Svjetski dan akreditacije

Svjetski dan akreditacije obilježava se svake godine 9. lipnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti i značaju akreditacije. Dio je to globalne inicijative na promociji akreditacije koju zajednički provode Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC) i Međunarodni akreditacijski forum (IAF) od 2009. godine.

Svjetski dan akreditacije 2023. Akreditacija: podrška budućnosti globalne trgovine

Tema Svjetskog dana akreditacije 2023. – Akreditacija: podrška budućnosti globalne trgovine prikazuje na koji se način nacionalne i globalna infrastruktura kvalitete prilagođavaju napretku tehnologija, promjenama u ponašanju potrošača i regulativama, novim mehanizmima povjerenja i promjenama poslovnih modela.

Povjerenje je bitna komponenta trgovinskih odnosa, bez obzira na to odvijaju li se unutar državnih granica ili s drugim gospodarstvima. Globalna gospodarstva već se dugo oslanjaju na integrirani sustav normi, propisa, mjeriteljstva i akreditirano ocjenjivanje sukladnosti, koji zajedno čine infrastrukturu kvalitete. Ovakav integrirani sustav stvorio je potrebno povjerenje za potporu trgovini osiguravanjem da se potrošačima, tvrtkama i regulatorima koji nabavljaju robu i usluge isporuči očekivano. Pružanjem povjerenja i uklanjanjem tehničkih prepreka u trgovini (TBT), infrastruktura kvalitete tvrtkama osigurava pristup širem međunarodnom tržištu, dok istovremeno utječe na poboljšanje kvalitete i sigurnost uvoza iz drugih gospodarstava.

Kao i prethodnih godina, tema je povezana s Ciljevima održivog razvoja (SDG), a u svrhu obilježavanja i promocije, pripremljeni su prigodni materijali.

Više informacija dostupno je na sljedećim poveznicama:

Zadržan je i koncept virtualne proslave Svjetskog dana akreditacije, koju su zajednički organizirali ILAC i IAF. Snimka događaja dostupna je na IAF/ILAF YouTube kanalu.

Svjetski dan akreditacije 2022. Akreditacija: Održivost gospodarskog rasta i okoliša

Svjetski dan akreditacije prvi put je proslavljen 2008. godine s temom Akreditacija: Pružanje povjerenja na globalnom tržištu, a 9. lipnja 2022., obilježena je 15. godišnjica od osnivanja.

Tijekom godina, teme su obradile i istaknule široki opseg prednosti akreditacije, kao što su sposobnost pružanja povjerenja i pouzdanosti, načini na koje koristi određenim skupinama poput donosioca propisa (regulatora), i njena uloga u stvaranju dobrobiti za određene sektore i rješavanju specifičnih problema. Novije teme usredotočile su se na to kako akreditacija podržava šira globalna pitanja kao što su Ciljevi održivog razvoja (SDG).

Tema Svjetskog dana akreditacije WAD 2022 bila je Akreditacija: Održivost gospodarskog rasta i okoliša. S obzirom na rastuće probleme zbog uništavanja staništa, onečišćenja i sve većeg pritiska na ekosustave zbog klimatskih promjena, postalo je ključno promatrati gospodarski rast s gledišta održivosti. Akreditacija i norme mogu pomoći donosiocima propisa (regulatorima), tvrtkama i potrošačima da zahtijevaju ili primjenjuju ekološki prihvatljivija rješenja.

Pripremljeni su prigodni materijali, koji detaljnije obrađuju temu Svjetskog dana akreditacije. Više informacija dostupno je na sljedećim poveznicama:

Kao i 2021. godine, ILAC i IAF kao domaćini održali su virtualnu proslavu Svjetskog dana akreditacije, koja se održala 9. lipnja 2022. godine u dva različita termina, kako bi se događaju moglo priključiti što više sudionika iz različitih vremenskih zona.

Svjetski dan akreditacije 2021.
Akreditacija: Podrška u implementaciji SDG-eva

ILAC i IAF u suradnji s UNIDO i ISO/CASCO organizacijama 9. lipnja 2021. godine održali su globalnu online proslavu Svjetskog dana akreditacije, a snimka događaja dostupna je na ILAC/IAF YouTube kanalu.

