Obavijest laboratorijima koji ispituju emisije onečišćujućih tvari u zrak

Temeljem zaključka Radne skupine Laboratoriji za ispitivanje zraka Hrvatske akreditacijske agencije, uzimajući u obzir da je prethodno izdanje norme prestalo važiti izlaskom HRN ISO 12039:2020 u prosincu 2020., te da je Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine 47/2021) predviđeno usvajanje novih izdanja ispitnih norma, HAA obavještava akreditirane laboratorije u području ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak  iz nepokretnih izvora o obavezi usvajanja novog izdanje norme  HRN ISO 12039:2020 tijekom 2021. godine.

Usvajanje HRN ISO 12039:2020 ocijenit će se tijekom redovitih nadzora (ako su planirani u 2021. godini) ili ocjenjivanjem kroz dokumentaciju.

Kao dokaz o usvajanju HRN ISO 12039:2020 laboratoriji moraju osigurati zapise o: provjeri linearnosti, donje granice detekcije, ponovljivosti i vremenu odziva, procjeni mjerne nesigurnosti, podatke proizvođača o mjernom rasponu i točnosti CO senzora, osposobljavanju/monitoringu osoblja,  postupak/radnu uputu, zapise o verifikaciji, dokaze o planiranim/provedenim aktivnostima osiguravanja valjanosti rezultata ispitivanja, primjer izvještaja o ispitivanju. Navedene zapise potrebno je dostaviti u HAA kao pripremu za redoviti nadzor ili u svrhu ocjene kroz dokumentaciju najkasnije do 1. prosinca 2021.