102. obljetnica poslovanja Grupe KONČAR i otvorenje novog laboratorija

Grupa KONČAR je 24. siječnja 2023. obilježila 102. obljetnicu poslovanja te je tom prilikom u rad pušten novi Laboratorij za velike električne strojeve i pogone (LAVESP). Među ostalim visokim uzvanicima, svečanosti je prisustvovala ravnateljica Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) mr. sc. Mirela Zečević.

Novi laboratorij dio je Laboratorijskog centra KONČAR – Instituta za elektrotehniku, koji čini niz akreditiranih laboratorija osposobljenih za provođenje više od 600 metoda ispitivanja i umjeravanja. Dodijeljenim akreditacijama laboratorijima grupe KONČAR HAA je potvrdila njihovu osposobljenost u pružanju usluga raznih ispitivanja i umjeravanja utemeljenih na međunarodnim normama i specifikacijama. Akreditacija osigurava međunarodno prepoznatljiv status Laboratorijskom centru, što doprinosi dodatnoj afirmaciji cijele grupe KONČAR kao kompanije s dugogodišnjom tradicijom na domaćom, europskom i međunarodnom tržištu.

On January 24, 2023, the KONČAR Group celebrated 102nd anniversary of the company, and on that occasion the new Laboratory for Power Systems and Drives (LAVESP) was put into operation. Among other guests, the director general of the Croatian Accreditation Agency (HAA) mr. sc. Mirela Zečević attended the ceremony.

The new laboratory is part of the Laboratory Center at KONČAR – Electrical Engineering Institute, which consists of a number of laboratories accredited to carry out more than 600 testing and calibration methods. With the accreditation granted to the laboratories of the KONČAR Group, HAA confirmed their competence in providing various testing and calibration services based on international standards and specifications. Accreditation ensures an internationally recognized status for the Laboratory Center, which contributes to the additional affirmation of the entire KONČAR Group as a company with a long-standing tradition on the domestic, European and international markets.