Na stranici Europske organizacije za akreditaciju (EA) objavljene su vijesti vezane uz tematiku Svjetskog dana akreditacije, a HAA je jedno od tijela koje je sudjelovalo u pripremi materijala.

HAA doprinos i primjere na koji način akreditacija podržava implementaciju cilja održivog razvoja br. 6 (SDG 6) Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve, možete vidjeti u vijesti dostupnoj ovdje.

Na ILAC/IAF Youtube kanalu dostupna su 3 video materijala pripremljena za WAD2021, a među ponuđenim titlovima može se odabrati i prijevod na hrvatski jezik:

Ljudi: https://youtu.be/qqViC-qA6Ww
Planet: https://youtu.be/J9N7Hn5tUV4
Prosperitet: https://youtu.be/7lPF2pSV1Vk

Na sljedećim poveznicama dostupni su zajednička izjava čelnika međunarodnih organizacija za akreditaciju ILAC i IAF povodom Svjetskoga dana akreditacije 2021. i ILAC/IAF brošura Akreditacija: Podrška u implementaciji održivih ciljeva razvoja (SDG-eva):

Obilježavanje Svjetskog dana akreditacije za akreditacijska tijela, pa tako i HAA, kao jednih od dionika infrastrukture kvalitete, izuzetno je važno jer u fokus stavlja ulogu i doprinos koji akreditacija ima na globalnoj razini, a zbog kojeg svijet postaje bolji, sigurniji, ugodniji i održiviji.

HAA kao nacionalno akreditacijsko tijelo pruža potporu tijelima državne uprave u provedbi tehničkih propisa i time doprinosi povećanju sigurnosti u raznim aspektima života kako potrošača tako i svih građana u Republici Hrvatskoj. Tehničkim propisima uređuje se sigurnost proizvoda i sloboda kretanja na unutarnjem tržištu, zaštita zdravlja građana, zaštita potrošača, zaštita okoliša i druga područja od javnog interesa. HAA provodi ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela, verifikacijskih tijela stakleničkih plinova i organizatora ispitivanja sposobnosti. Navedena tijela ocjenjuju sukladnost proizvoda, procesa i usluga s tehničkim specifikacijama.

HAA je 2. srpnja 2021. godine, zbog epidemioloških uvjeta i bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS – CoV-2, Svjetski dan akreditacije obilježila internim radnim skupom.

Svjetski dan akreditacije 2020.
Akreditacija: Poboljšanje sigurnosti hrane

Hrvatska akreditacijska agencija 1. srpnja 2020. godine internim je radnim skupom proslavila 15 godina samostalnog rada HAA i Svjetski dan akreditacije, koji se svake godine obilježava 9. lipnja. Obzirom na okolnosti zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS – CoV-2, navedeni su događaji obilježeni interno, u krugu HAA zaposlenika.

U prvom dijelu druženja, v.d. ravnateljica Ankica Barišić prezentirala je uspostavu i razvoj akreditacijskog sustava u Republici Hrvatskoj. U svom je izlaganju obuhvatila povijest HAA, razvoj akreditacijskih shema, međunarodno priznanje hrvatske akreditacije, položaj HAA danas te predstavila planove i glavne ciljeve HAA za razdoblje 2021. – 2025.

U drugom su dijelu načelnici Odjela za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija (Ana Čop), Odjela za akreditiranje certifikacijskih tijela (Mladen Vrebčević) i Odjela za akreditiranje inspekcijskih tijela (Helena Jelovčić) obradili temu ovogodišnjeg Svjetskog dana akreditacije – Akreditacija: Poboljšanje sigurnosti hrane.

Načelnici su u svojim izlaganjima prezentirali i povezali ulogu akreditacije i njen doprinos u osiguravanju i poboljšavanju sigurnosti hrane kroz primjere akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti (TOS-eva) iz raznih akreditacijskih shema. Istaknuta je važnost HAA kao nacionalnog akreditacijskog tijela koje, kao član EA te potpisnik EA MLA sporazuma, putem akreditiranja TOS-eva u područjima sigurnosti hrane omogućuje tržištu RH i EU najvišu razinu kvalitete i pouzdanosti rezultata ocjenjivanja sukladnosti u skladu s potrebama potrošača, međunarodno priznatim standardima i zahtjevima nadležnih institucija u RH, odnosno EU.

