Kontakt i lokacija

Hrvatska akreditacijska agencija

Ulica grada Vukovara 78 10000 Zagreb akreditacija@akreditacija.hr

OIB: 98834727195 MB:01956868

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave: pisarnica@akreditacija.hr

Upravno vijeće HAA (Rješenje o imenovanju NN 14/2017)

Zvonimir Novak, predsjednik Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća HAA: Divna Plenča Biloš Martina Horvatić Nina Čulina Maja Radišić Žuvanić

Ured ravnatelja

tel: +385 1 610 63 22 fax: +385 1 610 93 22 e-mail: akreditacija@akreditacija.hr

v.d. ravnatelja Ankica Barišić, dipl. ing.

Zamjenik ravnatelja dr. sc. Ana Čop, dipl. ing.

Pomoćnik ravnatelja Nives Španić Ciceli, dipl. ing.

Rukovoditelj za sustav upravljanja Nives Španić Ciceli, dipl. ing.

Odjel za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija

dr. sc. Ana Čop, dipl. ing. - načelnik

email: ana.cop@akreditacija.hr

tel: +385 1 610 95 22

fax: +385 1 610 93 22

Odjel za akreditiranje certifikacijskih tijela

Mladen Vrebčević, dipl. ing. - načelnik

email: mladen.vrebcevic@akreditacija.hr

tel: +385 1 610 95 16

fax: +385 1 610 93 22

Odjel za akreditiranje nadzornih tijela

Helena Jelovčić, dipl. ing. - načelnik

email: helena.jelovcic@akreditacija.hr

tel: +385 1 610 97 93

fax: +385 1 610 93 22

Odjel za potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Odjel za opće i zajedničke poslove

Pisarnica tel: +385 1 610 95 36 fax: +385 1 610 93 22 e-mail: pisarnica@akreditacija.hr

Odsjek za finacijske i knjigovodstvene poslove tel: +385 1 610 60 36 fax: +385 1 610 93 22 e-mail: racunovodstvo@akreditacija.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

e-mail: szp@akreditacija.hr

Povjerenik za etiku

Nives Španić Ciceli, dipl. ing. tel: +385 1 610 63 22 fax: +385 1 610 93 22 e-mail:akreditacija@akreditacija.hr

Kontakt obrazac

Ime i prezime

E-mail adresa

Naslov poruke

Poruka

Odjel kojem želite poslati poruku