Kontakt i lokacija

Hrvatska akreditacijska agencija

Ulica grada Vukovara 78 10000 Zagreb akreditacija@akreditacija.hr

OIB: 98834727195 MB:01956868

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave: pisarnica@akreditacija.hr

Upravno vijeće HAA (Rješenje o imenovanju NN 35/2021, 151/2022, 61/2023)

dr. sc. Kristina Čelić, predsjednica Upravnog vijeća, predsjednica Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća HAA: dr. sc. Sanja Franc Elizabeta Kos Dunja Mazzocco Drvar Mira Maver Čuljak

Ured ravnatelja

tel: +385 1 610 63 22 fax: +385 1 610 93 22 e-mail: akreditacija@akreditacija.hr

Ravnateljica mr. sc. Mirela Zečević

Zamjenik ravnatelja

Pomoćnik ravnatelja

Rukovoditelj za sustav upravljanja Sanja Rojčević, dipl. krim.
email: sanja.rojcevic@akreditacija.hr
tel: +385 1 610 60 62
fax: +385 1 610 93 22

Odjel za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija

Načelnik: Ivan Stamenković

email: ivan.stamenkovic@akreditacija.hr

tel: +385 1 610 97 96

fax: +385 1 610 93 22

Odjel za akreditiranje certifikacijskih tijela

Načelnik: Mladen Vrebčević, dipl. ing.

email: mladen.vrebcevic@akreditacija.hr

tel: +385 1 610 95 16

fax: +385 1 610 93 22

Odjel za akreditiranje nadzornih tijela

Načelnik: Helena Jelovčić, dipl. ing.

email: helena.jelovcic@akreditacija.hr

tel: +385 1 610 97 93

fax: +385 1 610 93 22

Odjel za potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Načelnik tel: fax: e-mail:

Odjel za opće i zajedničke poslove

Načelnik tel: fax: e-mail:

Pisarnica tel: +385 1 610 95 36 fax: +385 1 610 93 22 e-mail: pisarnica@akreditacija.hr

Odsjek za finacijske i knjigovodstvene poslove Jasna Kalaminec tel: +385 1 610 60 36 fax: +385 1 610 93 22 e-mail: jasna.kalaminec@akreditacija.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

e-mail: szp@akreditacija.hr

Osoba za nepravilnosti

Jasna Kalaminec tel: +385 1 610 60 36 fax: +385 1 610 93 22 e-mail: jasna.kalaminec@akreditacija.hr

Kontakt obrazac

Ime i prezime

E-mail adresa

Naslov poruke

Poruka

Odjel kojem želite poslati poruku