Svjetski dan akreditacije 2021.

I ove se godine 9. lipnja obilježava Svjetski dan akreditacije, globalna inicijativa koju su utemeljile međunarodne organizacije za akreditaciju ILAC i IAF, s ciljem promicanja vrijednosti akreditacije.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana akreditacije naglašava ulogu akreditacije u podržavanju implementacije UN-ovih ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs).

Na sastanku Opće skupštine UN-a održanom 25. rujna 2015. godine usvojena je rezolucija pod naslovom „Promijenimo naš svijet: Agenda 2030. za održivi razvoj“ (Agenda 2030.). Agenda 2030. je akcijski plan za ljude, planet i prosperitet, čija je svrha ojačati opći mir u većoj slobodi, iskorijeniti siromaštvo, te na taj način postići održivi razvoj na svjetskoj razini. Okosnicu agende predstavlja 17 ciljeva održivog razvoja detaljno razrađenih u 169 podciljeva koji su integrirani i nedjeljivi te uravnotežuju tri dimenzije održivog razvoja: gospodarsku, društvenu i ekološku.

Akreditacija i ostale povezane institucije infrastrukture kvalitete, uključujući mjeriteljstvo, normizaciju, ocjenjivanje sukladnosti i nadzor tržišta, predstavljaju temelje u potpori postizanja ciljeva održivog razvoja i tri međusobno povezana prioriteta: stvaranju zajedničkog prosperiteta, unapređivanju gospodarske konkurentnosti i zaštiti okoliša. Akreditacija doprinosi industrijskom razvoju, tržišnoj konkurentnosti na svjetskoj razini, učinkovitom korištenju prirodnih i ljudskih resursa, sigurnosti hrane i zaštiti zdravlja i okoliša. Stoga se pozitivan utjecaj akreditacije jasno može povezati s Agendom 2030. i postavljenim težištima na ljude, prosperitet i planet.

U zajedničkoj izjavi čelnika ILAC-a i IAF-a akreditacija je istaknuta kao pouzdana platforma za definiranje, razvoj i potvrdu zahtjeva za proizvode i usluge, koja ujedno pomaže osigurati i dokazati da proizvodi i usluge zadovoljavaju postavljene zahtjeve.

U brošuri su navedeni primjeri iz cijelog svijeta na koje načine akreditacija podupire implementaciju ciljeva održivog razvoja.

Daljnji primjeri dostupni su na mrežnim stranicama Public Sector Assurance i Business Benefits.

HAA će u narednom periodu objaviti na koji će se način i ove godine priključiti obilježavanju Svjetskog dana akreditacije 2021., stoga Vas pozivamo da pratite naše objave.

Pregled koje su teme obilježile Svjetski dan akreditacije prethodnih godina i kako ih je HAA obilježila dostupno je na linku https://akreditacija.hr/svjetski-dan-akreditacije/.