Obavijest o organizaciji ispitivanja sposobnosti za mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak

U nastavku prosljeđujemo obavijest o provedbi organizira ispitivanje sposobnosti u području mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora tvrtke EKONERG:

„Obavještavamo Vas da EKONERG-ov akreditirani Laboratorij za ispitivanje sposobnosti organizira ispitivanje sposobnosti u području mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

Ispitivanje sposobnosti provest će se za slijedeća mjerenja i raspone:

    – ugljični monoksid (CO):     0 – 450 ppm,

    – ugljični dioksid (CO2):       0 – 18 % vol,

    – dušikov monoksid (NO):    0 – 200 ppm,

    – kisik (O2):                          0 – 21 % vol.

S obzirom na pandemiju koronavirusa radi sprečavanje širenja zaraze planiramo da sudionici na ispitivanju sposobnosti uzimaju uzorak plina iz razdjelnika plina koji će se nalaziti izvan zgrade EKONERG-a. Za sudionike na ispitivanju sposobnosti osigurat će se adekvatan prostor na parkiralištu EKONERG-a radi smještaja njihovih vozila i opreme.

Ispitivanje sposobnosti planiramo provesti u prvoj polovici sedmog mjeseca ove godine kod četiri različite koncentracije svakog plina.

Točni termini provedbe ispitivanja sposobnosti ovise o iskazanom interesu i broju prijavljenih laboratorija.

Protokol ispitivanja sposobnosti poslat ćemo Vam najkasnije 30 dana prije provedbe ispitivanja sposobnosti.

Cijena za sudjelovanje na ispitivanju sposobnosti za sve 4 komponente iznosi 5.800,00 kn + PDV.

Cijena za sudjelovanje na ispitivanju sposobnosti za 1 do 3 komponente iznosi 1.500,00 kn + PDV po komponenti.

 

Molim Vas da nas obavijestite ako ste zainteresirani za sudjelovanje na ispitivanju sposobnosti.

Ukoliko znate nekog tko bi mogao biti zainteresiran za sudjelovanje na ispitivanju sposobnosti molimo Vas da mu proslijedite našu obavijest.