Obavijest o primjeni dokumenta EA-2/17 M:2020 – EA Document on Accreditation for Notification Purposes (dokument sa svrhom prijavljivanja prijavljenih/notificiranih tijela)

EA 2/17M:2020 – EA Document on Accreditation for Notification Purposes je dokument EA (European co-operation for Accreditation / Europska organizacija za akreditaciju) koji ima svrhu harmonizacije u postupcima prijavljivanja (notifikacije) tijela za ocjenjivanje sukladnosti te donosi politiku EA prema kojoj nacionalna akreditacijska tijela akreditiraju tijela za ocjenjivanje sukladnosti u svrhu notifikacije unutar zakonodavstva Europske Unije.

Dokument se izravno primjenjuje u svim slučajevima gdje ne postoji javno objavljen drugačiji pristup tijela koje provode notifikaciju.

EA 2/17M:2020 je temelj za prijavljivanje u NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) bazu Europske komisije.

Do sad je postojalo više izdanja ovog dokumenta, no ovo posljednje iz 2020. godine jednoznačno je dalo upute akreditacijskim tijelima i tijelima za ocjenjivanje sukladnosti (TOS) o primjenjivim akreditacijskim normama (preferirane norme) za pojedinu vrstu akreditacije u okviru pojedinih područja ocjenjivanja sukladnosti.

Dokument se odnosi i na tijela koja obavljaju poslove ocjenjivanja i provjere postojanosti svojstava prema uredbi o građevnim proizvodima.

EA-2/17M:2020 je “proceduralni dokument za članice” s obveznom primjenom.

EA-2/17M:2020 navodi preferirane akreditacijske norme za potrebe notifikacije. Preferirane akreditacijske norme obvezne su za potrebe notifikacije u svim slučajevima, osim kad tijelo koje notificira ili regulatorno tijelo nije odredilo i javno objavilo drugačije.

Do sad u Republici Hrvatskoj niti jedno tijelo koje notificira ili regulatorno tijelo nije odredilo i javno objavilo drugačije zahtjeve od onih navedenih u EA 2/17M:2020, tako da su preferirane akreditacijske norme jedine obvezne u smislu akreditacije za potrebe prijavljivanja u NANDO bazu.

Većina TOS-ova akreditiranih od HAA ocijenjeni su prema preferiranim akreditacijskim normama koje su navedene u EA-2/17M:2020.

Manji broj nije akreditiran u skladu s preferiranim akreditacijskim normama i ukoliko žele zadržati akreditirani i notificirani status, morat će uskladiti akreditacije prema preferiranim normama najkasnije do 14. travnja 2023. godine. Nakon 14. travnja 2023, akreditacije koje nisu usklađene prestaju važiti.

Preporuke HAA:

Ako akreditirano tijelo ima akreditaciju u akreditacijskim shemama unutar kojih treba uskladiti akreditacije, preporučuje se koristiti redovne nadzorne ocjene u 2021., 2022. i 2023. godini.

Moguće su i izvanredne nadzorne ocjene za usklađivanje akreditacije. Rokovi završetka postupka ovise o kapacitetima HAA.

Ako akreditirano tijelo nema potrebnu akreditaciju, preporučuje se podnijeti prijavu za novu akreditaciju najkasnije do listopada 2022. godine.

Nakon tog roka, završetak postupka ovisi o kapacitetima HAA.

Dokument EA 2/17M:2020 dostupan je u prilogu ove obavijesti.