agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE - ARHIVA VIJESTI

EA istaknuta međulaboratorijska usporedba u organizaciji IRMM-a (Institute for Reference Materials and Measurements), za određivanje teških metala (arsen, kadmij, olovo, živa) u hrani za životinje – PT IMEP-38: Interlaboratory comparison exercise for the determination of total As, Cd, Pb and Hg in compound feed, provest će se tijekom lipnja 2013. godine. Laboratoriji koje nominiraju EA akreditacijska tijela, za koje je sudjelovanje besplatno, moraju se registrirati najkasnije do 7. lipnja 2013. godine.

Organizator
Predmet
EA koordinator
Rok za registraciju
Troškovi sudjelovanja
IRMM Određivanje As, Cd, Pb u hrani za životinje Rui Galante rgalante@ipac.pt 7. lipnja 2013.

Broj sudionika je ograničen. Zainteresirani za sudjelovanje u ovom ispitivanju sposobnosti mogu se javiti HAA koordinatoru za međulaboratorijske usporedbe (ivan.stamenkovic@akreditacija.hr) najkasnije do 5. lipnja 2013. godine.

Tijekom studenog 2013. godine provest će se EA istaknuta međulaboratorijska usporedba u organizaciji IRMM-a (Institute for Reference Materials and Measurements), za određivanje pesticida u grožđu - PT IMEP 37: Interlaboratory comparison for the determination of pesticides in grapes.

Organizator
Predmet
EA koordinator
Rok za registraciju
Troškovi sudjelovanja
IRMM Pesticidi u grožđu Hanna Tugi h.tugi@pca.gov.pl 30. kolovoza 2013.

Broj sudionika je ograničen. Zainteresirani za sudjelovanje u ovom ispitivanju sposobnosti mogu se javiti HAA koordinatoru za međulaboratorijske usporedbe (ivan.stamenkovic@akreditacija.hr) najkasnije do 6. kolovoza 2013. godine.

Tijekom srpnja 2013. godine provest će se EA istaknuta međulaboratorijska usporedba u organizaciji Quality Consulta, Rim, u suradnji s drugim organizatorima ispitivanja sposobnosti, za određivanje odabranih tvari (pesticida, PAHs, PCB) u riječnim sedimentima. Naziv usporedbe je Joint Programme PT-WFD, "Selected Priority Substances in River Sediment", kao potpora primjeni europske Water Framework Directive (WFD).

Organizator
Predmet
EA koordinator
Rok za registraciju
Troškovi sudjelovanja
Quality Consult (www.aqc.it) Odabrane tvari u riječnim sedimentima Beatrice Bargellini b.bargellini@accredia.it 31. svibnja 2013. € 450 + troškovi dostave

Broj sudionika nije ograničen, a sudjelovanje je potrebno prijaviti najkasnije do 31. svibnja 2013. godine. Važno je da sudionik organizatoru ispitivanja sposobnosti napomene status akreditacije vezano za ispitivanja za koje radi usporedbu. Dodatne informacije nalaze se u ovom dokumentu, a obrazac za prijavu možete skinuti ovdje.

Društvo građevinskih inženjera Rijeka u suradnji sa Hrvatskom akreditacijskom agencijom, dana 16. veljače 2013. godine, provelo je još jednu međulaboratorijsku usporedbu u području ispitivanja vodonepropusnosti prema HRN EN 1610.

Međulaboratorijska usporedba provedena je na poligonu Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija, Delta b.b., Rijeka, u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17043, kao i prvi put.

Provedba ispitivanja u sklopu međulaboratorijske usporedbe zabilježena je fotografijama koje možete vidjeti u nastavku.

empty
empty

U suradnji s Hrvatskom akreditacijskom agencijom (HAA), Društvo građevinskih inženjera Rijeka (DGIR) organizirat će međulaboratorijske usporedbe laboratorija za ispitivanje vodonepropusnosti prema HRN EN 1610, HRN EN 1508 i HRN EN 805.

Međulaboratorijska usporedba prema metodi ispitivanja HRN EN 1610, organizirat će se u veljači 2013. godine. Međulaboratorijska usporedba provodit će se na poligonu Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija, Delta b.b., Rijeka, u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043. Detaljne upute o tijeku i provedbe usporedbe, kao i sve druge dodatne informacije, laboratoriji će dobiti od organizatora (DGIR) nakon prijave sudjelovanja. Obrazac za prijavu nalazi se ovdje. Molimo sve zainteresirane da se prijave za sudjelovanje na lab@dgir.hr.

