agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 9od 76    
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
   
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)
 

3. veljače 2016.

Zbog velikog broj upita vezano za predmetni Zakon, HAA je izdala obavijest svim zainteresiranim stranama o ulozi HAA u provedbi tog  Zakona.

Obavijest možete pronaći na ovoj poveznici.

 
Započelo ocjenjivanje certifikacijskih tijela za sustave upravljanja kvalitetom i okolišem
 

1. veljače 2016.

Obavještavamo sva akreditirana certifikacijska tijela da je HAA započela s ocjenama certifikacijskih tijela za sustave upravljanja kvalitetom i okolišem prema novim izdanjima norma ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Prijelazno razdoblje za usvajanje novih norma traje do 15.09.2018. Izdavanje certifikata prema izdanjima norma ISO 9001:2008 i ISO 14001:2008 moguće je do 15.09.2017. Nakon navedenog perioda moguće je izdavanje certifikata jedino prema izdanjima norma ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 godine.

S obzirom na navedeno, akreditirana certifikacijska tijela za sustave upravljanja kvalitetom i/ili okolišem obvezna su HAA najkasnije do 15.08.2017. godine dokazati da su osposobljena za provođenje certifikacije i izdavanje certifikata prema novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Ocjena osposobljenosti provodit će se u okviru redovnih nadzora ili postupaka ponovne akreditacije u 2016. i 2017. godini, uz obvezu akreditiranog certifikacijskog tijela da prethodno obavijesti HAA o spremnosti za ocjenu prema novim izdanjima normi iz 2015. godine.

Akreditiranim certifikacijskim tijelima za sustave upravljanja kvalitetom i okolišem koja do 15. 08. 2017. godine ne budu dokazala svoju osposobljenost prema novim izdanjima norma ISO 9001:2015 i/ili ISO 14001:2015. akreditacije će biti suspendirane, a u roku od narednih 6 mjeseci mogu dokazati osposobljenost kako bi obnovila status akreditiranog tijela.

 
PTB Projekt: Promotion of regional cooperation in SEE in the field of quality infrastructure
 

4. siječnja 2016.

HAA je s Njemačkim institutom Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ponovno potpisala Ugovor o suradnji na regionalnome projektu: Promotion of regional cooperation in South East Europe in the field of quality infrastructure. Izravni su korisnici navedenoga projekta akreditacijska tijela Albanije (DA), Bosne i Hercegovine (BATA), Crne Gore (ATCG), Kosova (DAK), Makedonije (IARM) i Srbije (ATS), a neizravni su korisnici projekta akreditacijska tijela potpisnici EA MLA-a iz Hrvatske (HAA), Grčke (ESYD) i Turske (TURKAK). Potonja akreditacijska tijela uz potporu PTB-a provode i organiziraju projektne aktivnosti.

Ovim Ugovorom HAA se obvezala biti domaćinom regionalnog seminara za vodeće ocjenitelje i ocjenitelje: Train of Trainers for Lead Assessors and Assessors u veljači 2016. godine te organizirati i omogućiti promatranje HAA ocjena na licu mjesta u 2 laboratorija (Witnessing of assessment), ocjeniteljima iz drugih akreditacijskih tijela iz regije.

Projekt je financiran od strane Njemačkog Ministarstva za gospodarski razvoj i suradnju, a HAA u njegovoj provedbi sudjeluje od listopada 2007. godine kada je u Zagrebu bila organizator i domaćin okruglog stola za akreditacijska tijela iz regije. Od tada se svake godine dogovara plan aktivnosti u projektu koji uključuje izobrazbu ocjenitelja, specijalizirane seminare za ocjenitelje/eksperte, razmjenu iskustva zaposlenika akreditacijskih tijela, promatranje ocjenjivanja (witnessing of assessment), načine razmjene ocjenitelja među akreditacijskim tijelima i dr.

 
Zahvala i čestitka
 

29. prosinca 2015.

Na samom kraju 2015. godine, koju završavamo s 393. dodijeljenom akreditacijom, iskreno se zahvaljujemo svim  našim klijentima  i svim našim vanjskim suradnicima na uspješnoj suradnji. Vjerujemo da ćemo i u Novoj godini nastaviti uspješnu suradnju te Vam svima zajedno želimo  sreću, mir, zdravlje kao i osobno i poslovno zadovoljstvo u nadolazećoj Novoj godini.

 
Akreditacija ispitivanja prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
 

17. prosinca 2015.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGPU) objavilo je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) temeljem kojega sve osobe koje obavljaju djelatnosti ispitivanja (u smislu ovoga Zakona) nakon 1. lipnja 2017. godine moraju imati potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo (HAA). Ovim putem pozivamo sva zainteresirana tijela (pravne osobe ili fizičke osobe obrtnike) da se na vrijeme jave i podnesu prijavu za akreditaciju kako bi HAA na vrijeme mogla završiti postupak akreditacije. Prijava za akreditaciju podnosi se kada stranka može pružiti dokaze da ima dokumentiran, primijenjen i održavan sustav upravljanja, temeljen na relevantnoj normi (u ovom slučaju HRN EN ISO/IEC 17025) i drugim pripadnim dokumentima te da provodi metode ispitivanja koje prijavljuje za akreditaciju. Za više informacija o postupku akreditacije upućujemo na Pravila HAA za akreditaciju (HAA-Pr-2/1) dostupna na  http://www.akreditacija.hr/pravila_i_upute.

HAA tijekom postupka akreditacije ocjenjuje osposobljenost klijenta za provedbu ispitivanja koja se prijavljuju za akreditaciju. Napominjemo, da trajanje postupka akreditacije, koji između ostalog, ovisi i o spremnosti i pripremljenosti  klijenta, može trajati šest mjeseci do godinu dana.

Više informacija o odredbama Zakona možete pronaći na internetskoj stranici Ministarstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=34459

 
     
strana 9od 76    
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14