Često postavljana pitanja

Što je akreditacija?

Akreditacija je postupak kojim akreditacijsko tijelo vrednuje određenu instituciju i potvrđuje da je stručno i tehnički osposobljena za rad u skladu s međunarodno prihvaćenim pravilima.

Na temelju čega Hrvatska akreditacijska agencija provodi akreditaciju?

HAA provodi akreditaciju na temelju odredbi:

 • Zakona o akreditaciji (Narodne novine 158/2003), Uredbe o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije (Narodne novine 158/2004, 44/2005.) i Statuta Hrvatske akreditacijske agencije ( Odluka o davanju suglasnosti na statut Hrvatske akreditacijske agencije Narodne novine 76/2005.)
 • sektorskih zakona i provedbenih propisa kao što su na primjer: Zakon o hrani, Zakon o ekološkoj poljoprivredi, Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja i drugi.

Zašto je osnovana Hrvatska akreditacijska agencija?

HAA je osnovana radi provedbe tehničkog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj s kojim će se podupirati jamstvo kvalitete, smanjiti rizici poslovanja i povećati konkurentnost na nacionalnom i međunarodnom tržištu.

Što osigurava HAA?

HAA osigurava:

 • mjerodavno tržište usluga ispitivanja, mjerenja, umjeravanja, certifikacije i inspekcije na području Hrvatske
 • priznavanje izvještaja o ispitivanju i certifikata o sukladnosti izdanih u Republici Hrvatskoj na drugim tržištima
 • tehničku potporu hrvatskom gospodarstvu u ostvarivanju konkurentnosti na međunarodnom tržištu
 • povjerenje u sigurnost i kvalitet proizvoda i usluga na hrvatskom tržištu
 • tehničku potporu tijelima državne uprave u provedbi propisa u području sigurnosti i zdravlja građana, zaštite okoliša, zaštite potrošača i drugih javnih interesa.

A što je s međunarodnom suradnjom?

HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovu radu.

HAA je punopravni član EA (European co-operation for Accreditation ) od 17. studenog 2005.

HAA je punopravni član ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) od 2001.

HAA prati rad IAF (International Accreditation Forum).

Koje su koristi od akreditacije?

Gospodarstvo

Pouzdana ispitivanja i mjerenja smanjuju proizvodne troškove, nedostatke na proizvodima, pospješuju inovacije i pomažu pri odlučivanju i procjenjivanju rizika. 

Vjerodostojni certifikati za proizvode povećavaju povjerenje potrošača, korisnika proizvoda te povećaju konkurentnost na tržištu. 

Za sustave upravljanja vjerodostojni certifikati povećavaju povjerenje u poslovni sustav tvrtke i konkurentnost te olakšavaju pristup novim tržištima. 

Izborom akreditirane organizacije dobivaju se mjerodavni pružatelji usluga i pouzdani poslovni partneri. Budući da je ocjenjivanje obavilo nezavisno akreditacijsko tijelo, štedi se vrijeme i novac i smanjuje rizik poslovanja. 

Akreditirana organizacija ocijenjena je i pod stalnim nadzorom HAA dok traje akreditacija. U slučaju primjedbi na rad akreditirane organizacije, HAA će pravodobno postupiti. 

Samo one organizacije koje je akreditirala HAA imaju pravo korištenja HAA znaka.

Tijela državne uprave

Akreditacija je međunarodno priznato sredstvo za osiguranje povjerenja u rad institucija, kojima je državna uprava dala ovlast ispitivanja, mjerenja, certifikaciju i inspekciju, s ciljem zaštite javnih interesa.

Akreditirane organizacije

Akreditacija jamči podizanje razine organizacijske i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i nadzornih organizacija.

Krajnji korisnici / potrošači i kupci

Akreditacija daje povjerenje u sigurnost i kvalitetu proizvoda i usluga, ako su isti ispitani, potvrđeni ili pod nadzorom kompetentnih organizacija koje zadovoljavaju međunarodno prihvaćene kriterije.

Tko se može akreditirati?

 • Ispitni laboratoriji – ispitivanja i mjerenja radi određivanja danih svojstava i utvrđivanja sigurnosti industrijskih proizvoda, sigurnosti i kvalitete hrane, zaštite zdravlja građana, zaštite potrošača i zaštite okoliša
 • Umjerni laboratoriji – umjeravanje mjerne i ispitne opreme
 • Certifikacijska tijela:
  certificiranje proizvoda u skladu s normama za proizvode i prema određenim certifikacijskim shemama
  certificiranje sustave upravljanja (QMS, EMS, OH&SMS, MDQMS i dr ) 
  certificiranje osoba (zavarivači, ispitivači za nerazorna ispitivanja, auditori za sustave upravljanja i dr.). 
 • Nadzorne/inspekcijske organizacije – inspekcija u veterinarskoj djelatnosti, tlačnoj opremi, distribuciji goriva, ovjeri mjerila, sigurnosti dizala, području motornih vozila i drugim područjima.

Gdje se može dobiti popis akreditiranih organizacija u Republici Hrvatskoj?

Popis akreditiranih organizacija u Republici Hrvatskoj je dostupan na internetskim stranicama HAA u rubrici Registar.

Prema kojim se normama obavlja akreditacija?

Akreditacija se obavlja u skladu s međunarodnim (ISO, ISO/IEC) i europskim (EN) normama, a koje su u Republici Hrvatskoj prihvaćene kao hrvatske norme (HRN)

 • Ispitni i umjerni laboratoriji HRN EN ISO/IEC 17025
 • Certifikacijska tijela za proizvode  HRN EN ISO/IEC 17065
 • Certifikacijska tijela za sustave upravljanja HRN EN ISO/IEC 17021-1
 • Certifikacijska tijela za osobe HRN EN ISO/IEC 17024
 • Nadzorne/inspekcijske organizacije HRN EN ISO/IEC 17020
 • Validacija i verifikacija informacija o okolišu HRN EN ISO/IEC 17029 i HRN EN ISO 14065
 • Medicinski laboratoriji HRN EN ISO 15189

Gdje se mogu nabaviti norme?

Norme se mogu kupiti u Hrvatskom zavodu za norme, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb ili na www.hzn.hr.

Koja je razlika između akreditacije i certifikacije?

Akreditacijom dokazujemo kompetentnost za obavljanje određenih ispitivanja, mjerenja, certifikacije ili tehničkog nadzora/inspekcije.

Certifikacijom dobivamo potvrdu o sukladnosti sustava upravljanja, proizvoda ili osoba s određenom normom ili specifikacijom (HRN EN ISO 9001).