2016. godinu.

Programa možete pronaći ovdje.

Mrežna stranica na kojoj možete saznati dodatne informacije je http://ptprovider.sslsb.org

C.P.A. Chem Ltd akreditirani je organizator ispitivanja sposobnosti sa sjedištem u Bugarskoj akreditiran od akreditacijske agencije Sjedinjenih Američkih Država (ANAB). Objavio je program za ispitivanja sposobnosti za 2016. godinu za područje ispitivanja voda, vina i jakih alkoholni pića i farmaceutskih proizvoda.

Popis programa može se pronaći ovdje, a obrazac za registraciju ovdje..

Mrežna stranica na kojoj možete saznati dodatne informacije je https://www.cpachem.com/proficiency_testing

Interproject Ltd je akreditirani organizator ispitivanja sposobnosti akreditiran od Slovačke akreditacijske agencije. Objavio je program za međulaboratorijske usporedbe za period od 2015 do 2019. za područje ispitivanja voda, hrane, vina i jakih alkoholnih pića, krutih i tekućih goriva, tekstila itd.

Popis programa može se pronaći ovdje, a Obrazac za prijavu ovdje..

Danish Technological Institute organizira međulaboratorijsku usporedbu za područje umjeravanja mjerila temperature početkom 2016. godine. Rok za prijavu je 15. siječnja 2016. godine Detalji o ponudi mogu se pronaći ovdje.

Organizator ispitivanja sposobnosti FA-Tulln svake godine organizira međulaboratorijske usporedbe koje pokrivaju ispitivanje iona, metala, elemenata u tragovima, herbicida i ostalih ispitivanja u umjetnim i prirodnim vodama.

Ovdje možete pogledati program i cjenik za 2016. godinu.

Organizator ispitivanja sposobnosti FA-Tulln svake godine organizira međulaboratorijske usporedbe koje pokrivaju ispitivanje iona, metala, elemenata u tragovima, herbicida i ostalih ispitivanja u umjetnim i prirodnim vodama.

Ovdje možete pogledati program i cjenik za 2015. godinu.

Tokom ožujka 2015. godine provesti će se EA istaknuto ispitivanje sposobnosti za metode određivanja temperature i entalpije taljenja i kristalizacije plastike pomoću DSC-a (Differential Scanning Calorimetry) u organizaciji Kunstoff Institut i Deutsches Refebzbüro für Rignversuche und Refernzmateriallen.

Organizator
Predmet
Rok za registraciju
Troškovi sudjelovanja
Deutsches Refebzbüro für Rignversuche und Refernzmateriallen Određivanje temperature i entalpije taljenja i kristalizacije pomoću DSC-a 20. veljače 2015. 275 EUR – izvještaj e-poštom
295 EUR – izvještaj poštom

Sudjelovanje je potrebno prijaviti najkasnije do 20. veljače 2015. godine, a dodatne informacije nalaze se u ovom dokumentu.

Obrazac za prijavu dostupan je ovdje.

Hrvatski mjeriteljski institut (HMI), Nacionalni laboratorij za duljinu (HMI/FSB-LPMD) poziva sve zainteresirane umjerne laboratorije na sudjelovanje u međulaboratorijskoj usporedbi za umjeravanje mjernih sredstava.

Aktivnosti u vezi s ispitivanjem sposobnosti kao što su međulaboratorijske usporedbe smatraju se snažnim i djelotvornim sredstvom za dokazivanje osposobljenosti laboratorija za provedbu umjeravanja. Cilj ove usporedbe je dokazivanje tehničke osposobljenosti i potvrđivanje iskazanih vrijednosti mjernih nesigurnosti umjernih laboratorija.

Informacije o usporedbi:
Mjerna sredstva:

 • pomično mjerilo: (0 – 150) mm / 0,02 mm
 • mjerna ura: (0 – 10) mm / 0,01 mm
 • mikrometar za vanjska mjerenja: (0 – 25) mm / 0,01 mm
 • mjerna letva: (0 – 300) mm / 1 mm

Protokol umjeravanja i analizu rezultata usporedbenih mjerenja izrađuje Nacionalni laboratorij za duljinu.

Cijena sudjelovanja u međulaboratorijskoj usporedbi iznosi 1000,00 kn po mjernom sredstvu.

Svi laboratoriji zainteresirani za sudjelovanje trebaju se javiti najkasnije do 15.11.2014. na elektroničku adresu: gorana.barsic@fsb.hr.

Poziv akreditiranim umjernim laboratorijima za sudjelovanje u međulaboratorijskoj usporedbi za umjeravanje beskontaktnih termometara (pirometri, infracrveni, laserski termometri), koju organizira Laboratorij za metrologiju i kvalitetu Fakulteta za elektrotehniku, Univerze u Ljubljani, akreditiran za provedbu ILC od RvA.

