Usvajanje HRN ISO 10849:2022, obavijest laboratorijima koji ispituju emisije onečišćujućih tvari u zrak

Temeljem zaključka Radne skupine Laboratoriji za ispitivanje zraka Hrvatske akreditacijske agencije, uzimajući u obzir da je Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine 47/2021) predviđeno usvajanje novih izdanja ispitnih norma te u skladu sa novim izdanjem HAA-Pr/2-9 Pravila za akreditaciju laboratorija za ispitivanje emisije iz nepokretnih izvora (izdanje 2., rujan 2023.) HAA obavještava akreditirane laboratorije u području ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora o obavezi usvajanja novog izdanje norme HRN ISO 10849:2022 u cijelosti, uključujući dopuštene mjerne principe.

Usvajanje HRN ISO 10849:2022 ocijenit će se tijekom redovitih nadzora (ako su planirani do 29. veljače 2024. godine) ili ocjenjivanjem kroz dokumentaciju.

Kao dokaz o usvajanju HRN ISO 10849:2022 laboratoriji moraju osigurati zapise o: provjeri linearnosti, donje granice detekcije, ponovljivosti i vremenu odziva, procjeni mjerne nesigurnosti, podatke proizvođača o mjernom rasponu i točnosti NOX senzora, osposobljavanju/monitoringu osoblja, postupak/radnu uputu, zapise o verifikaciji, dokaze o planiranim/provedenim aktivnostima osiguravanja valjanosti rezultata ispitivanja, primjer izvještaja o ispitivanju. Navedene zapise potrebno je dostaviti u HAA kao pripremu za redoviti nadzor ili u svrhu ocjene kroz dokumentaciju najkasnije do 29. veljače 2024. godine.