Sudjelovanje predstavnika HAA na Konferenciji o sigurnosti informacijskih sustava

U organizaciji Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS) 13. prosinca 2022. održana je četvrta Konferencija o sigurnosti informacijskih sustava na temu „Kibernetička sigurnost – jačanje otpornosti i EU perspektiva“. Cilj Konferencije bio je prikazati aktivnosti i projekte koje nadležna tijela sigurnosno-obavještajnog sustava i ostala tijela državne uprave provode s ciljem jačanja otpornosti kibernetičke sigurnosti. Kako je HAA jedna od ključnih strana uključenih u implementaciju Zakona o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije, na Konferenciji su sudjelovali predstavnici i ravnateljica HAA. Ravnateljica mr. sc. Mirela Zečević je održala izlaganje u kojem je predstavila ulogu akreditacije i HAA u kibernetičkoj sigurnosti.

U HAA je u tijeku implementacija EU sufinanciranog projekta pod nazivom „Capacity building of Croatian Accreditation Agency for development of accreditation scheme to support Cybersecurity Act“. Projekt je sufinanciran iz programskog fonda CEF Telecom. Glavni je cilj projekta proširenje postojećih akreditacijskih aktivnosti koje HAA trenutno provodi na novu akreditacijsku shemu za kibersigurnosnu certifikaciju sa svrhom ispunjavanja uvjeta postavljenih za nacionalna akreditacijska tijela u Uredbi (EU) 2019/881 (Akt o kibersigurnosti) i Zakonu o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije. Više o projektu dostupno je na slijedećoj poveznici: https://akreditacija.hr/hrvatskoj-akreditacijskoj-agenciji-je-odobreno-sufinanciranje-iz-programskog-fonda-cef-telecom-prema-pozivu-cef-tc-2020-2-cybersecurity/