Priopćenje HAA vezano uz poslovanje u situaciji epidemije koronavirusa COVID-19 (NASTAVAK 2)

Priopćenje HAA vezano uz poslovanje u situaciji epidemije koronavirusa COVID-19 (NASTAVAK 2) 14. svibnja 2020. Sukladno okolnostima povezanima s epidemijom koronavirusa COVID-19 koje i dalje zahtijevaju prilagodbu poslovanja HAA, obavještavaju…

Vijesti i najave

232

HRN EN ISO/IEC 17025

133

HRN EN ISO/IEC 17020

32

HRN EN ISO/IEC 17065

253

vanjskih suradnika i eksperata