agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
VIJESTI
   
     
strana 10od 76    
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
   
HAA u projektu
 

12. studenoga 2015.

HAA je s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (EFZG) potpisala Sporazum o uspostavljanju znanstveno-savjetodavne suradnje sa ciljem provedbe akcijskog istraživanja u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost "Poticanje inovativnog ponašanja zaposlenika u javnom sektoru primjenom intervencija u dizajnu posla" (INPUBWORK).

Glavni ciljevi navedenog projekta su istražiti odnos karakteristika posla i različitih faza inovativnog ponašanja zaposlenika, analizirati na koji način osobne karakteristike zaposlenika utječu na odnos karakteristika posla i inovativnog ponašanja, utvrditi kako pozicijske karakteristike zaposlenika utječu na odnos  karakteristika posla i inovativnog ponašanja, istražiti u kojoj mjeri određene intervencije u dizajnu posla oblikuju tjedne i tipične karakteristike posla zaposlenika, unaprijediti inovativnost radne snage u javnim poduzećima primjenom intervencija u dizajnu posla, proširiti teorijsko i praktično znanje o važnosti i ulozi dizajna posla kao prediktora inovativnosti zaposlenika.

HAA se nada da će uključivanjem u provođenje ovog projekta kao rezultat imati unapređenje radne prakse i poslovnih procesa u HAA, te da će dobiti smjernice za povećanje inovativne uspješnosti kroz dizajn posla, a što bi sve u konačnici trebalo utjecati na pozitivne promjene vrijednosti i ponašanja zaposlenika. Voditelj projekta je doc. dr. sc. Tomislava Hernausa s EFZG, a projekt će se provoditi do svibnja 2018. godine.

 
SEMINAR: Razumijevanje novih zahtjeva norme HRN EN ISO 9001:2015
 

20. studenoga 2015.

19. i 20. studenoga 2015. godine u HAA je održan Seminar: Razumijevanje novih zahtjeva norme HRN EN ISO 9001:2015 za zaposlenike i vanjske suradnike HAA. Na seminaru su, među ostalim, prezentirane i najvažnije promjene ove 4. revizije norme i to: promjene u strukturi norme prema HLS (High Level Structure), promicanje procesnog pristupa, preventivne akcije u upravljanju rizicima, načela upravljanja kvalitetom te orijentacija ne samo na proizvode već i na usluge. Polaznici su detaljno upoznati s RBT (Risk Based Thinking) konceptom te zahtjevima za upravljanje rizicima koje novo izdanje norme zahtjeva. Seminaru su prisustvovala 24 polaznika.

 
IPA 2011: Ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji
 

20. listopada 2015.

Objavljujemo ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji, koji sadrži sve promjene do kojih je došlo u odnosu na srpanj 2015., kada je objavljeno prethodno izdanje tablice.

Navedeni popis izrađen je u okviru regionalnog IPA 2011 projekta pod nazivom: Quality Infrastructure in the Western Balkans and Turkey, te sadrži podatke o akreditiranim umjernim laboratorijima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Navedeni popis objavljuju sva akreditacijska tijela navedenih zemalja na svojim mrežnim stranicama s ciljem razmjene informacija i poticanja suradnje u ovom području. Popis akreditiranih umjernih laboratorija sadrži kontakt podatke, područje akreditacije i poveznice na potvrde o akreditaciji navedenih laboratorija.

HAA je jedna od korisnica navedenog projekta uz druga akreditacijska, normizacijska i mjeriteljska tijela iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske.

IPA 2011: Ažurirani popis akreditiranih umjernih laboratorija iz zemalja u regiji.

 
Obavijest korisnicima usluga certifikacijskih tijela akreditiranih prema normi HRN EN 45011:1998
 

20. rujna 2015.

Obavještavaju se korisnici usluga certifikacijski tijela akreditiranih prema normi HRN EN 45011:1998 Opći zahtjevi za ustanove koje provode potvrđivanje proizvoda (ISO/IEC Upute 65:1996; EN 45011:1998) da akreditacije prema navedenoj normi suspendirane nakon 15. rujna 2015. godine.

Svi certifikacijski dokumenti koji se pozivaju na normu, a izdani su nakon datuma 15. rujna 2015. godine nisu važerći u smislu pozivanja na akreditirani status certifiklacijskog tijela.

Svi certifikacijski dokumenti koji se pozivaju na navedenu normu HRN EN 45011:1998, a izdani su prije datuma 15. rujna 2015. Važeći su prema sljedećim primjerima:

 • Status certifikata bez ograničenja roka važenja;
  Certifikati izdani od certifikacijskih tijela važeći su bez obzira na promjene u akreditacijskom statusu tijela koje ih je izdalo
 • Status certifikata s određenim rokom važenja, bez periodičnih provjera;
  Certifikati izdani od certifikacijskih tijela važeći su do isteka, bez obzira na promjene u akreditacijskom statusu tijela koje ih je izdalo.
 • Status certifikata s određenim rokom važenja, uz periodične provjere;
  Certifikati izdani od certifikacijskih tijela važeći su do prvog nadzornog termina za koji je predviđeno da ga provede tijelo kojem je akreditacija suspendirana ili je povučena.
 • Status certifikata koji su preuzeti u drugom akreditiranom tijelu;
  Certifikati izdani od certifikacijskih tijela, koji su preuzeti u drugom akreditiranom tijelu važe prema uvjetima pod kojima posluje akreditirano tijelo koje je provelo preuzimanje
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (NN 94/2015)
 

11. rujna 2015.

Natječaj za prijam u radni odnos (NN br. 94/2015) zaključen je dana 10. rujna 2015. godine. Zahvaljujemo svima koji su se prijavili i iskazali interes za rad u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Svi prijavljeni koji u potpunosti udovoljavaju uvjetima iz Natječaja bit će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte, a po završetku razgovora svi će biti obaviješteni o rezultatima izbora.

 
     
strana 10od 76    
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15