Radni posjet RvA

U radnoj posjeti Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) 18. siječnja 2023. godine bio je direktor nizozemskog akreditacijskog tijela Raad voor Accreditatie (RvA), gosp. Roeland Nieuweboer. Svrha posjete bilo je potpisivanje ugovora o tehničkoj suradnji između RvA i HAA za potrebe implementacije aktivnosti 1. „Building up and enhancing HAA internal capabilities“ iz projekta „Capacity building of Croatian Accreditation Agency for development of accreditation scheme to support Cybersecurity Act“, sufinanciranog iz programskog fonda CEF Telecom.

Osim tema vezanih uz projekt i provedbu istog održano je niz radionica vezanih uz upravljanje promjenama na radnom mjestu uključujući i promjenu organizacijske kulture, pronalazak, selekciju i razmjenu ocjenitelja, planiranje financija, informatizaciju i šifriranje na kojima su sudjelovali djelatnici HAA i RvA. Razmjena iskustava na radionicama ocjenjena je korisnom za djelatnike obje akreditacije.

U predstojećem razdoblju planiramo produbiti suradnju na područjima od interesa za obje agencije.

Više o HAA projektu sufinanciranom EU sredstvima dostupno je na sljedećoj poveznici: https://akreditacija.hr/hrvatskoj-akreditacijskoj-agenciji-je-odobreno-sufinanciranje-iz-programskog-fonda-cef-telecom-prema-pozivu-cef-tc-2020-2-cybersecurity/.