agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 5od 83    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
   
Izvješće o radu EA u 2017
 

02. svibnja 2018

Europska organizacija za akreditaciju (EA) objavila je Izvješće o radu u kojem su sažete glavne značajke i ključne brojke EA u 2017. godini.

Cjelokupni tekst Izvješća na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje

 
Poziv za dostavu projektnih prijedloga
 

16. travnja 2018

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MGPO) objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)", Referentna oznaka: KK.03.2.1.14 namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 14. svibnja 2018. godine do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38 milijuna kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 50.000,00 kuna, a ukupna potpora ne može prijeći prag od 380.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Natječajnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva ovdje

 
EA MLA Izvješće
 

12. travnja 2018

Europska organizacija za akreditaciju (EA) objavila je Izvješće o Multilateralnim sporazumima o priznavanju akreditacije (EA MLA) u 2017. godini. Izvješće sadrži informacije o članicama EA koje su potpisnice EA MLA Sporazuma, uspostavljenom sustavu međusobnih evaluacija ("peer evaluations") te drugim aktivnostima koje je EA provela u 2017. godini s ciljem provjere zadovoljavaju li nacionalna akreditacijska tijela zahtjeve međunarodnih norma. EA sustav međusobnih provjera među članicama ("peer evaluations") uspostavljen je kako bi se priznala ekvivalentnost, pouzdanost i slijedom toga prihvaćanje certifikata, ispitnih, inspekcijskih i verifikacijskih izvješća te umjernica izdanih od strane akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti na Europskom tržištu.

HAA je pod stalnim nadzorom EA, koja provodi periodične evaluacije nad radom HAA i provjerava udovoljava li HAA zahtjevima Uredbe (EC) 765/2008 o akreditaciji i nadzoru nad tržištem te međunarodne norme za akreditacijska tijela HRN EN ISO/IEC 17011. HAA je nakon završene početne evaluacije od strane EA u travnju 2010. godine potpisala EA MLA Sporazum s EA za 6 akreditacijskih shema i to za: akreditaciju ispitnih (uključivo i medicinskih laboratorija) i umjernih laboratorija, zatim inspekcijskih tijela te certifikacijskih tijela koje certificiraju proizvode, osoblje, sustave upravljanja kvalitetom i okolišem te naknadno za područje akreditacije verifikatora stakleničkih plinova u listopadu 2014. Slijedom toga zaključen je i Sporazum o uzajamnom priznavanju akreditacije (MRA) s Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC) za područje laboratorija (2010.) i za područje inspekcije (2012). Nadalje, HAA je u nadzornim evaluacijama od strane EA (2012., 2015., 2017. ), uspjela dokazati kompetentnost i usklađenost rada sa zahtjevima Uredbe 765/2008 i norme ISO/IEC 17011 te je slijedom toga zadržala status potpisnice navedenog međunarodnog sporazuma. U tijeku su pripreme za sljedeću redovnu evaluacija rada HAA od strane EA koja je planirana u 2019. godini.

Navedeni međunarodni sporazumi osiguravaju međunarodno prihvaćanje certifikata, izvještaja o ispitivanju i inspekciji, verifikaciji izdanih od strane akreditiranih tijela te izravno utječu i podupiru konkurentnost nacionalnoga gospodarstva jer dobavljačima omogućava da svoje proizvode ili usluge ne moraju ponovno ocjenjivati u svakoj zemlji na čije tržište stavljaju svoje proizvode

EA MLA Izvješće za 2017. godinu možete preuzeti ovdje

 
Tjedan prava potrošača
 

28. veljače 2018

HAA se uključila u obilježavanje Tjedna prava potrošača povodom Svjetskog dana prava potrošača koje organizira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s drugim tijelima - dionicima politike zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj.

Tijekom obilježavanja Tjedna prava potrošača organizirat će se brojne edukacije gospodarstvenika o propisima iz područja zaštite prava potrošača kao i informiranje građana o njihovim potrošačkim pravima i to na regionalnoj i središnjoj razini. HAA će prezentirati ulogu akreditacije u politici zaštite potrošača. Prijave za edukaciju gospodarstvenika, programe edukacija kao i mjesta na kojima će se građanima pružiti informacije dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na poveznici https://www.mingo.hr/page/tjedan-prava-potrosaca

Pozivamo sva zainteresirana akreditirana tijela da se putem navedene poveznice prijave na edukaciju.

 
EC savjetovanja s javnošću
 

15. veljače 2018

Obavještavamo sva zainteresirana akreditirana tijela da je Europska komisija početkom 2018. godine pokrenula savjetovanja s javnošću o:

Pozivamo sva zainteresirana akreditirana tijela koja rade u navedenim područjima da sudjeluju u savjetovanjima i da time doprinesu raspravi na Europskoj razini. Savjetovanja su dostupna na gore navedenim poveznicama.

 
     
strana 5od 83    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10