Objavljeno novo izdanje norme ISO 15189:2022 za medicinske laboratorije

Obavještavamo akreditirane medicinske laboratorije i druge zainteresirane strane da je objavljena norma ISO 15189:2022 „Medical Laboratories – Requirements for quality and competence“.

Prema rezoluciji ILAC GA 26.08 usvojenoj na sjednici Generalne skupštine ILAC-a održanoj 15. studenog 2022., a koju je prihvatila i EA, prijelazni period za implementaciju zahtjeva novog izdanja norme je 3 godine, odnosno do prosinca 2025. godine.

HAA će 2023. godinu posvetiti pripremama i aktivnostima za tranziciju na novo izdanje norme ISO 15189 te o svim važnim informacijama obavještavati akreditirane medicinske laboratorije i druge zainteresirane strane. Postupci ocjenjivanja prema novom izdanju norme provodit će se od 2024. godine.

Više informacija o novoj normi ISO 15189:2022 dostupno je na sljedećim poveznicama:

https://ilac.org/latest_ilac_news/iso-151892022-for-medical-labs-published/
https://www.iso.org/standard/76677.html