agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 4od 81    
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
   
Čestit Božić te sretnu i uspješnu Novu Godinu želi Vam HAA
 

23. prosinca 2017.

Čestit Božić te sretnu i uspješnu Novu Godinu želi Vam HAA

 
Novo izdanje norme ISO 17025:2017
 

15. prosinca 2017

Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) u studenom 2017. godine objavila je novo izdanje norme ISO 17025:2017. Objava hrvatske norme očekuje se u prosincu 2017.

Novo izdanje norme po strukturi je usklađeno sa zahtjevima ISO/IEC dokumentacije i tehnički je dorađeno.

Glavne izmjene, u odnosu na prethodno izdanje, su sljedeće:

  • promišljanje utemeljeno na riziku koje je primijenjeno u ovom izdanju omogućilo je smanjenje propisanih zahtjeva i njihovu zamjenu sa zahtjevima utemeljenim na izvedbi
  • postignuta je veća fleksibilnost u odnosu na prethodno izdanje u zahtjevima koji se tiču procesa, postupaka, dokumentiranih informacija i organizacijskih odgovornosti
  • dodana je definicija "laboratorija".

Prijelazni rok za implementaciju novoga izdanja norme je 3 godine (studeni 2020.) te će se do tada svi akreditirani laboratoriji morati uskladiti sa zahtjevima novog izdanja.

Hrvatska akreditacijska agencija će sve akreditirane laboratorije i ostala zainteresirana tijela redovito obavještavati o svim važnim informacijama vezanim uz akreditacijska ocjenjivanja prema novom izdanju norme.

 
Uporaba ILAC MRA znaka za akreditirane TOS-eve
 

9. studenog 2017.

U studenom 2017. godine HAA je potpisala Sporazum za uporabu ILAC MRA znaka s Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC). Potpisom ovoga Sporazuma HAA je dobila pravo i mogućnost korištenja kombiniranog ILAC MRA znaka kao i pravo odobravanja korištenja ILAC MRA znaka za akreditirane TOS-eve.

Nastavno, obavještavamo sve akreditirane ispitne (uključujući medicinske) i umjerne laboratorije kao i inspekcijska tijela da od danas mogu podnijeti zahtjev HAA-u za korištenje kombiniranog ILAC MRA znaka za akreditirane TOS-eve sukladno HAA Pravilima za uporabu akreditacijskog simbola i pozivanje na status akreditiranog tijela (HAA-Pr-2/5) (ovdje)

 
Akreditacija certifikacijskih tijela za OHSAS
 

23. listopada 2017.

U studenome 2017. godine, HAA će početi zaprimati prijave za akreditaciju u shemi HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 u području certificiranja sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (BS OHSAS 18001:2007).

Akreditirana tijela prema HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 mogu proširiti područje svojih akreditacija tijekom redovnih nadzornih ocjena, odnosno reakreditacija ili putem izvanrednih nadzornih ocjena.

Početne akreditacije za normu HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 mogu se provesti u područjima sustava upravljanja kvalitetom; QMS (ISO 9001:2015) i/ili upravljanja okolišem; EMS (ISO 14001:2015) i/ili upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu; OHSAS (BS OHSAS 1881).

 
HAA Radna skupina za umjeravanje
 

4. listopada 2017.

U rujnu ove godine održan je prvi, osnivački sastanak HAA Radne skupine za umjeravanje (RS UM). Članove radne skupine čine ocjenitelji i osoblje HAA, predstavnici Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM), Hrvatskog mjeriteljskog instituta (HMI), Hrvatskog mjeriteljskog društva (HMD), CROLAB-a te predstavnici akreditiranih laboratorija. Radna skupina kao savjetodavno tijelo osnovana je s ciljem usklađivanja i poboljšanja provedbe postupaka akreditacije umjernih laboratorija, ali i postupaka ocjene zahtjeva osiguranja mjerne sljedivosti u drugim akreditacijskim shemama.

U okviru HAA Sektorskog odbora za laboratorije djeluju još:

  • Radna skupina Hrana (RS HRANA)
  • Radna skupina Laboratoriji za ispitivanje zraka (RS LabZrak)
  • Radna skupina Medicinski laboratoriji (RS MedLab)
  • Radna skupina Međulaboratorijske usporedbe (RS MLU)
  • Radna skupina Međulaboratorijske usporedbe (RS MLU)

HAA Sektorski odbor za laboratorije i radne skupine koje djeluju u okviru ovoga Sektorskog odbora osnovane su radi savjetovanja u rješavanju tehničkih pitanja povezanih s funkcioniranjem sustava akreditacije ispitnih, umjernih i medicinskih laboratorija, a u njihov rad uključeni su predstavnici zainteresiranih strana (ocjenitelji HAA, akreditiranih laboratorija, relevantnih stručnih udruženja, tijela državne uprave i dr.)

 
     
strana 4od 81    
1 2 3 4 5 6 7 8 9