agencija
NASLOVNICA
AGENCIJA
MEĐUNARODNA SURADNJA
VIJESTI I NAJAVE
DAN AKREDITACIJE
PUBLIKACIJE
ZAKONSKA OSNOVA
SUSTAV UPRAVLJANJA
USTROJSTVO AGENCIJE
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT
LOKACIJA
ZAPOSLENJA
 
akreditacija
FAQ
PRAVILA I UPUTE
ILAC i EA DOKUMENTI
MEĐULABORATORIJSKE USPOREDBE
REGISTAR AKREDITACIJA
PREGLED VERIFIKATORA
POTVRDA O AKREDITACIJI
 
ministarstva
TEMELJI
TEHNIČKO USKLAĐIVANJE
OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI U EU
REGULIRANO PODRUČJE
 
usluge
e-UPIT ZA AKREDITACIJU
PRIJAVA ZA DOGAĐAJ
 
KORISNIČKE STRANICE
korisnicke stranice
ZAKONSKA OSNOVA

Hrvatska akreditacijska agencija osnovana je na temelju Zakona o akreditaciji (Narodne novine 158/03, 75/09, 56/13) i Uredbe Vlade Republike Hrvatske o osnivanju HAA (Narodne novine 158/04, 44/05, 30/10) s ciljem da:

  • Razvija i provodi hrvatski nacionalni akreditacijski sustav
  • Pruža stručnu potporu državnoj upravi u imenovanju tijela za ocjenu sukladnosti
  • Doprinosi zaključivanju sporazuma s EU o priznavanju ocjene sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazumi)
  • Pruža potporu gospodarstvu u ostvarivanju konkurentnosti

gumb ZAKON O AKREDITACIJI( NN 158/03, NN 75/09, NN 56/13)

Članak 8. određuje ulogu Akreditacijskog tijela u propisima za ocjenu sukladnosti i to:
" u propisima koji uređuju ocjenjivanje sukladnosti može se odrediti način sudjelovanja akreditacijskog tijela u postupku imenovanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima propisa. "