Obavijest akreditiranim tijelima o promjeni učestalosti redovnih nadzornih pregleda

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) obavještava sva akreditirana tijela da je 15. siječnja 2024. godine stupila na snagu Odluka o promjeni učestalosti nadzornih pregleda.

Odlukom se mijenjaju planirani termini redovnih nadzora za 2024. godinu na slijedeći način:

1. redovni nadzori planirani s rokom od 12 mjeseci od prethodne ocjene, prolongiraju se za 3 mjeseca (s 12 na 15 mjeseci),

2. redovni nadzori planirani s rokom od 15 mjeseci od prethodne ocjene, prolongiraju se za 3 mjeseca (s 15 na 18 mjeseci),

3. redovni nadzori planirani s rokom od 18 mjeseci od prethodne ocjene, ne prolongiraju se,

4. prvi redovni nadzor nakon početne akreditacije se ne prolongira.

Sukladno Pravilima HAA-Pr-2/1, tč. 4.4, najmanje 8 tjedana prije planiranog termina, HAA će svakom akreditiranom tijelu najaviti provedbu redovnog nadzornog pregleda.

Za sva pitanja vezana za akreditacijski postupak, akreditirana tijela se mogu obratiti svom voditelju postupka.