Nakon uspješno provedenih međulaboratorijskih usporedbi u 2012. i 2013. godini, Društvo građevinskih inženjera Rijeka (DGIR), u suradnji s Hrvatskom akreditacijskom agencijom (HAA), organizira novi krug ispitivanja prema HRN EN 1610:2002, ispitivanje zrakom.

Međulaboratorijska usporedba provoditi će se od 15. do 17. svibnja 2014. godine na poligonu Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Delta bb, u Rijeci sukladno zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043. Detalje o tijeku i provedbi ispitivanja, te ostale dodatne informacije, sudionici će dobiti od organizatora (DGIR) nakon prijave sudjelovanja.

Sve informacije objavljene su na mrežnoj stranici www.dgir.hr

Udruženje specijalista građevnih laboratorija Bugarske, akreditirani organizator ispitivanja sposobnosti, organizira u 2014 godini ispitivanja sposobnosti iz područja ispitivanja mješavina asfalta, betonskih blokova za popločavanje, tla i agregata za beton.

Na navedenom linku http://ptprovider.sslsb.org/programs možete pronaći popis svih programa ispitivanja sposobnosti koje nude.

IFA-Tulln je odjel University of Natural Resources and Life Sciences iz Beča. Svake godine organiziraju oko 20 međulaboratorijskih koje pokrivaju ispitivanje iona, metala, elemenata u tragovima, herbicida i ostalih ispitivanja u umjetnim i prirodnim vodama.

Ovdje možete pogledati dostupan program dok se cijenik nalazi se ovdje.

Nakon uspješno provedene međulaboratorijske usporedbe prema HRN EN 1508 u srpnju 2013. godine i velikog interesa sudionika Društvo građevinskih inženjera Rijeka organizira novi krug ispitivanja.

Ispitivanje sposobnosti međulaboratorijskom usporedbom laboratorija za ispitvanje vodonepropusnosti prema HRN EN 1508 provest će se 30. studenog 2013. godine.

Informativni letak o ispitivanju sposobnosti nalazi se ovdje, a obrazac prijave za sudjelovanje ovdje.

LGC standards razvio je shemu ispitivanja sposobnosti za praćenje periodičkih mjerenja emisija iz industrijskih dimnjaka, sukladno europskoj direktivi 96/61/EC verzija 2008/1/EC.

Više informacija o shemi ispitivanja sposobnosti, prijavi i potrebnim dokumentima nalazi se ovdje.

Tvrtka Cerium u suradnji s Kontrol biro-om organizira međulaboratorijsku usporedbu iz područja mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema normama HRN ISO 12039:2012 (O2, CO, CO2), HRN EN 15058:2007 (CO), HRN EN 1795:1997 (SO2), HRN ISO 10849:2008 (NOx), HRN EN 14792:2007 (NOx). Međulaboratorijska usporedba održat će se 26. i 27. rujna 2013. u Kemijsko ekološkom laboratoriju Kontrol biro-a na adresi Savski gaj, IV. put 10, Zagreb.

Organizator
Predmet
EA koordinator
Rok za registraciju
Troškovi sudjelovanja
Cerium i Kontrol-Biro Mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora Hrvoje Nikl pc123@kontrolbiro.hr, info@cerium.hr 13. rujna 2013. 5,000.00 kn

Osoba za kontakt i organizaciju je Hrvoje Nikl i sve upite možete slati na e-mail: pc123@kontrolbiro.hr ili info@cerium.hr Troškove sudjelovanja snose sudionici ispitivanja i oni iznose 5.000,00 kn + PDV, a uključuju usporedno mjerenje, obradu rezultata mjerenja, izradu izvještaja o provedenoj međulaboratorijskoj usporedbi, izdavanje potvrda o sudjelovanju za sudionike i zajednički ručak. Troškovi putovanja i smještaja sudionika nisu uključeni u navedeni iznos. Maksimalni broj sudionika po laboratoriju su dvije osobe. U prilogu se nalazi obrazac za potvrdu sudjelovanja kojeg treba ispuniti, ovjeriti i poslati na gore navedene e-mail adrese. Detalje oko provedbe ispitivanja i sve potrebne informacije sudionici će dobiti od organizatora (Cerium, Kontrol biro) nakon prijave, odnosno potvrde sudjelovanja.

Nakon uspješno provedene dvije međulaboratorijske usporedbe prema HRN EN 1610, Društvo građevinskih inženjera Rijeka (DGIR) organizira ispitivanje sposobnosti međulaboratorijskom usporedbom laboratorija za ispitivanje vodonepropusnosti prema HRN EN 1508.

