Svjetski dan akreditacije – #WAD 2020

Svjetski dan akreditacije – #WAD 2020

Svake godine 9. lipnja obilježava se Svjetski dan akreditacije. Ovaj je događaj izvrsna prilika za promicanje akreditacije, akreditirano ocjenjivanje sukladnosti i normi, a obilježava se u više od 100 gospodarstava.

Ovogodišnja tema je „Akreditacija: Poboljšanje sigurnosti hrane“. Za potrošače širom svijeta, pristup sigurnoj i nutritivno vrijednoj hrani osnovni je zahtjev za održavanje njihova zdravlja te dobrobiti obitelji, djece i starijih osoba. Izraz sigurnost hrane opisuje i uključuje sve postupke koji se koriste da bi hrana ostala sigurna. Sigurnost hrane oslanja se na sve sudionike uključene u opskrbu hrane, od poljoprivrednika i proizvođača, do trgovaca i ugostitelja.

Kako akreditacija doprinosi osiguranju sigurnosti hrane? Njena je uloga vidljiva, primjerice, u borbi protiv bolesti izazvanih hranom, smanjenju trovanja hranom (kemijskog, mikrobiološkog, parazitološko, itd.), a čime se posljedično smanjuju troškovi skrbi za pacijente.

Poboljšanje sigurnosti hrane može se postići korištenjem usluga akreditiranih ispitnih laboratorija, koji provode testiranja i analize u prehrambenom lancu i primjenom nekoliko akreditiranih certifikacijskih shema temeljenih na načelima HACCP-a (Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke), poput ISO 22000 (Sustavi upravljanja sigurnošću hrane), BRC (Globalna norma za sigurnost hrane) i drugih široko primjenjivih na globalnoj razini.

Akreditacija ispitnih laboratorija i certifikacijskih tijela povećava povjerenje u održivu kvalitetu prehrambenih proizvoda i osigurava da se u lancu proizvodnje hrane primjenjuju odgovarajuće odluke i postupci, pod nadzorom nacionalnih akreditacijskih tijela. Certifikati proizvoda lako su prepoznatljivi potrošačima zahvaljujući logotipima koji se stavljaju izravno na proizvode.

Različiti europski propisi koriste akreditaciju kao poželjan način dokazivanja sposobnosti laboratorija i certifikacijskih tijela u svrhu osiguranja usklađenosti s EU zahtjevima vezanima uz sigurnost hrane.

Neki od primjera su:

  • Uredba (EU) 2017/625 o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja
  • Uredba (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
  • Uredba (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina
  • Uredba (EU) 2019/787 o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima
  • Uredba Komisije (EU) 2017/644 o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za kontrolu količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-ova i PCB-ova koji nisu slični dioksinima u određenoj hrani
  • Uredba Komisije (EZ) br. 566/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu stavljanja na tržište mesa od životinja vrste goveda starih 12 mjeseci ili manje

Pored toga, više od 10 europskih propisa iz sektora hrane i poljoprivrede navode odredbe vezane uz akreditaciju (https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2020/04/EA-INF_05-rev00-08April2020.pdf).

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) ovogodišnji će Svjetski dan akreditacije obilježiti 1. srpnja 2020., u sklopu obilježavanja 15. obljetnice samostalnog rada kao neovisne javne ustanove.

Obzirom na okolnosti zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS – CoV-2 u kojima poslujemo posljednjih mjeseci, HAA će navedene događaje obilježiti interno.

Na sljedećem linku dostupne su dodatne informacije i materijali vezani u Svjetski dan akreditacije 2020., koje su zajednički pripremili IAF i ILAC – https://akreditacija.hr/svjetski-dan-akreditacije-2020/

Svim zainteresiranim stranama u svijetu akreditacije i ocjenjivanja sukladnosti želimo sretan Svjetski dan akreditacije!