Iza formalnog dijela izlaganja, uslijedilo je kratko neformalno interno druženje zaposlenika HAA uz prigodnu tortu i kviz općega znanja.

Na sljedećim poveznicama dostupni su materijali s radnoga skupa, zajednička izjava čelnika međunarodnih organizacija za akreditaciju ILAC i IAF povodom Svjetskoga dana akreditacije 2020. i ILAC/IAF brošura Akreditacija: Poboljšanje sigurnosti hrane:

Svjetski dan akreditacije 2019.
Akreditacija: Dodavanje vrijednosti opskrbnim lancima

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) 7. lipnja 2019. godine obilježila je Svjetski dan akreditacije radnim skupom pod nazivom Akreditacija: Dodavanje vrijednosti opskrbnim lancima.

Radni skup uvodno je pozdravio Tihomir Babić, ravnatelj HAA, te je prenio pozdrave i čestitke gostiju koji su bili spriječeni prisustvovati događaju.

Uzvanici skupa, većinom klijenti HAA i vanjski suradnici, u tri su prezentacijske cjeline imali prilike čuti zanimljiva i korisna izlaganja. U prvom je dijelu prezentirano na koji su način opskrbni lanci povezani s akreditacijom s aspekta nacionalnog akreditacijskog tijela, dok je u drugom dijelu naglasak bio na akreditiranim tijelima za ocjenu sukladnosti i njihovoj ulozi u opskrbnim lancima. Tema treće cjeline izlaganja bila su iskustva s usklađivanjem sustava upravljanja s novim izdanjem norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

Na sljedećim poveznicama dostupni su materijali s radnoga skupa, ILAC/IAF/HAA brošura Akreditacija: Dodavanje vrijednosti opskrbnim lancima, te zajednička izjava čelnika međunarodnih organizacija za akreditaciju ILAC i IAF povodom Svjetskoga dana akreditacije 2019:

Međunarodne organizacije za akreditaciju ILAC i IAF utemeljile su globalnu inicijativu kojom se svake godine 9. lipnja obilježava Svjetski dan akreditacije, s ciljem promicanja vrijednosti akreditacije.

Ovogodišnja tema obilježavanja bila je fokusirana na to kako akreditacija pruža dodanu vrijednost opskrbnim lancima. Opskrbni lanci imaju ključnu ulogu u isporuci proizvoda i usluga potrošačima, poduzećima i javnom sektoru na pravodoban, isplativ i kvalitetan način. Akreditacija zajedno s drugim alatima infrastrukture kvalitete, kao što su normizacija, mjeriteljstvo i ocjenjivanje sukladnosti, široko je prihvaćen instrument koji pomaže ostvarivanju vrijednosti u opskrbnim lancima. Navedeni alati pomažu s povjerenjem i sigurnošću, omogućujući povjerenje u konačne proizvode i usluge kao i u način njihova stavljanja na tržište.

Svjetski dan akreditacije 2018.
Akreditacija: Doprinosi sigurnijem svijetu

HAA je radnim skupom proslavila Svjetski dan akreditacije i 13. godišnjicu samostalnoga rada. Radni skup je održan 6. srpnja 2018. godine u Zagrebu pod nazivom Akreditacija: Doprinosi sigurnijem svijetu.

Zajedničku izjavu čelnika međunarodnih organizacija za akreditaciju ILAC i IAF povodom Svjetskoga dana akreditacije možete preuzeti ovdje, a ILAC/IAF/HAA brošuru Akreditacija: Doprinosi sigurnijem svijetu (2018) možete preuzeti ovdje.

