EA re-evaluacija HAA

Zagreb, 03. listopada 2019 U tjednu od 23.-27. rujna 2019. Europska organizacija za akreditaciju (EA) provela je redovnu re- evaluaciju Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) nakon četiri godine, u svrhu zadržavanja…

Vijesti i najave

240

HRN EN ISO/IEC 17025

134

HRN EN ISO/IEC 17020

34

HRN EN ISO/IEC 17065

251

vanjskih suradnika i eksperata