Europska komisija objavila je revidirani „Plavi vodič” o provedbi pravila EU-a o proizvodima 2022.

Vodič za provedbu direktiva utemeljenih na Novom pristupu i Globalnom pristupu („Plavi vodič”) objavljen je 2000. Otad je postao jedan od glavnih referentnih dokumenata u kojem je objašnjeno kako provoditi zakonodavstvo utemeljeno na Novom pristupu, koje je sada obuhvaćeno Novim zakonodavnim okvirom (eng. New Legislative Framework, NLF).

Cilj je Vodiča obrazložiti različite elemente Novog zakonodavnog okvira, uključujući akreditaciju, i nadzora tržišta.

„Plavi vodič” ažuriran je 2014. kako bi se obuhvatio razvoj događaja i osiguralo najšire moguće zajedničko poimanje provedbe Novog zakonodavnog okvira za stavljanje proizvoda na tržište. Dodatno je izmijenjen i prilagođen 2016. Ova nova verzija Vodiča nadovezuje se na prethodna izdanja, ali odražava i nedavne promjene zakonodavstva, a posebno novu Uredbu o nadzoru tržišta (Uredba (EU) 2019/1020).

Kliknite ovdje za preuzimanje revidiranog dokumenta.