Izjava o pristupačnosti

Hrvatska akreditacijska agencija nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatske akreditacijske agencije koje se nalazi na adresi https://akreditacija.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://akreditacija.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti i iznimki koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • Ne postoji mogućnost promjene veličine fonta;
  • Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom;
  • Na pojedinim dijelovima stranice kontrast teksta nije idealan u odnosu na crvenu pozadinu tekstualnih okvira;
  • Ne postoji opcija promjene kontrasta;
  • Pojedine slike nemaju prikladan tekstualni opis;
  • Videozapisi ne sadrže podnaslove na hrvatskom jeziku;
  • Pojedine datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana jer su nastale skeniranjem tiskanih dokumenata.

Hrvatska akreditacijska agencija radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatske akreditacijske agencije, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020. Hrvatska akreditacijska agencija će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatsku akreditacijsku agenciju.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatske akreditacijske agencije korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: akreditacija@akreditacija.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.