Međulaboratorijske usporedbe prema metodama ispitivanja HRN EN 1508 i HRN EN 805, DGIR će organizirati tijekom 2013. godine. Molimo akreditirane laboratorije, koji u svom području imaju akreditirane navedene metode ispitivanja, ili ih namjeravaju imati, da planiraju sudjelovanja u ovim međulaboratorijskim usporedbama.

U organizaciji Laboratorija tvrtke Ekonerg organizira se ispitivanje sposobnosti laboratorija za kvalitetu zraka međulaboratorijskom usporedbom MLABU 2013.

Ispitivanje sposobnosti organizirat će se za mjerenja plinovitih onečišćujućih tvari u zraku referentnim metodama u prostorijama Laboratorija za zrak, Koranska 5, Zagrebu.

Popunjavanjem upitnika na WEB stranici Laboratorija http://www.ekonerg-laboratorij.com zainteresirani laboratoriji mogu iskazati svoj interes za sudjelovanjem.

Po primitku popunjenih upitnika, Ekonerg će poslati komercijalnu ponudu i okvirni protokol za MLABU.

Za više informacija i prijave, molimo obratite se na: predrag.hercog@ekonerg.hr

Društvo građevinskih inženjera (DGIR) tijekom provedbe međulaboratorijske usporedbe (MLU) u području ispitivanja vodonepropusnosti prema HRN EN 1610 u razdoblju od 26.-28.09.2012. video zapisom bilježilo je odvijanje MLUa. Trodnevne aktivnosti saželi su u kratki video uradak koji možete pogledati ovdje (http://youtu.be/Txn8YPY1EXM)

Navedena međulaboratorijska usporedba organizirana je u suradnji između DGIR i HAA, a bila je obvezna za sve akreditirane laboratorije koji u svom području akreditacije imaju akreditiranu metodu ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava prema HRN EN 1610. Međulaboratorijska usporedba provedena je na poligonu Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija, Delta b.b., Rijeka, u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17043: Ocjenjivanje sukladnosti - Opći zahtjevi za ispitivanje sposobnosti.

U suradnji s Hrvatskom akreditacijskom agencijom (HAA) Društvo građevinskih inženjera Rijeka (DGIR) će u razdoblju od 26. do 28 rujna 2012. godine organizirati međulaboratorijsku usporedbu laboratorija za ispitivanje vodonepropusnosti prema HRN EN 1610.

Ova međulaboratorijska usporedba je obvezna za sve sve akreditirane laboratorije koji u svom području akreditacije imaju akreditiranu metodu ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava prema HRN EN 1610. Međulaboratorijska usporedba provodit će se na poligonu Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija, Delta b.b., Rijeka, u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043. Detaljne upute o tijeku i provedbe usporedbe, kao i sve druge dodatne informacije, laboratoriji će dobiti od organizatora (DGIR) nakon prijave sudjelovanja. Obrazac za prijavu nalazi se ovdje.

Prijave za sudjelovanje u međulaboratorijskoj usporedbi potrebno je poslati najkasnije do 5. rujna 2012. godine.

Daljnje informacije mogu se dobiti na lab@dgir.hr

Dopis HAA o najavi provedbe međulaboratorijske usporedbe nalazi se ovdje.

Tijekom listopada 2012. godine provest će se EA istaknuta međulaboratorijska usporedba u organizaciji AQS-BW (Institut za sanitarno inženjerstvo, Analitičko osiguranje kvalitete) Baden-Württemberg i u suradnji s drugim organizatorima ispitivanja sposobnosti, za određivanje pesticida u površinskim vodama. Naziv usporedbe je Proficiency testing 6/12, "Priority pesticides in surface water", kao potpora primjeni European Water Framework Directive, pogotovo u pogledu sukladnosti površinskih voda s normama kvalitete u okolišu (Environmental Quality Standards-EQS).

Organizator
Predmet
Rok za registraciju
Troškovi sudjelovanja
AQS (www.aqsbw.de) Pesticidi u površinskim vodama 17. kolovoza 2012. € 500 + troškovi dostave

Sudjelovanje je potrebno prijaviti najkasnije do 17. kolovoza 2012. godine, a dodatne informacije nalaze se u ovom dokumentu i ovom.
Obrazac za prijavu možete skinuti ovdje.

Tijekom 2012. godine provest će se EA istaknuta međulaboratorijska usporedba u organizaciji EC-JRC Instituta za referentne materijale i mjerenja (IRMM), za određivanje sadržaja teških metala u stočnoj hrani. Naziv usporedbe je IMEP-36, "Determination of the total cadmium, lead, arsenic, mercury and tin in feed pre-mixes", kao potpora primjeni direktive No.2002/32/EC.

Prijava za sudjelovanje i dodatne informacije nalaze se u ovom dokumentu. Registracija sudjelovanja je do 3. srpnja 2012. godine, a raspodjela uzoraka je u drugom tjednu u srpnju 2012. godine.

U tijeku je organiziranje drugog ciklusa međulaboratorijskih usporedbi koje provodi Hrvatsko akustičko društvo (HAD) u području akustičkih mjerenja. Mjerenja će se provoditi u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3 u Zagrebu.

Za više informacija i prijave, molimo obratite se na: Hrvatsko akustičko društvo, Unska 3, HR-10000 Zagreb, had@fer.hr

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) objavila je nova pravila i upute u pogledu ispitivanja sposobnosti laboratorija i drugih međulaboratorijskih usporedbi usklađenu s novim pravilima Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (ILAC), ILAC P9, novim uputama Europske organizacije za akreditaciju (EA), EA 4/18, kao i međunarodnom normom HRN EN ISO/IEC 17043. Rad na novim pravilima i uputama provela je Radna skupina Međulaboratorijske usporedbe, sastavljena od predstavnika HAA, ocjenitelja, predstavnika laboratorija i drugih zainteresiranih strana.

Nova pravila HAA-Pr-2/6 proširena su na sva tijela za ocjenjivanje sukladnosti kojih se tiču međulaboratorijske usporedbe, a u njima se detaljnije obrađuju zahtjevi u pogledu ispitivanja sposobnosti i međulaboratorijskih usporedbi. Jasno je definirana politika HAA i naglašena važnost sudjelovanja u ispitivanjima sposobnosti kao i razvoja strategije kontrole kvalitete. Također, u sklopu novog dokumenta nalazi se nekoliko dodataka koji pružaju dodatne informacije svim zainteresiranim stranama, a koji su informativnog ili normativnog oblika.

Nove upute HAA-Up-1/1 preciznije navode kako se područje akreditacije može podijeliti u određeni broj poddisciplina korištenjem određenih kriterija. Na samim je tijelima za ocjenjivanje sukladnosti da razviju svoju strategiju kontrole kvalitete te definiraju razinu i učestalost sudjelovanja, s tim da argumenti za to trebaju biti zabilježeni.

Nova pravila i upute (Pravila i upute) dostupna su na Internet stranicama HAA.

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Laboratorij za metrologijo in kakovost organizira međulaboratorijsku usporedbu iz područja umjeravanja mjerila temperature.

Prijava za sudjelovanje i dodatne informacije nalaze se u ovom dokumentu.

Tijekom 2012. godine provest će se 2 EA highlighted PT programa u organizaciji njemačkog instituta IfEP. EA istaknuti programi su PT programi oznake IfEP No.1201 i IfEP No.1210, a njihova specifikacija je u slijedećoj tablici:

IfEP No.
1201
1210
Predmet PT Tvrdoća po Vickersu prema normi EN ISO 6507, dio 1, HV 1, HV 10/HV 30 Vlačna ispitivanja čelika prema normi EN ISO 6892-1
Cijena 330 € ili 490€ + troškovi dostave 270 € + troškovi dostave
Rok za prijavu 30. ožujak 2012. 30. ožujak 2012.

Prijava za sudjelovanje i dodatne informacije nalaze se u ovom dokumentu. Raspodjela uzoraka za PT IfEP No. 1201 je u ožujku 2012. godine, a za PT IfEP No. 1210 je u svibnju 2012. Molimo laboratorije koji provode ova ispitivanja da se jave sudjelovati u ovim istaknutim EA programima.

Daljnje informacije na http://proficiencytest.eu/english/home.aspx.

EA istaknuti program "LGC Quality in Microbiological Scheme (QMS) Sample 16 D in round no. 194", tiče se usporedbe određivanja više parametara u obranom mlijeku u prahu.
Parametri koje je potrebno odrediti su slijedeći:

  • Ukupan broj aerobnih mezofilnih mikroorganizama
  • prebrojavanje koliformnih bakterija
  • prebrojavanje Enterobacteriaceae
  • prebrojavanje Escherichia coli

Prijava za sudjelovanje i dodatne informacije nalaze se na web stranici http://www.lgcpt.com/productviewnarrow.aspx?SchemeID=68

Raspodjela uzoraka provest će se 11. lipnja 2012. godine. Broj sudionika nije ograničen.
Molimo laboratorije koji provode ova ispitivanja da se jave sudjelovati u ovim istaknutim EA programima.

