Federal Institute of Metrology METAS

Federal Institute of Metrology METAS, nacionalni mjeriteljski institut Švicarske konfederacije, organizira round robin ispitivanja sposobnosti u području ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti (EMC).

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://www.metas.ch/metas/de/home/fabe/elektromagnetische-vertraeglichkeit/2017-08-22.html