Priopćenje HAA vezano uz poslovanje u situaciji epidemije koronavirusa COVID-19

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) prati razvoj situacije povezane s epidemijom koronavirusa te u organizaciji svog rada primijenjuje preporuke i opće mjere zaštite Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, Hrvatskog zavoda za…

Vijesti i najave

235

HRN EN ISO/IEC 17025

133

HRN EN ISO/IEC 17020

33

HRN EN ISO/IEC 17065

251

vanjskih suradnika i eksperata