Vijesti i najave

Obavijest – Joint IAF/ILAC Statement on Replacement of Assessments during the COVID-19 Pandemic

Hrvatska akreditacijska agencija obavještava akreditirana tijela i zainteresirane strane da je objavljena i javno dostupna zajednička izjava ILAC-a i IAF-a Statement „Replacement of Assessments during the COVID-19 Pandemic“ na mrežnim…

Objava Registra suspendiranih i povučenih akreditacija

Hrvatska akreditacijska agencija obavještava akreditirana tijela i zainteresirane strane da je u skladu sa zahtjevom norme HRN EN ISO/IEC 17011:2017, točka 8.2.2., na mrežnim stranicama HAA dostupan Registar suspendiranih i…

Obavijest akreditiranim laboratorijima u području emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Obavještavamo akreditirane laboratorije u području emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora da je izašlo novo izdanje norme za određivanje masene koncentracije ugljikova monoksida, ugljikova dioksida i kisika u…

Poništenje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja HAA (NN 2/2019) i objava natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja HAA (NN 4/2021)

Temeljem Odluka usvojenih na 14. sjednici održanoj 11. prosinca 2020. godine, Upravno vijeće Hrvatske akreditacijske agencije je 15. siječnja 2021. godine u Narodnim novinama br. 4/2021: objavilo poništenje natječaja za…

Čestit Božić te sretnu i uspješnu Novu godinu želi Vam HAA!

Poštovani klijenti, kolege i suradnici, Svjedoci smo nepredvidivosti ove godine, koja nam je donijela mnoštvo nepoznanica i izazova, ali i omogućila nam da i u nestabilnoj svakodnevici pronađemo način kako…

Natječaj za prijam u radni odnos

Hrvatska akreditacijska agencija je 16. prosinca 2020. godine objavila u Narodnim novinama br. 140/2020 natječaj za prijam u radni odnos: 1. Načelnik Odjela za opće i zajedničke poslove 2. Voditelj…

Obavijest ocjeniteljima i ekspertima HAA i akreditiranim certifikacijskim tijelima u području ekološke proizvodnje

Obavještavamo ocjenitelje i eksperte HAA te akreditirana certifikacijska tijela u području ekološke proizvodnje da su zbog pandemije bolesti COVID-19 Europski parlament i Europska komisija objavili novu Uredbu (EU) 2020/1693 koja…

Priopćenje HAA vezano uz poslovanje u uvjetima epidemije bolesti COVID-19 (NASTAVAK 4)

Obavještavamo vas kako je u poslovanju i organizaciji rada HAA i dalje na snazi odluka da se u narednom periodu ocjenjivanja svih vrsta akreditacijskih postupaka organiziraju i provode ocjenjivanjem na…

HAA zadržava status potpisnice EA MLA za sve akreditacijske sheme

Vijeće za multilateralne sporazume Europske organizacije za akreditaciju (EA MAC) donijelo je 26. rujna 2020. godine odluku da HAA zadržava status potpisnice Multilateralnog sporazuma o akreditaciji (EA MLA) za sve…

Obavijest akreditiranim tijelima i tijelima u postupku akreditacije

Obavještavamo akreditirana tijela i tijela u postupku akreditacije da je u srpnju 2020 . godine ILAC objavio novo izdanje dokumenta ILAC-P10:07/2020 ILAC Policy on Metrological traceability of Measurement Results. U…