Obavijest o digitalizaciji poslovanja HAA

Obavještavamo vas da HAA provodi digitalizaciju poslovanja te je u tijeku razvoj i implementacija sustavnog rješenja koje će se početi primjenjivati od rujna 2024. godine.

Jedan od modula, eAkreditacija, omogućit će komunikaciju i razmjenu dokumentacije između korisnika (tijela za ocjenjivanje sukladnosti) i HAA (internog osoblja i ocjeniteljskih timova).

Minimalni tehnički uvjeti za pristup eAkreditaciji:

  • stabilna internetska veza,
  • moderni web preglednik na najnovijoj verziji – preporuča se Google Chrome zbog održivosti i jednostavnosti.

Aplikaciju je moguće koristiti na računalu (stolnom i prijenosnom), tabletu i mobitelu. Preporuča se računalo zbog količine podataka i ljepšeg prikaza.
 

Prijava kroz sustav se vrši putem NIAS autentifikacije koristeći vjerodajnicu značajne ili više razine.

Korisnik vjerodajnicu može zatražiti kod Izdavatelja vjerodajnice sukladno Izdavateljevim pravilima izdavanja vjerodajnice.

Prekogranični korisnik prekograničnu autentifikaciju može obaviti vjerodajnicom koju je objavila Europska komisija u Službenom listu EU na temelju čl. 6. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (dalje: eIDAS Uredbe).

Prekogranični korisnik za pristup eAkreditaciji koristi vjerodajnicu izdanu u državi članici EU/EEA osim Republike Hrvatske.

Prvom prijavom putem NIAS-a Korisniku se automatski otvara korisnički račun u eAkreditaciji.

Za potpisivanje dokumentacije u akreditacijskom postupku se preporučuje korištenje certificiranog digitalnog potpisa. Europska komisija na svojim web stranicama ima popis svih certificiranih tijela za određenu državu, te za Hrvatsku odobrava sljedeće:

  • AKD d.o.o.
  • Financijska agencija (FINA)
  • Zagrebačka banka dioničko društvo

Poveznica: https://eidas.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/search/type/3?searchCriteria=eyJjb3VudHJpZXMiOlsiSFIiXSwicVNlcnZpY2VUeXBlcyI6WyJRQ2VydEVTaWciXX0=

Od gore navedena 3 rješenja AKD i FINA su preporučena jer ih se koristi u svim ostalim e-Uslugama.

AKD za razliku od FINA potpisa nudi i udaljeni potpis (ePotpis putem mobitela) te potpisivanje veće količine dokumenata odjednom.

U narednom razdoblju objavit ćemo detaljnije upute o aplikaciji i njenom korištenju.

Razvoj IT podrške akreditacijskog procesa, digitalizacija poslovanja i ugradnja digitalnih rješenja (ePotpis, eRačun, eID (NIAS), eRazmjena – elektronička razmjena dokumenata i podataka) te povezivanje s postojećim uslugama u HAA (eUpit, eRegistar akreditacija) provodi se u okviru projekta “Capacity building of Croatian Accreditation Agency for development of accreditation scheme to support Cybersecurity Act” sufinanciranog europskim sredstvima iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF).