Obavijest o organizaciji ispitivanja sposobnosti za mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak

Obavještavamo Vas da EKONERG-ov akreditirani Laboratorij za ispitivanje sposobnosti organizira ispitivanje sposobnosti u području mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

Ispitivanje sposobnosti provest će se za slijedeća mjerenja i raspone:

– ugljikov(II) oksid (CO):        0 – 600 ppm

– ugljikov(IV) oksid (CO2):     0 – 20 % vol.

– dušikov(II) oksid (NO):        0 – 200 ppm

– kisik (O2):                               0 – 21 % vol.

Za dodatne informacije o ispitivanju sposobnosti možete pronaći na poveznici  http://www.ekonerg-laboratorij.com/cms/hr/emisije/emilab/ispitivanje-sposobnosti/organiziranje-ispitivanja.