Proslava 15 godina samostalnog djelovanja HAA i Svjetskog dana akreditacije 2020.

Hrvatska akreditacijska agencija 1. srpnja 2020. godine internim je radnim skupom proslavila 15 godina samostalnog rada HAA i Svjetski dan akreditacije, koji se svake godine obilježava 9. lipnja. Obzirom na…

Vijesti i najave

Međulaboratorijske Usporedbe

234

HRN EN ISO/IEC 17025

135

HRN EN ISO/IEC 17020

33

HRN EN ISO/IEC 17065

259

vanjskih suradnika i eksperata