Ispitivanje sposobnosti u području ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

EKONERG d.o.o. Laboratorij za ispitivanje sposobnosti je akreditirani organizator ispitivanja sposobnosti za područje Ispitivanje sposobnosti u području ispitivanja kvalitete zraka i emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

Krajem svibnja planiraju ispitivanje sposobnosti za emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, kako slijedi:

Ispitivanje sposobnosti za područje mjerenja emisija planira se provesti u razdoblju od 28. do 31.5.2018.

Provest će za slijedeća mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak:

  • ugljični monoksid (CO): 0 – 450 ppm,
  • ugljični dioksid (CO2): 0 – 18 % vol,
  • sumporov dioksid (SO2): 0 – 450 ppm,
  • dušikov monoksid (NO): 0 – 150 ppm,
  • kisik (O2): 0 – 21 % vol.

Ispitivanje sposobnosti provest će se kod četiri različite koncentracije svakog plina. Točni termini provedbe ovise o iskazanom interesu i broju prijavljenih laboratorija.

Cijena za sudjelovanje za 5 komponenti iznosi 6.500,00 kn + PDV.
Cijena za sudjelovanje za 1 do 4 komponente iznosi 1.500,00 kn + PDV po komponenti.