EA istaknuti program "FAPAS® 19135 Pesticide residues in Tomato Purée", usporedba određivanja ostataka pesticida u umaku od rajčice, provest će se tijekom prve polovice 2102. godine.

Prijava za sudjelovanje i dodatne informacije nalaze se na web stranici http://fapas.com/prog.cfm?currsch=fapas&ny=1

Raspodjela uzoraka provest će se 28. svibnja 2012. godine. Broj sudionika je ograničen.

Danski National Environmental Research Institute, Aarhus University, poziva na sudjelovanje u PT shemi NEXT V 2012. PT shema primarno se tiče vodenih uzoraka (pitka voda, površinska voda, otpadna voda), a može obuhvatiti i druge uzorke.

Plan PT shema za 2012. godinu je slijedeći:

Grupa proizvoda
Dostava uzoraka
Rok za dostavu rezultata
Završni izvještaj
1) Pesticidi A u pitkoj vodi
2) Pesticidi B u pitkoj vodi
38 tjedan 41 tjedan 46 tjedan
1) PAH u otpadnim vodama
2) VOH u otpadnim vodama
21 tjedan 24 tjedan 28 tjedan

Dodatne informacije:
components_2012.pdf
invitation_2012English.pdf
ProgramEnglish2012_vers 2.pdf
registration_2012_English 2.pdf

Kontakt: Lotte Frederiksen lfr@dmu.dk.

Tijekom kolovoza 2011. provest će se EA highlighted PT program u organizaciji ECAT Foundation. PT program se tiče određivanja razine D-Dimera u plazmi.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na web stranici www.ecat.nl.

Rok za prijavu je 15. kolovoza 2011.

Obrazac za prijavu možete može se skinuti ovdje.

EA highlighted PT program: IMEP 34 – Tragovi metala u igračkama prema EN 71-3:1994 provest će se u rujnu 2011. godine u organizaciji IRMM. Metali koji su predmet ispitivanja su: antimon, arsen, barij, kadmij, krom, olovo, živa i selen.

Više informacija nalazi se u ovom dokumentu

Rok za prijavu je 16. rujna 2011.

National Environmental Research Institute, Aarhus University, poziva na sudjelovanje u PT shemi NEXT V 2011 (National Environmental Xenobiotics Test). PT shema primarno se tiče vodenih uzoraka (pitka voda, površinska voda, otpadna voda), a može obuhvatiti i druge uzorke.

U PT shemama koje će se provoditi u periodu 2011-2016, NEXT V nudi uzorke koji sadržavaju više od 100 organskih ksenofoba u pitkoj i otpadnoj vodi.

PT sheme će se odvijati prema slijedećem rasporedu.

Matrix component grupper Annex no. Proficiency test
2011 2012 2013 2014 2015 2016
 
Tapwater Pesticider A
1
x
x
x
x
x
x
  Pesticider B
2
x
x
x
x
x
x
  Phenoler og blodgorere
3
x
x
x
  VOC'er
4
x
x
x
 
Waste water PAH'er  
x
x
x
  VOC'er  
x
x
x

Dodatne informacije možete također pronaći i u lecima:

Ispitivanje sposobnosti u području ispitivanja otrova u školjkama, APLAC PT-075, organizira China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS). Raspodjela uzoraka za ispitivanje planira se provesti tijekom rujna 2011. godine. Program sudjelovanja dostupan je u ovom dokumentu.

Molimo sve zainteresirane za sudjelovanje u navedenom programu da se jave do 22.srpnja 2011. godine na e-mail:
ivan.stamenkovic@akreditacija.hr

Udruga CROLAB organizira seminar pod nazivom ''Međulaboratorijska usporedbena ispitivanja'' koji će se održati 30. lipnja i 13. srpnja 2011. godine u Hrvatskom zavodu za norme, Dvorana Slavoljuba Penkale, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Svrha seminara je da polaznicima pruži potrebne informacije o tome zašto i kako organizirati i sudjelovati u međulaboratorijskim usporedbama i što činiti s dobivenim podacima.

