agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
PRAVILA AKREDITACIJE CSP
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 1od 75    
1 2 3 4 5 6  
   
SVJETSKI DAN AKREDITACIJE
 

29. ožujka 2017.

9. lipnja 2017. godine obilježit će se Svjetski dan akreditacije pod motom: Akreditacija: Doprinosi povjerenju u graditeljstvo i izgrađeni okoliš. Dio je to globalne inicijative na promociji akreditacije koju zajednički provode Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC) i Međunarodni akreditacijski forum (IAF) od 2009. godine.

Slika 1. Interaktivna slika (pređite mišem preko slike da otkrijete razna područja u kojima akreditacija, odnosno akreditirano ocjenjivanje sukladnosti igra važnu ulogu)

Ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskoga dana akreditacije fokusira se na pružanje povjerenja u graditeljstvo i izgrađeni okoliš te na doprinos akreditacije za sve koji rade u tom sektoru, uključujući vlasnike zgrada, operatere, izvođače radova, proizvođače, dizajnere, arhitekte i inženjere u graditeljstvu. Također cilj je promovirati koje korist od akreditacije mogu imati tijela državne i lokalne uprave u kreiranju politika i propisa vezanih uz graditeljstvo, a pri tome vodeći računa o zaštiti okoliša, javnoj sigurnosti, sprečavanju prijevara, povjerenju javnosti i inovacijama.

Na ILAC internetskoj stranici www.publicsectorassurance.org mogu se pronaći primjeri iz Europe i cijeloga svijeta u kojima se akreditacija odnosno akreditirano ocjenjivanje sukladnosti koristi za potporu u području graditeljstva i izgrađenog okoliša.

Zajednička izjava predsjednika ILAC-a i IAF-a povodom obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana akreditacije ovdje

Brošura ILAC- Accreditation: Delivering confidence in construction and the built envirnoment

HAA će povodom obilježavanja Svjetskoga dana akreditacije organizirati radni skup 9. lipnja 2017. godine, Kino dvorana Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Program HAA radnog skupa povodom obilježavanja Svjetskog dana akreditacije... uskoro

 
Upravno vijeće HAA
 

10. veljače 2017.

Na zatvorenom dijelu 20. sjednice Vlade Republike Hrvatske održanoj 9. veljače 2017. godine razriješeni su dosadašnji predsjednik Upravnoga vijeća Hrvatske akreditacijske agencije Mario Ferić te članovi Marijan Varga, Miran Škerl i mr. Božidar Ljubić. Novim predsjednikom Upravnoga vijeća Hrvatske akreditacijske agencije imenovan je Zvonimir Novak, a Divna Plenča Biloš, Martina Horvatić, Nina Čulina i Maja Radišić Žuvanić imenovane su članicama Upravnog vijeća Agencije.

 
Čestit Božić te sretnu i uspješnu Novu Godinu želi Vam HAA
 

22. prosinca 2016.

Čestit Božić te sretnu i uspješnu Novu Godinu želi Vam HAA

 
B. Bajzek Brezak dobitnica Povelje za životno djelo
 

8. studenog 2016.

Mr.sc. Biserka Bajzek Brezak, bivša ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije dobitnica je Povelje za životno djelo Hrvatskoga društva za kvalitetu (HDK). Povelja je uručena prigodom obilježavanja 14. Hrvatskoga Dana kvalitete odnosno 22. po redu Europskog tjedna kvalitete i 27. Svjetskoga dana kvalitete upriličenog 8. studenoga 2016. godine u Ministarstvu gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta.

Mr.sc. B. Bajzek Brezak cijeli svoj profesionalni život posvetila je unapređenju kvalitete i izgradnji hrvatskoga nacionalnoga akreditacijskoga sustava te njegovom međunarodnom priznavanju. Mr.sc. B. Bajzek Brezak bila je ravnateljica i vodila je Hrvatsku akreditacijsku agenciju od njenog osnivanja 2005. godine do odlaska u mirovinu 2015. godine.

Povelju HDK Hrvatsko društvo za kvalitetu dodjeljuje tvrtkama, ustanovama i pojedincima zaslužnim za promicanje kvalitete. Ove godine Povelja je bila dodijeljena u tri kategorije: za poticanje i primjenu u hrvatskom gospodarstvu, za poseban doprinos u edukaciji promociji kvalitete te već spomenutu za životno djelo.

Zaposlenici HAA ponosni su što je Povelja za životno djelo dodijeljena bivšoj ravnateljici HAA te se pridružuju čestitkama brojnih osoba iz svijeta kvalitete.

Više čitajte na poveznici www.hdkvaliteta.hr

 
HAA zadržava status potpisnice EA MLA za sve akreditacijske sheme
 

5. listopada 2016.