Međulaboratorijska usporedba provest će od 10. do 12. srpnja 2013. godine na poligonu Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Delta bb, u Rijeci, u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043. Detalje o tijeku i provedbi ispitivanja sposobnosti, kao i sve dodatne informacije, sudionici će dobiti od organizatora (DGIR) nakon prijave sudjelovanja.

Troškove sudjelovanja snose sudionici kruga ispitivanja sposobnosti i iznosit će 3.700,00 kn po sudioniku. Ovim troškovima pokrivena je organizacija usporedbe, trošak pripreme usporedbe, obrada rezultata i izrada izvještaja. Troškovi putovanja i smještaja sudionika nisu uključeni u navedeni iznos.

Organizator
Predmet
EA koordinator
Rok za registraciju
Troškovi sudjelovanja
DGIR Ispitivanje vodonepropusnosti prema HRN EN 1508 Josip Rukavina lab@dgir.hr 1. srpnja 2013. 3,700.00 kn

Informativni letak o ispitivanju sposobnosti nalazi se ovdje, a obrazac prijave za sudjelovanje ovdje.

IZVJEŠTAVANJE HAA

Prema pravilima Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) obveza je laboratorija jednom godišnje izvještavati HAA o sudjelovanjima i rezultatima sudjelovanja u ispitivanjima sposobnosti i drugim međulaboratorijskim usporedbama.

Izvještaj o sudjelovanjima izrađuje se na Excel obrascu 'Izvještaj o sudjelovanjima' (dokument).

Dokumenti

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3

Način na koji se obrazac izvještaja popunjava opisan je u HAA-Pr-2/6.


KONTAK OSOBA

Ivan Stamenković


Laboratoriji su dužni istražiti dostupnost međulaboratorijskih usporedbi što se može postići korištenjem EPTIS baze podataka:

EPTIS (www.eptis.bam.de)

HAA daje prednost programima međulaboratorijskih usporedbi organiziranih od strane akreditiranih ILC/PT/EQA organizatora. U svakom slučaju, laboratorij je dužan provjeriti jesu li programi međulaboratorijskih usporedbi organizirani u skladu ISO/IEC 17043.


PREHRANA, KEMIJA, MIKROBIOLOGIJA, ZAŠTITA OKOLIŠA

DRRR (www.drrr.de/englisch/content_new.htm) Swedish National Food Administration (www.slv.se/pt) FAPAS (www.fapas.com) BIPEA (www.bipea.org/en) LGC Standards (www.lgcpt.com) IFA TULLN (www.ifa-tulln.ac.at/index.php?id=6&L=1) Proficiency Testing Australia (www.pta.asn.au)

NAFTA I NAFTNI PROIZVODI

ASTM (www.astm.org/STATQA) IIS (www.iisnl.com)

VETERINA

VLA (www.defra.gov.uk/vla/eqa/eqa-home.htm)

MATERIJALI

IfEP (proficiencytest.eu) ILT (www.ptinterlaboratory.com) China NIL (english.nil.org.cn/nil)

MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE ZA UMJERAVANJA

CFI (www.intercomparison.org/statcontent/home.aspx) ILT (www.ptinterlaboratory.com)
ILAC (www.ilac.org/ilac_documents.html)

ILAC P9; ILAC Policy for Participation in National and International Proficiency Testing Activities
  EA (http://www.european-accreditation.org/publications)

EA 2/14 M; Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the EA MLA
EA 3/04 G; Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing
EA 4/18 INF; Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
  EURACHEM (http://www.eurachem.org/index.php/publications/guides)
Selection, use and interpretation of PT schemes
  EUROLAB (http://www.eurolab.org/publications.aspxl)
Measurement uncertainty revisited: Alternative approaches to uncertainty evaluation   IUPAC (http://www.iupac.org/home/publications.html)
The international harmonized protocol for the PT of analytical chemistry laboratories  

HAA objavljuje Learning points table – dokument EA Odbora za laboratorije u kojem su navedeni bitni zaključci dobiveni analizom EA istaknutih ispitivanja sposobnosti.

Radna skupina Europske suradnje za akreditaciju svake godine odabire istaknuta ispitivanja sposobnosti u kojima su, sukladno pravilima HAA, obavezni sudjelovati akreditirani laboratoriji.

Njihova osnovna svrha je provjera funkcioniranja multilateralnog sporazuma (MLA) kojeg je HAA potpisnik. Uz to radna skupina analizira rezultate te u suradnji sa organizatorima ispitivanja sposobnosti prepoznaje moguće probleme i kritične elemente u određenim metodama. Na temelju tih analiza Odbor za laboratorije EA izradio je tablicu sa navedenim analizama za određena istaknuta ispitivanja sposobnosti koju ovim putem i objavljujemo.