Objavljeno novo izdanje norme ISO/IEC 17043:2023

Obavještavamo akreditirane organizatore ispitivanja sposobnosti i druge zainteresirane strane da je objavljeno novo izdanje norme HRN ISO/IEC 17043:2023 (ISO/IEC 17043:2023; EN ISO/IEC 17043:2023) Ocjenjivanje sukladnosti – Opći zahtjevi za osposobljenost organizatora ispitivanja sposobnosti.

Prema rezoluciji ILAC, koju je prihvatila i EA, prijelazni period za implementaciju zahtjeva novog izdanja norme je 3 godine, odnosno do kraja svibnja 2026. godine.

Novo izdanje norme usklađeno je sa strukturom niza normi ISO/IEC 17000 i tehnički je dorađeno.

HAA će o svim važnim informacijama i aktivnostima za tranziciju na novo izdanje norme obavještavati organizatore ispitivanja sposobnosti trenutno akreditirane prema HRN EN ISO/IEC 17043:2010 i druge zainteresirane strane. Ocjenjivanja prema novom izdanju norme planiraju se provoditi od svibnja 2024. godine, a do kraja prijelaznog perioda za implementaciju novog izdanja norme, svi akreditirani organizatori ispitivanja sposobnosti morat će se uskladiti sa zahtjevima novog izdanja norme. Više informacija o novom izdanju norme ISO/IEC 17043:2023 dostupno je na https://www.iso.org/standard/80864.html.