CompaLab organizira metalurška ispitivanja te ispitivanja čelika za armiranje

Organizator ispitivanja sposobnosti CompaLab, akreditiran od COFRAC-a, svake godine organizira međulaboratorijske usporedbe koje pokrivaju metalurška ispitivanja te ispitivanja čelika za armiranje.

Ove godine objavili su listu programa za 2017 godinu koju možete pronaći na poveznici List of 2017 PT Programs.