Akreditacija u području željezničke interoperabilnosti

HAA je usvojila shemu za akreditiranje certifikacijskih tijela za proizvode u području ocjenjivanja sukladnosti podsustava i sastavnih dijelova interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji prema Direktivi (EU) 2016/797.

Akreditirano ocjenjivanje sukladnosti obuhvaća odabrane module za:

  • podsustave za željezničku infrastrukturu,
  • podsustave za energetiku, te
  • upravljačke i signalno-sigurnosne podsustave.

Akreditacijski kriteriji utemeljeni su na normi za akreditiranje tijela koja certificiraju proizvode HRN EN ISO/IEC 17065, EU direktivi (EU) 2016/797, tehničkim specifikacijama (TSI) za odgovarajuće željezničke podsustave i pravilima Europske željezničke agencije (EU Railway Agency – ERA). Uspostava akreditacijske sheme i provedba akreditacijskog postupka provedena je u suradnji s poljskom akreditacijskom službom (Polskie Centrum Akredytacji – PCA). Akreditirano tijelo Infracert d.o.o. – Odjel za certifikaciju i detaljan opis akreditacije broj 3705 objavljeni su u Registru akreditacija.