Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za metrologiju u hemiji

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), Grupa za metrologiju u hemiji, u Republici Srbiji, planira organizirati međulaboratorijsku usporedbu u području umjeravanja mjerila gustoće.

Svi zainteresirani laboratoriji, koji žele sudjelovati, mogu podnijeti zahtjev direktno na adresu Direkcije za mere i dragocene metale, 11000 Beograd, Mike Alasa 14, najkasnije do 18. svibnja 2018. godine.

Laboratoriji sudionici, sami će snositi troškove međulaboratorijske usporedbe kao i troškove dostave predmeta umjeravanja. Laboratorije su u obvezi sami osigurati dostavu mjerila slijedećem laboratoriju sudioniku, a u skladu sa tehničkim protokolom usporedbe.

Troškovi koji se uplaćuju na račun DMDM za potrebe usporedbe iznosit će 28.000,00 RSD.

DMDM će, kao pilot laboratorij, nakon prikupljanja prijava, svim sudionicima dostaviti tehnički protokol usporedbe.

U zavisnosti od broja zainteresiranih laboratorija, DMDM će naknadno odrediti datum početka navedene aktivnosti.

Obavijest o međulabortaorijskoj usporedbi pročitajte na web stranici www.dmdm.rs.