Skup su uvodno pozdravili Tihomir Babić, ravnatelj Hrvatske akreditacijske agencije, Teodor Šutarov, direktor Instituta za akreditiranje iz Republike Makedonije (IARM), Davor Zvizdić, ravnatelj Hrvatskog mjeriteljskog instituta (HMI), Igor Božičević, ravnatelj Hrvatskog zavoda za norme(HZN), Brankica Novosel, ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM) i Ivana Soić, pomoćnica ministra iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Sudionici skupa, uglavnom klijenti HAA i vanjski suradnici (ocjenitelji), na skupu su dobili informacije o:

  • doprinosu akreditacije i HAA u osiguravanju sigurnijeg svijeta
  • važnosti sigurnog rada u laboratoriju u cilju zaštite laboratorijskog osoblja i okoliša
  • doprinosu akreditacije odnosno HAA i Hrvatskog registra brodova za sigurnost pomorstva
  • novostima za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koje donosi novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17011: 2017 Ocjenjivanje sukladnosti – Zahtjevi za akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela za ocjenjivanje sukladnosti,
  • novostima koje donosi novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017- Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija te planovima HAA za implementaciju novoga izdanja ove norme

Na samom kraju upriličeno je predstavljanje HAA zaposlenika. U nacionalnom akreditacijskom tijelu u Republici Hrvatskoj zaposleno je ukupno 28 zaposlenika.

Također, obilježena je i 13. obljetnica samostalnoga rada HAA. HAA je započela s radom kao nezavisna javna ustanova 1. srpnja 2005. godine. Prije toga, akreditacijsku djelatnost u Republici Hrvatskoj obavljao je Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. Prva akreditacija u Hrvatskoj dodijeljena je 1998., a trenutno HAA u Registru akreditacija ima dodijeljene 440 akreditacije. Kumulativni broj akreditiranih tijela kroz godine (ovdje)

Dana 9. lipnja svake godine obilježava se Svjetski dan akreditacije, globalna inicijativa, koju su utemeljile međunarodne organizacije za akreditaciju ILAC i IAF, s ciljem promicanja vrijednosti akreditacije. Ovogodišnja tema obilježavanja bila je fokusirana na to kako akreditacija doprinosi sigurnijem svijetu.

Ljudi širom svijeta očekuju sigurna radna mjesta, sigurne proizvode, siguran prijevoz, sigurnu hranu, zapravo sigurnost u svim aspektima života. Statistika pokazuje da se ta očekivanje ne podudaraju uvijek s realnošću. Premošćivanje ovoga jaza između očekivanja i realnosti obveza je tijela državne uprave, zakonodavaca kao i poslodavaca, a sve s ciljem bolje sigurnosti ljudi na njihovim radnim mjestima, u privatnom životu, tijekom putovanja kao i u svim drugim aspektima njihovih života.

Najavu radnoga skupa objavio je Večernji list

Vijest o radnom skupu objavljena je na internetskim stranicama:

Svjetski dan akreditacije 2017.
Akreditacija: Doprinosi povjerenju u graditeljstvo i izgrađeni okoliš

9. lipnja 2017. godine HAA je proslavila Svjetski dan akreditacije radnim skupom pod nazivom Akreditacija: Doprinosi povjerenju u graditeljstvo i izgrađeni okoliš.

Program radnoga skupa možete pogledati ovdje.

Prezentacije sa skupa možete pogledati ovdje

Galeriju fotografija s radnoga skupa možete pogledati ovdje

Vijest o radnom skupu objavljena je i na Twitteru Europske organizacije za akreditaciju (EA).

ILAC/IAF brošura: Akreditacija: doprinosi povjerenju u graditeljstvo i izgrađeni okoliš (2017)

Ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskoga dana akreditacije fokusirala se na pružanje povjerenja u graditeljstvo i izgrađeni okoliš te na doprinos akreditacije za sve koji rade u tom sektoru, uključujući vlasnike zgrada, operatere, izvođače radova, proizvođače, dizajnere, arhitekte i inženjere u graditeljstvu. Također, cilj je bio promovirati koje koristi od akreditacije mogu imati tijela državne i lokalne uprave u kreiranju politika i propisa vezanih uz graditeljstvo, a pri tome vodeći računa o zaštiti okoliša, javnoj sigurnosti, sprečavanju prijevara, povjerenju javnosti i inovacijama.

