Regulirano područje

Polazeći od temeljnih kriterija određenih u direktivama, tijela državne uprave koja su nadležna za imenovanje tijela za ocjenu sukladnosti razrađuju i utvrđuju postupak prema kojima tijela u postupku imenovanja moraju biti prethodno ocijenjena tako da ti kriteriji i postupci obuhvaćaju ocjenu:

  • Tehničke osposobljenosti
  • Osposobljenosti za provedbu traženih postupaka ocjene sukladnosti
  • Dokazivanja potrebne razine nezavisnosti, nepristranosti i integriteta
  • Osiguranja dostatnog osoblja i opreme
  • Dokazivanja tehničke kompetentnost u odnosu na proizvode koji se ocjenjuju, u odnosu na dotičnu tehnologiju proizvodnje
  • Dokazivanja i održavanja potrebne razine povjerljivosti
  • Prihvaćanja obveze provedbe redovnog nadzora osposobljenosti i resursa
  • Spremnosti na suradnju s nadležnim tijelima za nadzor nad tržištem
  • Spremnosti na sudjelovanje u europskoj i nacionalnoj normizaciji
  • Osiguranja od odgovornosti