agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 9od 76    
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
   
SEMINAR: Razumijevanje novih zahtjeva norme HRN EN ISO 9001:2015
 

20. studenoga 2015.

19. i 20. studenoga 2015. godine u HAA je održan Seminar: Razumijevanje novih zahtjeva norme HRN EN ISO 9001:2015 za zaposlenike i vanjske suradnike HAA. Na seminaru su, među ostalim, prezentirane i najvažnije promjene ove 4. revizije norme i to: promjene u strukturi norme prema HLS (High Level Structure), promicanje procesnog pristupa, preventivne akcije u upravljanju rizicima, načela upravljanja kvalitetom te orijentacija ne samo na proizvode već i na usluge. Polaznici su detaljno upoznati s RBT (Risk Based Thinking) konceptom te zahtjevima za upravljanje rizicima koje novo izdanje norme zahtjeva. Seminaru su prisustvovala 24 polaznika.

 
IPA 2011: Ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji
 

20. listopada 2015.

Objavljujemo ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji, koji sadrži sve promjene do kojih je došlo u odnosu na srpanj 2015., kada je objavljeno prethodno izdanje tablice.

Navedeni popis izrađen je u okviru regionalnog IPA 2011 projekta pod nazivom: Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey, te sadrži podatke o akreditiranim umjernim laboratorijima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Navedeni popis objavljuju sva akreditacijska tijela navedenih zemalja na svojim mrežnim stranicama s ciljem razmjene informacija i poticanja suradnje u ovom području. Popis akreditiranih umjernih laboratorija sadrži kontakt podatke, područje akreditacije i poveznice na potvrde o akreditaciji navedenih laboratorija.

HAA je jedna od korisnica navedenog projekta uz druga akreditacijska, normizacijska i mjeriteljska tijela iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske.

IPA 2011: Ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji.

 
Obavijest korisnicima usluga certifikacijskih tijela akreditiranih prema normi HRN EN 45011:1998
 

20. rujna 2015.

Obavještavaju se korisnici usluga certifikacijski tijela akreditiranih prema normi HRN EN 45011:1998 Opći zahtjevi za ustanove koje provode potvrđivanje proizvoda (ISO/IEC Upute 65:1996; EN 45011:1998) da akreditacije prema navedenoj normi suspendirane nakon 15. rujna 2015. godine.

Svi certifikacijski dokumenti koji se pozivaju na normu, a izdani su nakon datuma 15. rujna 2015. godine nisu važerći u smislu pozivanja na akreditirani status certifiklacijskog tijela.

Svi certifikacijski dokumenti koji se pozivaju na navedenu normu HRN EN 45011:1998, a izdani su prije datuma 15. rujna 2015. Važeći su prema sljedećim primjerima:

 • Status certifikata bez ograničenja roka važenja;
  Certifikati izdani od certifikacijskih tijela važeći su bez obzira na promjene u akreditacijskom statusu tijela koje ih je izdalo
 • Status certifikata s određenim rokom važenja, bez periodičnih provjera;
  Certifikati izdani od certifikacijskih tijela važeći su do isteka, bez obzira na promjene u akreditacijskom statusu tijela koje ih je izdalo.
 • Status certifikata s određenim rokom važenja, uz periodične provjere;
  Certifikati izdani od certifikacijskih tijela važeći su do prvog nadzornog termina za koji je predviđeno da ga provede tijelo kojem je akreditacija suspendirana ili je povučena.
 • Status certifikata koji su preuzeti u drugom akreditiranom tijelu;
  Certifikati izdani od certifikacijskih tijela, koji su preuzeti u drugom akreditiranom tijelu važe prema uvjetima pod kojima posluje akreditirano tijelo koje je provelo preuzimanje
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (NN 94/2015)
 

11. rujna 2015.

Natječaj za prijam u radni odnos (NN br. 94/2015) zaključen je dana 10. rujna 2015. godine. Zahvaljujemo svima koji su se prijavili i iskazali interes za rad u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Svi prijavljeni koji u potpunosti udovoljavaju uvjetima iz Natječaja bit će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte, a po završetku razgovora svi će biti obaviješteni o rezultatima izbora.

 
Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - poziv na testiranje
 

11. svibnja 2015.

Kandidati koji su ispunili sve uvjete iz Javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa biti će poimence pozvani e-poštom. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv. Testiranje kandidata provest će se iz poznavanja rada na osobnom računalu i engleskog jezika.

 
     
strana 9od 76    
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14