Obavijest o organizaciji ispitivanja sposobnosti za mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak

Obavještavamo Vas da akreditirani organizator ispitivanja sposobnosti EKONERG Laboratorij za ispitivanje sposobnosti organizira shemu u području mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

 

U nastavku prenosimo priopćenje organizatora:

 

Ispitivanje sposobnosti provest će se za slijedeća mjerenja i raspone:

– ugljični monoksid (CO):          0 – 400 ppm,

– sumporov dioksid (SO2):        0 – 600 ppm,

– dušikov monoksid (NO):         0 – 200 ppm,

– kisik (O2):                                  0 – 21 % vol.

 

S obzirom na pandemiju koronavirusa, radi sprečavanja širenja zaraze sudionici na ispitivanju sposobnosti uzimat će uzorak plina iz razdjelnika plina koji će se nalaziti izvan zgrade EKONERG-a.

Za sudionike ispitivanja sposobnosti osigurat će se adekvatan prostor na parkiralištu EKONERG-a radi smještaja njihovih vozila i opreme.

 

Ispitivanje sposobnosti planira se provesti sredinom četvrtog mjeseca ove godine pri četiri različite koncentracije svakog plina.

Točni termini provedbe ispitivanja sposobnosti ovise o iskazanom interesu i broju prijavljenih laboratorija.

Protokol ispitivanja sposobnosti bit će dostavljen najkasnije 30 dana prije provedbe ispitivanja sposobnosti.

 

Cijena za sudjelovanje na ispitivanju sposobnosti za sve 4 komponente iznosi 5.800,00 kn + PDV.

Cijena za sudjelovanje na ispitivanju sposobnosti za 1 do 3 komponente iznosi 1.500,00 kn + PDV po komponenti.