Na radnom skupu koji je organiziran s ciljem obilježavanja Svjetskoga dana akreditacije Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) kao nacionalno akreditacijsko tijelo, koje pruža potporu u provedbi tehničkih propisa iz područja graditeljstva prezentirala je dosadašnji rad, akreditaciju u svrhu ovlaštenja/notifikacije te tijek postupka akreditacije, akreditirana i prijavljena tijela (notified bodies) iz područja graditeljstva Institut IGH d.d., Ascon Institut d.o.o., VIK HR d.o.o. prezentirala su važnost akreditacije za poslovanje na domaćem i međunarodnom tržištu te dosadašnja iskustva s akreditacijom, nadležno tijelo za koordinaciju unutarnjeg tržišta Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i nadležno tijelo za područje graditeljstva Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja predstavili su svaki svoju ulogu, područje graditeljstva u kojem se zahtjeva akreditirano ocjenjivanje sukladnosti u svrhu ovlaštenja i notifikacije kao i stanje na tržištu građevnih proizvoda (rad tržišne inspekcije), predstavnici tijela infrastrukture za kvalitetu Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme i Hrvatski mjeriteljski institut prezentirali su svoje uloge i doprinos kvaliteti u građevinskom sektoru, predstavnici Komora Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore izložili su izazove s kojima se suočavaju poslovni subjekti u ispunjavanju zakonskih i drugih zahtjeva vezanih uz građevinsko područje.

Na ILAC web stranici www.publicsectorassurance.org mogu se pronaći primjeri iz Europe i cijeloga svijeta u kojima se akreditacija odnosno akreditirano ocjenjivanje sukladnosti koristi za potporu u području graditeljstva i izgrađenog okoliša.

Zajednička izjava predsjednika ILAC-a i IAF-a povodom obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana akreditacije ovdje.

Svjetski dan akreditacije 2016.
Akreditacija: Globalni alat za potporu u provedbi javnih politika

9. lipnja 2016. godine Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) u suradnji s Ministarstvom gospodarstva radnim skupom obilježila je Svjetski dan akreditacije pod motom: “Akreditacija: Globalni alat za potporu u provedbi javnih politika”.

Vijest o obilježavanju Svjetskoga dana akreditacije prenijela je HINA (vijesti)

Program (možete preuzeti ovdje) i prezentacije obilježavanja Svjetskoga dana akreditacije (možete preuzeti ovdje)

Hrvatska akreditacijska agencija u suradnji s nadležnim Ministarstvom gospodarstva organizirala je radno obilježavanje Svjetskog dana akreditacije 9. lipnja 2016. U skladu s ovogodišnjim motom obilježavanja na radni skup pozvani su predstavnici ministarstava i drugih tijela državne uprave kojima Hrvatska akreditacijska agencija odnosno akreditirana tijela za ocjenjivanje sukladnosti (laboratoriji, inspekcijska, certifikacijska i verifikacijska tijela) pomažu u provedbi tehničkih propisa. Programom je predviđeno da akreditirana tijela predstave što im akreditacija znači i kako im pomaže na domaćem i međunarodnom tržištu, da Hrvatska akreditacijska agencija kao nacionalno akreditacijsko tijelo, koje od svog osnivanja pruža potporu svim tijelima državne uprave u provedbi tehničkih propisa, prezentira dosadašnju suradnju s tijelima državne uprave te vizije za djelovanje u budućnost, a Ministarstvo gospodarstva da prezentira svoju ulogu koordinatora tijela državne uprave zaduženog za razvoj nacionalne politike u području akreditacije i ocjenjivanja sukladnosti.

Ovogodišnji fokus obilježavanja Svjetskog dana akreditacije potpora je koju akreditacija može pružiti i koju pruža u raznim područjima od javnog interesa (trgovina, sigurnost proizvoda, gospodarski razvoj, energija, sigurnost hrane, zdravstvena zaštita i zdravlje, građevina, zaštita okoliša i dr) te promocija internetske stranice www.publicsectorassurance.org na kojoj se mogu pronaći studije slučaja, istraživanja i primjeri iz cijeloga svijeta vezani uz korist koju upotreba akreditiranog ocjenjivanja sukladnosti donosi za razvoj gospodarstva i društva u cijelosti.

Također, Hrvatska akreditacijska agencija je povodom obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana akreditacije objavila prijevode EA brošure: Akreditacija – Alat za podršku tijelima državne uprave (regulatori) i ILAC brošure: Akreditacija – Globalni alat za potporu u provedbi javnih politika

Svjetski dan akreditacije 2009 – 2015

Arhiva