agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 6od 83    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
   
Primjena novih izdanja norma za buku okoliša
 

22. siječnja 2018

Obavještavamo akreditirane ispitne laboratorije da je od kolovoza 2017. godine na snazi novo izdanje norme HRN ISO 1996-2: Akustika -- Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša -- 2. dio: Određivanje razina buke okoliša (ISO 1996-2:2017).

Usvajanje zahtjeva normi HRN ISO 1996-1:2016 Akustika -- Opis, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša -- 1. dio: Osnovne veličine i postupci ocjenjivanja (ISO 1996-1:2016) i HRN ISO 1996-2:2017 biti će predmet ocjenjivanja u postupcima redovitih nadzora te početnih i ponovnih akreditacija ispitnih laboratorija od 1. rujna 2018. godine. Ukoliko laboratorij i prije navedenog roka bude spreman, može zatražiti da se ocjenjuje prema novim izdanjima norma.

 
Novo izdanje norme ISO 17025:2017
 

15. siječnja 2018

Povodom objave novog izdanja norme ISO/IEC 17025:2017 koju je Hrvatski zavod za norme (HZN) prihvatio kao hrvatsku normu HRN EN ISO/IEC 17025:2017 Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) objavila je brošuru i video isječak u kojem se govori o važnosti ove međunarodne norme i njenoj globalnoj primjeni.

Video isječak možete pogledati na linku ovdje video

Brošuru možete preuzeti ovdje

 
Čestit Božić te sretnu i uspješnu Novu Godinu želi Vam HAA
 

23. prosinca 2017.

Čestit Božić te sretnu i uspješnu Novu Godinu želi Vam HAA

 
Novo izdanje norme ISO 17025:2017
 

15. prosinca 2017

Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) u studenom 2017. godine objavila je novo izdanje norme ISO 17025:2017. Objava hrvatske norme očekuje se u prosincu 2017.

Novo izdanje norme po strukturi je usklađeno sa zahtjevima ISO/IEC dokumentacije i tehnički je dorađeno.

Glavne izmjene, u odnosu na prethodno izdanje, su sljedeće:

  • promišljanje utemeljeno na riziku koje je primijenjeno u ovom izdanju omogućilo je smanjenje propisanih zahtjeva i njihovu zamjenu sa zahtjevima utemeljenim na izvedbi
  • postignuta je veća fleksibilnost u odnosu na prethodno izdanje u zahtjevima koji se tiču procesa, postupaka, dokumentiranih informacija i organizacijskih odgovornosti
  • dodana je definicija "laboratorija".

Prijelazni rok za implementaciju novoga izdanja norme je 3 godine (studeni 2020.) te će se do tada svi akreditirani laboratoriji morati uskladiti sa zahtjevima novog izdanja.

Hrvatska akreditacijska agencija će sve akreditirane laboratorije i ostala zainteresirana tijela redovito obavještavati o svim važnim informacijama vezanim uz akreditacijska ocjenjivanja prema novom izdanju norme.

 
Uporaba ILAC MRA znaka za akreditirane TOS-eve
 

9. studenog 2017.

U studenom 2017. godine HAA je potpisala Sporazum za uporabu ILAC MRA znaka s Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC). Potpisom ovoga Sporazuma HAA je dobila pravo i mogućnost korištenja kombiniranog ILAC MRA znaka kao i pravo odobravanja korištenja ILAC MRA znaka za akreditirane TOS-eve.

Nastavno, obavještavamo sve akreditirane ispitne (uključujući medicinske) i umjerne laboratorije kao i inspekcijska tijela da od danas mogu podnijeti zahtjev HAA-u za korištenje kombiniranog ILAC MRA znaka za akreditirane TOS-eve sukladno HAA Pravilima za uporabu akreditacijskog simbola i pozivanje na status akreditiranog tijela (HAA-Pr-2/5) (ovdje)

 
     
strana 6od 83    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11