Predstavljanje nove akreditacijske sheme za kibernetičku sigurnosnu certifikaciju

Hrvatska akreditacijska agencija je 26. veljače 2024. održala konferenciju u okviru projekta “Capacity building of Croatian Accreditation Agency for development of accreditation scheme to support Cybersecurity Act” i tom prigodom predstavila novu akreditacijsku shemu za kibernetičku sigurnosnu certifikaciju.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Zavoda za sigurnost informacijskih sustava, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Hrvatskog instituta za kibernetičku sigurnost,  tijela za ocjenjivanje sukladnosti, odnosno, dionici i zainteresirane strane iz područja kibernetičke sigurnosne certifikacije.

Predstavnici HAA su prezentirali akreditacijsku shemu za kibernetičku sigurnosnu certifikaciju, razvijenu i implementiranu u sklopu postojećih akreditacijskih shema za akreditaciju certifikacijskih tijela koja provode certifikaciju proizvoda, usluga i procesa u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17065 te akreditaciju ispitnih laboratorija u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.

Uspostavljenom akreditacijskom shemom HAA je osigurala ispunjavanje uvjeta za nacionalna akreditacijska tijela iz Uredbe (EU) 2019/881 (Akt o kibersigurnosti) i Zakona o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije (NN br. 63/22).

Nova akreditacijska shema temelji se na EUCC shemi, ali vrijedi za sve sheme temeljene na Zajedničkim krriterijima (Common Criteria).

Uspostava akreditacijske sheme provedena je u suradnji i uz pomoć akreditacijskih tijela iz Nizozemske (RvA) i Mađarske (NAH) u okviru projekta “Capacity building of Croatian Accreditation Agency for development of accreditation scheme to support Cybersecurity Act” sufinanciranog europskim sredstvima iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF).

Više informacija o novoj shemi dostupno je u: