agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGA膼AJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 3od 79    
1 2 3 4 5 6 7 8  
   
Vlada RH prihvatila Izvje规e o radu UV HAA
 

28. rujna 2017.

Vlada Republike Hrvatske na 58. sjednici odr綼noj 28.rujna 2017. godine prihvatila je Izvje规e o radu Upravnog vije鎍 Hrvatske akreditacijske agencije za 2016. godinu.

 
Odr綼na sjednica Akreditacijskog vije鎍 HAA
 

26. rujna 2017.

Akreditacijsko vije鎒 savjetodavno je tijelo ravnatelju HAA, a prema Statutu HAA osniva se radi osiguravanja nepristranosti u djelovanju HAA. 萳anove Akreditacijskog vije鎍 imenuje i razrje箄je Upravno vije鎒 HAA.

Sukladno Statutu HAA, Akreditacijsko vije鎒 ima 19 鑜anova i to:

  • 4 predstavnika sredi筺jih tijela dr綼vne uprave,
  • 4 predstavnika tijela za ocjenu sukladnosti,koja imaju akreditaciju HAA,
  • 4 predstavnika gospodarstvenih udruga,
  • 3 predstavnika potro筧鑑,
  • 1 predstavnik nacionalnog tijela za normizaciju,
  • 1 predstavnik visokog 筴olstva,
  • 1 predstavnik zakonskoga mjeriteljstva,
  • 1 predstavnik temeljnog mjeriteljstva.

Prema Statutu, Akreditacijsko vije鎒 sudjeluje u razvoju na鑕la akreditacije, odr綼vanju cjelovitosti procesa odlu鑙vanja o dodjeli prve akreditacije, odr綼vanju akreditacije, pro筰renju ili su緀nju podru鑚a akreditacije, obnavljanju, obustavi ili opozivu akreditacije te savjetuje o stvarima koje utje鑥 na povjerljivost u postupcima akreditacije.

26. rujna 2017. godine odr綼na je 1. sjednica 3. saziva Akreditacijskog vije鎍 HAA. Na sjednici je izabran predsjednik Akreditacijskog vije鎍, prihva鎒n je Poslovnik o radu Akreditacijskog vije鎍, pru緀ne su informacije o radu HAA i zahtjevu za nepristranost HAA, prihva鎒na je Analiza nepristranosti u djelovanju HAA te su 鑜anovi Vije鎍 informirani o prizivima (predstavkama) i prigovorima koje je HAA zaprimila u 2016. i 2017. godini.

 
Obavijest akreditiranim certifikacijskim tijelima
 

13. rujna 2017.

Obavje箃avamo sva akreditirana certifikacijska tijela da 15.rujna 2017. godine zavr筧va prijelazno razdoblje u kojem je bilo mogu鎒 izdavanje certifikata prema izdanjima norma ISO 9001:2008 i ISO 14001:2008. Nakon navedenog datuma dozvoljeno je izdavanje certifikata jedino prema novim izdanjima norma ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

 
Ispitivanje sustava odvodnje
 

10. lipnja 2017.

Vezano za u鑕stale upite o ovla箃enim pravnim osobama za ispitivanje sustava odvodnje Hrvatska akreditacijska agencija objavljuje sljede鎒:

Hrvatska akreditacijska agencija ne ovla规uje pravne osobe prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gra餰vina za odvodnju i pro鑙规avanje otpadnih voda NN 1/11.

Ovla规ivanje provodi Uprava vodnoga gospodarstva koja na svojim mre緉im stranicama www.mps.hr/default.aspx?id=14213 vodi popis svih ovla箃enih pravnih osoba.

 
SVJETSKI DAN AKREDITACIJE Promotivni video spot i program obilje綼vanja
 

6. lipnja 2017.

9. lipnja 2017. godine obilje綼va se Svjetski dan akreditacije kao globalna inicijativa koju zajedni鑛i provode Me饀narodni akreditacijski forum (IAF) i Me饀narodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC) kako bi se podigla svijest o va緉osti i zna鑑ju akreditacije.

Ovogodi筺ja tema fokusira se na to kako akreditacija mo緀 podr綼ti stru鑞jake u gra餰vinarstvu, od ugovaratelja, proizvo餫鑑, dizajnera, arhitekata, gra餰vinskih in緀njera do regulatora.

Povodom obilje綼vanja Svjetskoga dana akreditacije HAA organizira radni skup pod nazivom Akreditacija: Doprinosi povjerenju u graditeljstvo i izgra餰ni okoli.

Skup 鎒 se odr綼ti 9. lipnja 2017. godine od 9.00 do 12.00 sati u Kino dvorani, Ministarstva gospodarstva, poduzetni箃va i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Program skupa mo緀te preuzeti ovdje.

 
     
strana 3od 79    
1 2 3 4 5 6 7 8