Proslava 15 godina samostalnog djelovanja HAA i Svjetskog dana akreditacije 2020.

Hrvatska akreditacijska agencija 1. srpnja 2020. godine internim je radnim skupom proslavila 15 godina samostalnog rada HAA i Svjetski dan akreditacije, koji se svake godine obilježava 9. lipnja. Obzirom na…

Vijesti i najave

Međulaboratorijske Usporedbe

239

HRN EN ISO/IEC 17025

136

HRN EN ISO/IEC 17020

35

HRN EN ISO/IEC 17065

3

HRN EN ISO/IEC 17024

14

HRN EN ISO 15189

2

HRN EN ISO/IEC 17043

3

HRN EN ISO 14065

9

HRN EN ISO/IEC 17021-1