Sastanci ILAC-a i IAF-a

Međunarodne organizacije ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) i IAF (International Accreditation Forum) od 6. do 15. studenog 2023. u Montrealu u Kanadi održale su niz sastanaka upravljačkih i tehničkih odbora. Na sastancima je sudjelovao velik broj predstavnika akreditacijskih tijela, regionalnih tijela i zainteresiranih strana. Ispred HAA, punopravne članice EA i ILAC-a, ravnateljica HAA mr. sc. Mirela Zečević sudjelovala je na sastanku generalne skupštine ILAC-a (ILAC GA), te na sastanku zajedničke generalne skupštine IAF-a i ILAC-a (IAF/ILAC JGA). Glavna tema sastanaka bio je napredak projekta spajanja dviju organizacija u jedinstvenu međunarodnu organizaciju za akreditaciju, čiji se završetak planira u 2024. godini.