Kontakt i lokacija

Hrvatska akreditacijska agencija

Ulica grada Vukovara 78 10000 Zagreb akreditacija@akreditacija.hr

OIB: 98834727195 MB:01956868

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave: pisarnica@akreditacija.hr

Upravno vijeće HAA (Rješenje o imenovanju NN 14/2017)

Zvonimir Novak, predsjednik Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća HAA: Divna Plenča Biloš Martina Horvatić Nina Čulina Maja Radišić Žuvanić

Ured ravnatelja

tel: +385 1 610 63 22 fax: +385 1 610 93 22 e-mail: akreditacija@akreditacija.hr

Ravnateljica mr. sc. Mirela Zečević

Zamjenik ravnatelja

Pomoćnik ravnatelja

Rukovoditelj za sustav upravljanja Ankica Barišić, dipl. ing.

Odjel za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija

dr. sc. Ana Čop, dipl. ing. - načelnik

email: ana.cop@akreditacija.hr

tel: +385 1 610 95 22

fax: +385 1 610 93 22

Odjel za akreditiranje certifikacijskih tijela

Mladen Vrebčević, dipl. ing. - načelnik

email: mladen.vrebcevic@akreditacija.hr

tel: +385 1 610 95 16

fax: +385 1 610 93 22

Odjel za akreditiranje nadzornih tijela

Helena Jelovčić, dipl. ing. - načelnik

email: helena.jelovcic@akreditacija.hr

tel: +385 1 610 97 93

fax: +385 1 610 93 22

Odjel za potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Odjel za opće i zajedničke poslove

Maja Despot, dipl. iur. - Načelnik tel: +385 1 610 60 36 fax: +385 1 610 93 22 e-mail: maja.despot@akreditacija.hr

Pisarnica tel: +385 1 610 95 36 fax: +385 1 610 93 22 e-mail: pisarnica@akreditacija.hr

Odsjek za finacijske i knjigovodstvene poslove Martina Fruk, dipl. oec. - rukovoditelj tel: +385 1 610 95 38 fax: +385 1 610 93 22 e-mail: racunovodstvo@akreditacija.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

e-mail: szp@akreditacija.hr

Povjerenik za etiku

Nives Španić Ciceli, dipl. ing. tel: +385 1 610 63 22 fax: +385 1 610 93 22 e-mail:akreditacija@akreditacija.hr

Kontakt obrazac

Ime i prezime

E-mail adresa

Naslov poruke

Poruka

Odjel kojem želite poslati poruku