Vijeće za multilateralne sporazume Europske organizacije za akreditaciju (EA MAC) na sjednici održanoj 5. listopada 2016. godine u Skopju, donijelo je odluku da HAA zadržava status potpisnice Multilateralnog sporazuma o akreditaciji (EA MLA) za sve akreditacijske sheme:

  • Akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025) i medicinskih laboratorija (HRN EN ISO 15189)
  • Akreditiranje certifikacijskih organizacija za proizvode (HRN EN ISO/IEC 17065)
  • Akreditiranje certifikacijskih organizacija za sustave upravljanja kvalitetom i okolišem (HRN EN ISO/IEC 17021)
  • Akreditiranje certifikacijskih organizacija za osobe (HRN EN ISO/IEC 17024)
  • Akreditiranje inspekcijskih/nadzornih organizacija (HRN EN ISO/IEC 17020)
  • Akreditiranje verifikatora emisija stakleničkih plinova (HRN EN ISO 14065)

Nadalje, na navedenoj sjednici odučeno je da će EA provesti izvanrednu evaluaciju u HAA krajem 2017. godine radi provjere financijske i kadrovske neovisnosti HAA (zahtjev Uredbe Europske unije 765/2008 i zahtjev norme HRN EN ISO/IEC 17011), a sljedeću redovnu re-evaluacija rada HAA u punom opsegu (za sva akreditacijska područja) provest će za 4. godine od prethodne evaluacije.

Ovoj odluci EA MAC-a prethodio je postupak redovne re-evaluacije rada HAA od strane EA koji je započeo u rujnu 2015. godine. EA evaluatori ocjenjivali su usklađenost rada, organizaciju i kompetencije HAA sa svim zahtjevima međunarodne norme koja je u Hrvatskoj prihvaćena kao hrvatska norma HRN EN ISO/IEC 17011 (Ocjena sukladnosti - Opći zahtjevi za akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela za ocjenu sukladnosti). Evaluatori su rad HAA ocjenjivali uvidom u akreditacijske predmete u sjedištu HAA, ali proveli su i tzv. witness audite promatrajući i ocjenjujući rad ocjenitelja HAA tijekom ocjena na licu mjesta u 9 tijela za ocjenu sukladnosti i to u: dva umjerna laboratorija, jednom ispitnom i jednom medicinskom laboratoriju, jednom inspekcijskom tijelu, jednom certifikacijskom tijelu za certifikaciju proizvoda, jednom certifikacijskom tijelu za certifikaciju osoblja, jednom certifikacijskom tijelu za certifikaciju sustava upravljanja te jednom verifikatoru emisije stakleničkih plinova. Na taj su način EA-ovi evaluatori izravno ocijenili rad 23 ocjenitelja HAA-a (vodeći ocjenitelji, stručni ocjenitelji i eksperti), a ocjenu rada drugih ocjenitelja HAA-a proveli su posredno, u sjedištu HAA-a, provjerom njihovih izvještaja o ocjenjivanju u drugim akreditacijskim postupcima.

Evaluatori EA-a, koji su ocjenjivali HAA, zaposlenici su i vodeći ocjenitelji u različitim europskim akreditacijskim tijelima koja su punopravni članovi EA-a i potpisnici EA MLA i to iz DANAK-a (Danska), COFRAC-a (Francuska), TURKAK-a (Turska), UKAS-a (Velika Britanija), IARM-a (Makedonija), SWEDAC-a (Švedska), ACCREDIA-e (Italija) i DAkkS-a (Njemačka).Uspostava ovakvog (?peer evaluation?) načina provjere rada nacionalnih akreditacijskih tijela omogućuje međusobno povjerenje u rad akreditacijskih tijela među članovima EA-a, potpisnicima EA MLA-a, a rezultat tako stvorenoga povjerenja međunarodno je prihvaćanje certifikata, izvještaja o ispitivanju i inspekciji te verifikacija koje su izdala akreditirana tijela. Nadalje, taj sustav povjerenja izravno utječe na konkurentnost pojedinih gospodarstava te je podupire jer dobavljačima omogućava da svoje proizvode ili usluge ne moraju ponovno ocjenjivati u svakoj zemlji na čije tržište stavljaju svoje proizvode.

EA MAC je upravno tijelo EA u kojem odluke glasovanjem donose predstavnici svih nacionalnih akreditacijskih tijela zemalja članica Europske unije i EFTA-e.

Veliki je to uspjeh za samu HAA, a jedan od preduvjeta za međunarodnu razmjenu roba i usluga odnosno za stavljanje hrvatskih proizvoda na međunarodno tržište.

 
     
strana 1od 75    
1 2 3 4 5 6