agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 8od 83    
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
   
Ispitivanje sustava odvodnje
 

10. lipnja 2017.

Vezano za učestale upite o ovlaštenim pravnim osobama za ispitivanje sustava odvodnje Hrvatska akreditacijska agencija objavljuje sljedeće:

Hrvatska akreditacijska agencija ne ovlašćuje pravne osobe prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda NN 1/11.

Ovlašćivanje provodi Uprava vodnoga gospodarstva koja na svojim mrežnim stranicama www.mps.hr/default.aspx?id=14213 vodi popis svih ovlaštenih pravnih osoba.

 
SVJETSKI DAN AKREDITACIJE Promotivni video spot i program obilježavanja
 

6. lipnja 2017.

9. lipnja 2017. godine obilježava se Svjetski dan akreditacije kao globalna inicijativa koju zajednički provode Međunarodni akreditacijski forum (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC) kako bi se podigla svijest o važnosti i značaju akreditacije.

Ovogodišnja tema fokusira se na to kako akreditacija može podržati stručnjake u građevinarstvu, od ugovaratelja, proizvođača, dizajnera, arhitekata, građevinskih inženjera do regulatora.

Povodom obilježavanja Svjetskoga dana akreditacije HAA organizira radni skup pod nazivom Akreditacija: Doprinosi povjerenju u graditeljstvo i izgrađeni okoliš.

Skup će se održati 9. lipnja 2017. godine od 9.00 do 12.00 sati u Kino dvorani, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Program skupa možete preuzeti ovdje.

 
Akreditacija vezana uz Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
 

24. svibnja 2017.

Akreditacija vezana uz Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) za područje ispitivanja električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine

Obavještavamo akreditirana tijela, tijela u postupku akreditacije i druge zainteresirane strane da je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGPU) na svojoj web stranici: www.mgipu.hr/default.aspx?id=34459 izdalo obavijest vezano uz Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), prema kojoj za područje ispitivanja iz nadležnosti toga Ministarstva uređeno Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (Narodne novine, br. 5/10) i Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine, br. 87/08. i 33/10), pravna osoba ili fizička osoba obrtnik nije u obvezi imati potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo za određenu metodu ispitivanja.

NAPOMENA: Navedena informacija uklonjena je 25. svibnja 2017.

 
SVJETSKI DAN AKREDITACIJE
 

08. svibnja 2017.

Povodom obilježavanja Svjetskoga dana akreditacije HAA organizira radni skup pod nazivom Akreditacija: Doprinosi povjerenju u graditeljstvo i izgrađeni okoliš.

Skup će se održati 9. lipnja 2017. godine od 9.00 do 12.00 sati u Kino dvorani, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Program skupa možete preuzeti ovdje

Prijave za sudjelovanje na skupu zaprimamo on - line do 2. lipnja 2017. godine na internetskim stranicama HAA ovdje

Za prisustvovanje na skupu ne naplaćuje se kotizacija.

Pozivamo sva akreditirana tijela, tijela koje se namjeravaju prijaviti za akreditaciju kao i sve druge zainteresirane strane da prisustvuju skupu te da zajedno obilježimo Svjetski dan akreditacije.

 
Objavljen poziv "Certifikacijom proizvoda do tržišta"
 

3. svibnja 2017.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGPO) 3. svibnja 2017. godine objavilo je otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga ?Certifikacijom proizvoda do tržišta?, koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Cilj poziva za dostavu projektnih prijedloga ?Certifikacijom proizvoda do tržišta? pridonijeti je aktivnostima malih i srednjih poduzetnika da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma pomaže se malim i srednjim poduzetnicima da iskoriste prednosti koje primjena norma ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Kako bi bile prihvatljive, sve aktivnosti moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji doprinose ostvarenju ciljeva Poziva. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje radnje potvrđivanja (na primjer ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje) te ishođenje isprava o sukladnosti (na primjer izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima).

Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.

Prijave se primaju od 22. svibnja 2017. do 31. prosinca 2018.

Više o natječaju, natječajnoj dokumentaciji, kao i rasporedu informativnih radionica za poduzetnike možete pronaći na poveznici: www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406

 
     
strana 8od 83    
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13