Više informacija na: www.crolab.hr
Prijave za seminar na: tajnistvo@crolab.hr

Dodatne informacije možete također pronaći i u lecima:

Tijekom 2011. godine provest će se 2 EA highlighted PT programa u organizaciji njemačkog instituta IfEP. EA istaknuti programi su PT programi oznake IfEP No.1102 i IfEP No.1206, a njihova specifikacija je u slijedećoj tablici:


IfEP No. 1102 1206
Predmet PT Tvrdoća po Rockwellu prema normi ISO 6508, Dio 1 Identifikacija materijala kroz sadržaj elemenata, mehanička svojstva (vlačna ispitivanja) i tvrdoća materijala prema vlastitim metodama
Cijena 320 € + troškovi dostave 450 € + troškovi dostave
Rok za prijavu 30. lipanj 2011. 30. studeni 2011.

Prijava za sudjelovanje nalazi se u ovom dokumentu. Raspodjela uzoraka za PT IfEP No. 1102 je u listopadu 2011. godine, a za PT IfEP No. 1206 je u siječnju 2012. Molimo laboratorije koji provode ova ispitivanja da se jave sudjelovati u ovim istaknutim EA programima.
Više informacija na http://proficiencytest.eu/english/home.aspx

Hrvatska akreditacijska agencija obavještava sve zainteresirane da će se krajem svibnja 2011. godine održati međulaboratorijska usporedba mjerenja elektromagnetskih polja u Opatiji. Program treće međunarodne međulaboratorijske usporedbe EMF-SCPL-03/2011 možete pogledati ovdje i ovdje.

Za sve potrebne informacije i prijave, molimo kontaktirajte:


Prof. dr. sc. Dina Šimunić
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Unska 3,10000 Zagreb
tel./fax: +385 1 6129 606
e-mail: dina.simunic@fer.hr

U organizaciji HAA i Laboratorija za zrak tvrtke Ekonerg organizira se ispitivanje sposobnosti laboratorija za kakvoću zraka međulaboratorijskom usporedbom. Usporedna mjerenja provode se u prostorijama Ekonerga u Zagrebu.
U postupcima akreditacije ispitnih laboratorija na području kakvoće zraka uočen je značajan problem nedostatka ispitivanja sposobnosti laboratorija. U sklopu projekta Europske komisije IPA 2008 Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey u dijelu 2 - Proficiency Testing, koji je trajao od veljače do studenog 2010. godine, u području ispitivanja sposobnosti Kakvoća zraka - plinoviti polutanti sudjelovali su laboratoriji za ispitivanje kakvoće zraka iz regije, pri čemu je Ekonergov Laboratorij za zrak izabran kao pilot laboratorij.
U sklopu tog projekta, Ekonerg je razvio protokol pod nazivom Protocol for PT Air quality - gaseous pollutants. Temeljem stečenih iskustava u spomenutom projektu, zatim iskustava u sudjelovanjima u međulaboratorijskim usporedbama u organizaciji Europskog referentnog laboratorija i Svjetske zdravstvene organizacije, Ekonerg se odlučio za organizaciju međulaboratorijskih usporedbi za laboratorije u Hrvatskoj.

Za više informacija i prijave, molimo obratite se na: predrag.hercog@ekonerg.hr

Hrvatsko akustičko društvo (HAD) odlučilo se provesti međulaboratorijske usporedbe koje bi obuhvaćale slijedeća ispitivanja:

  • Terenska mjerenja zračne zvučne izolacije između prostorija prema HRN EN ISO 140-4:1999 i HRN EN ISO 717-1:1998 + HRN EN ISO 717-1:1998/A1
  • Terenska mjerenja zračne zvučne izolacije fasadnih elemenata i fasada prema HRN EN ISO 140-5:1999 i HRN EN ISO 717-1:1998 + HRN EN ISO 717-1:1998/A1
  • Terenska mjerenja udarne zvučne izolacije međukatnih konstrukcija prema HRN EN ISO 140-7:1999 i HRN EN ISO 717-2:1998 + HRN EN ISO 717-2:1998/A1
  • Procjena mjerne nesigurnosti na temelju postignute ponovljivosti i obnovljivosti prema HRN EN 20140-2:1998 (Određivanje, provjera i primjena preciznosti podataka).

Također, Hrvatsko akustičko društvo namjerava organizirati i međulaboratorijske usporedbe za druge metode akustičkih ispitivanja prema mogućnostima i prema potrebama tvrtki koje se bave akustičkim ispitivanjima.

Za više informacija i prijave, molimo obratite se na: Hrvatsko akustičko društvo, Unska 3, HR-10000 Zagreb, had@fer.hr