Međunarodna suradnja

HAA sudjeluje u radu europskih i međunarodnih organizacija za akreditaciju i predstavlja Republiku Hrvatsku u tim organizacijama.

EA – Europska organizacija za akreditaciju (European Co-operation for Accreditation)

HAA je potpisala Multilateralni sporazum o priznavanju jednakosti akreditacije s EA (EA MLA) za 6 akreditacijskih shema 29. travnja 2010. i za područje akreditacije verifikatora stakleničkih plinova 03. listopada 2014, i s ILAC-om (ILAC MRA) Sporazum o uzajamnom priznavanju akreditacije laboratorija 29. travnja 2010. godine. i za područje inspekcije 2012.

Europska organizacija za akreditaciju (European Co-operation for Accreditation) – EA je europsko udruženje nacionalnih akreditacijskih tijela s glavnim ciljem pružanja potpore razvoju Europske ekonomije i društva kroz osiguravanje učinkovite i pouzdane akreditacijske infrastrukture u Europi, te osiguravanje jednakosti akreditacije i jednake pouzdanosti akreditacijskih rezultata, u suradnji s Europskom komisijom kao i drugim europskim i međunarodnim zainteresiranim stranama.

HAA potpisnica MLA za sve akreditacijske sheme

U 2010. godini HAA je uspješno završila zahtjevni trogodišnji postupak evaluacije/vrednovanja od strane EA te je 29. travnja 2010. godine potpisala Multilateralni sporazum o priznavanju jednakosti akreditacije s EA (EA MLA) za sve akreditacijske sheme i to za:

 • akreditaciju umjernih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025)
 • akreditaciju ispitnih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025) uključujući medicinske laboratorije (HRN EN ISO 15189)
 • akreditaciju inspekcijskih tijela (HRN EN ISO/IEC 17020)
 • akreditaciju certifikacijskih tijela za proizvode (HRN EN 45011/HRN EN ISO/IEC 17065)
 • akreditaciju certifikacijskih tijela za sustave upravljanja kvalitetom (HRN EN ISO /IEC 17021)
 • akreditaciju certifikacijskih tijela za sustave upravljanja okolišem (HRN EN ISO /IEC 17021)
 • akreditaciju certifikacijskih tijela za osoblje (HRN EN ISO/IEC 17024).

U 2014. godini HAA je uspješno završila postupak evaluacije/vrednovanja od strane EA te je 03. Listopada 2014. godine potpisala Multilateralni sporazum o priznavanju jednakosti akreditacije s EA (EA MLA) za akreditacijske shemu:

 • Akreditaciju verifikatora stakleničkih plinova (HRN EN ISO 14065)

Time HAA ostvaruje svoju misiju i viziju i ispunjava obveze vezene uz akreditaciju koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (članak 73.) i pregovora o pristupanju Europskoj uniji, Poglavlje 1. Sloboda kretanja roba.

Uspostava sustava vrednovanja i potpisivanja Multilateralnih sporazuma o priznavanju akreditacije (EA MLA) među akreditacijskim tijelima članicama EA kreira/omogućuje međusobno povjerenje u rad akreditacijskih tijela, a time i prihvaćanje certifikata, izvještaja o ispitivanju i inspekciji, verifikaciji izdanih od strane akreditiranih tijela, odnosno pomaže dobavljačima da svoje proizvode ili usluge ne moraju ponovno ocjenjivati u svakoj zemlji na čije tržište stavljaju svoje proizvode.

Za ove sporazume ključno je da se rezultati akreditiranih tijela priznaju kao jednako vrijedni među svim akreditacijskim tijelima koja su potpisala sporazume. Na taj način EA podupire funkcioniranje jedinstvenog tržišta Europske unije što je i formalizirano potpisivanjem Sporazuma o suradnji između EA i Europske komisije u lipnju 2010. godine.

HAA je ispunila tehničke preduvjete za automatsku razmjenu podataka o akreditiranim tijelima s EA internetskom stranicom (EA Search Facility) što je omogućeno potpisnicima EA MLA. Time se sva akreditirana tijela u Republici Hrvatskoj mogu pronaći preko tražilice na EA internetskim stranicama, što je dodana vrijednost potpisanog EA MLA, konkurentna prednost hrvatskih akreditiranih tijela te dobra prilika za uspostavljanje kontakta s potencijalnim klijentima iz cijele Europske unije i šire. Na taj je način HAA posredno pridonijela jačanju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva.

HAA predstavnici aktivno sudjeluju u radu upravnih i stručnih tijela EA i to: Generalne skupštine (EA GA), Izvršnog Odbora (EA EX), Vijeća za multilateralne sporazume (EA MAC), Odbora za horizontalnu harmonizaciju (EA HHC), Odbora za certifikaciju (EA CC), Odbora za inspekciju (EA IC), Odbora za laboratorije (EA LC), Odbora za promidžbu i komunikacije (EA CPC), radnim skupinama i drugim ad hoc stručnim skupinama. Sudjelovanjem u radu upravnih i stručnih tijela EA, HAA surađuje i harmonizira rad te razmjenjuje iskustva s akreditacijskim tijelima drugih zemalja članica EA.

