Ispitivanje sposobnosti u području ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

EKONERG-ov akreditirani Laboratorij za ispitivanje sposobnosti organizira ispitivanje sposobnosti u području mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora. Ispitivanje sposobnosti provest će se za slijedeća mjerenja i raspone:

  • ugljični monoksid (CO): 0 – 450 ppm,
  • ugljični dioksid (CO2): 0 – 18 % vol,
  • sumporov dioksid (SO2): 0 – 450 ppm,
  • dušikov monoksid (NO): 0 – 150 ppm,
  • kisik (O2): 0 – 21 % vol.

Ispitivanje sposobnosti provest će se 13. i 14.12.2018. godine kod četiri različite koncentracije svakog plina.

Točni termini provedbe ispitivanja sposobnosti ovise o iskazanom interesu i broju prijavljenih laboratorija.

Protokol ispitivanja sposobnosti poslat ćemo Vam najkasnije 15 dana prije provedbe ispitivanja sposobnosti.

Cijena za sudjelovanje na ispitivanju sposobnosti za svih 5 komponenti iznosi 6.500,00 kn + PDV.

Cijena za sudjelovanje na ispitivanju sposobnosti za 1 do 4 komponente iznosi 1.500,00 kn + PDV po komponenti.

Molim Vas da nas obavijestite ako ste zainteresirani za sudjelovanje na ispitivanju sposobnosti.

U slučaju potreba za dodatnim informacijama molim Vas da se javite na mato.papic@ekonerg.hr .

Poziv