Povijest sudjelovanja u radu EA

 • 1996. DZNM Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (DZNM) kao tijelo državne uprave (NN 55/96)
 • 1996 – 1998. Uspostavljanje akreditacijske sheme prema nizu HRN EN 45000 standarda uz podršku međunarodnog projekta AMOS
 • 1997. Pridruženo članstvo u EAL-u (European co-operation for Accreditation of Laboratories) (DZNM – Odjel za kakvoću)
 • 1998. Uspostava trening centra za akreditaciju
 • 1999. Pridruženo članstvo u EA
 • 2002. Pridruženo članstvo u ILAC
 • 2003. Zakon o akreditaciji (NN 158/03)
 • 2004. Uredba o osnivanju HAA (NN 158/04 and 44/05)
 • 2005. Struktura HAA, Statut, Sustav upravljanja Puno članstvo u EA
 • 2006. Razvoj akreditacijskih shema za EU direktive (LVD, EMC, ATEX, CPD), razvoj akreditacijske sheme za medicinske laboratorije
 • 2007. Prijava za EA-MLA
 • 2008. EA pred-evaluacija
 • 2009. EA evaluacija
 • 2010. EA MLA za sva područja 
 • 2010. Puno članstvo ipotpisivanje ILAC MRA ispitne, umjerne I medicinske laboratorije
 • 2011. Imenovanje novog UV I ponovno imenovanje HAA ravnatelja 
 • 2011. Prijava za reevaluaciju EA MLA
 • 2012. Potvrda EA MLA 
 • 2012. ILAC MRA za inspekciju
 • 2013. Prijava za EA MLA za GHG
 • 2014. EA MLA za GHG
 • 2014. Prijava za reevaluaciju EA MLA

ILAC – Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Co-operation)

HAA je potpisala Sporazum o uzajamnom priznavanju akreditacije s ILAC-om (ILAC MRA) 29. travnja 2010. godine.

ILAC je međunarodno udruženje nacionalnih akreditacijskih tijela uspostavljano 1977. godine s glavnim ciljem uklanjanja tehničkih barijera u međunarodnoj trgovini odnosno olakšavanja međunarodne trgovine promicanjem akreditiranih ispitivanja i umjeravanja.

HAA potpisnica ILAC-MRA

Temeljem potpisanog Multilateralnog sporazuma o priznavanju jednakosti akreditacije s EA (EA MLA) HAA je postigla punopravno članstvo u ILAC-u te je potpisala Sporazum o uzajamnom priznavanju akreditacije s LAC-om (ILAC MRA) 29. travnja 2010. godine i 24. listopada 2014. za područje inspekcije.

Time je HAA postigla najveće međunarodno priznanje odnosno stupanj povjerenja u jedno nacionalno akreditacijsko tijelo koje se može postići, a tijela koja su akreditirana od HAA dobila su mogućnost ravnopravnog konkuriranja na međunarodnom tržištu roba i usluga.

HAA svakodnevno prati rad i primjenjuje u svom radu Upute i Smjernice ILAC-a.

Više informacija o potpisnicima ILAC MRA možete pronaći na ILAC internetskim stranicama

Više informacija o ILAC-u možete pronaći na Internetskim stranicama ILAC Povijest sudjelovanja u radu ILAC-a.

IAF – Međunarodni akreditacijski forum (International Accreditation Forum)

IAF je međunarodna udruga akreditacijskih tijela, udruženja certifikacijskih tijela i drugih organizacija uključenih u aktivnosti ocjene sukladnosti u raznim područjima, uključujući sustave upravljanja, proizvode, usluge i osoblje. Glavna je uloga IAF-a uspostava sustava međusobnog prihvaćanja i povjerenja preko Multilateralnih sporazuma o priznavanju.

Glavni moto/geslo IAF-a je: Certificirano jednom – prihvaćeno svugdje.

HAA prati rad IAF-a i primjenjuje u svom radu pravila i preporuke IAF-a. Više informacija o IAF-u možete pronaći na Internetskim stranicama IAF-a.

Bilateralni sporazumi o suradnji

HAA unapređuje i razvija regionalnu i bilateralnu suradnju u području akreditacije.

HAA je potpisala bilateralne sporazume o suradnji sa sljedećim akreditacijskim tijelima:

 • Czech Accreditation Institute (CAI) 28.12.2006.
 • Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) 19.06.2007.
 • Hungarian Accreditation Board (NAT) 20.12.2007.
 • Akreditaciono tijelo Crne Gore 24.07.2008.
 • Institute for Accreditation of Republic of Macedonia (IARM) 02.10.2008.
 • Slovenian Accreditation (SA) 18.12.2009.
 • Kosovo Accreditation Directorate (DAK) 17.06.2010.
 • Accreditation Board of Serbia (ATS) listopad 2012.
 • National Accreditation Centre of Republic of Moldova – MOLDAC – 30.05.2014.
 • National Accreditation Agency of Ukraine NAAU – 07. 04. 2015.

Ovi se sporazumi prvenstveno odnose na suradnju u organiziranju zajedničkih izobrazbi, razmjeni ocjenitelja te razmjeni iskustva u provedbi ocjenjivanja i akreditacijskih postupaka u cjelini.