Vijesti i najave

Nastavno na prvi dio re-evaluacije proveden u rujnu 2019. godine, u tjednu od 13. do 17. siječnja
2020. godine uspješno je provedena redovna re-evaluacija Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), u
svrhu zadržavanja statusa HAA kao potpisnice multilateralnog sporazuma o akreditaciji (EA MLA) za
akreditacijsku shemu za ispitne laboratorije, uključujući ocjenjivanje laboratorija prema novom
izdanju norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih
laboratorija, ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017).

Dodatni zadatak ove re-evaluacije bio je ocijeniti uspješnost implementacije i prelaska sustava
upravljanja HAA sa zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17011:2004 na novo izdanje norme HRN EN
ISO/IEC 17011:2017 (Ocjenjivanje sukladnosti – Zahtjevi za akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela
za ocjenjivanje sukladnosti, ISO/IEC 17011:2017; EN ISO/IEC 17011:2017).

Re-evaluaciju je, kao članica EA MLA evaluatorskog tima Europske organizacije za akreditaciju (EA),
provela predstavnica i zaposlenica nacionalnog akreditacijskog tijela Švicarske, u suradnji i
komunikaciji putem Skype-a s voditeljicom evaluatorskog tima, zaposlenicom nacionalnog
akreditacijskog tijela Finske.

Proces evaluacije obuhvaća ocjenu usklađenosti rada, organizacije i osposobljenosti HAA prema
zahtjevima Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008., prema
zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17011, te ispunjavanje obveza i zahtjeva EA i međunarodnih
organizacija ILAC i IAF.

Kao i u prvom dijelu re-evaluacije, postupak evaluacije proveden je u uredima HAA ocjenom primjene
uspostavljenog sustava upravljanja u radu HAA uvidom u akreditacijske predmete, kroz intervju s
osobljem HAA i provedbom 2 witness audita (promatranjem postupka ocjenjivanja HAA za sve
akreditacijske sheme u prostorima tijela za ocjenjivanje sukladnosti u Čakovcu i Rakitju).

Prvi dio re-evaluacije proveden je u tjednu od 23. do 27. rujna 2019. godine za ocjenu implementacije
novog izdanja HRN EN ISO/IEC 17011:2017 i za preostale akreditacijske sheme: umjerni laboratoriji,
medicinski laboratoriji, certifikacijska tijela za proizvode, osoblje i sustave upravljanja, inspekcijska
tijela i verifikatore stakleničkih plinova.

Nakon rješavanja utvrđenih nalaza, EA MLA evaluatorski tim dat će svoju konačnu preporuku o
statusu HAA kao potpisnice EA MLA sporazuma.

Preporuku EA MLA tima razmatra EA Vijeće za multilateralne sporazume (EA MAC) koje donosi
konačnu odluku o zadržavanju statusa HAA kao potpisnice EA MLA sporazuma.

EA re-evaluacija HAA, drugi dio

Nastavno na prvi dio re-evaluacije proveden u rujnu 2019. godine, u tjednu od 13. do 17. siječnja2020. godine uspješno je provedena redovna re-evaluacija Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), usvrhu zadržavanja statusa…

Čestit Božić te sretnu i uspješnu Novu godinu želi Vam HAA!

Čestit Božić te sretnu i uspješnu Novu godinu želi Vam HAA! Poštovani klijenti, kolege i suradnici, Želimo Vam čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu 2020. godinu! Neka Vam…

Akreditacija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Obavještavamo akreditirane laboratorije da će se u 2020. godini redovit nadzori provoditi isključivo prema novom izdanju norme, HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Podsjećamo sve laboratorije zainteresirane za početnu i ponovnu akreditaciju…

EA re-evaluacija HAA

Zagreb, 03. listopada 2019 U tjednu od 23.-27. rujna 2019. Europska organizacija za akreditaciju (EA) provela je redovnu re- evaluaciju Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) nakon četiri godine, u svrhu zadržavanja…

HAA obavještava o uslugama akreditiranja tijela za certificiranje sustava upravljanja.

19. kolovoza 2019 Postupci akreditiranja provode se prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015 za sljedeće vrste certificiranja: Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema HRN EN ISO 9001:2015 (EN ISO 9001:2015;…

Akreditacija: Dodavanje vrijednosti opskrbnim lancima

21. svibnja 2019 Povodom obilježavanja Svjetskoga dana akreditacije pozivamo Vas na radni skup Akreditacija: Dodavanje vrijednosti opskrbnim lancima koji će održati 7. lipnja 2019. godine od 9.00 do 13.00 sati…

Najava radnoga skupa povodom Svjetskoga dana akreditacije

6. svibnja 2019 9.lipnja 2019. godine obilježava se Svjetski dan akreditacije, globalna inicijativa, koju su utemeljile međunarodne organizacije za akreditaciju ILAC i IAF, s ciljem promicanja vrijednosti akreditacije. Ovogodišnja tema…

Obavijest umjernim laboratorijima

23. travnja 2019 Obavještavamo akreditirane umjerne laboratorije da je izdano 3. izdanje upute za procjenu mjerne nesigurnosti umjeravanja mjerila obujma gravimetrijskom metodom, EURAMET No. 19, Version 3.0 (09/2018), Guidelines on…

HAA domaćin 35.sastanka EA CPC

14. ožujka 2019 28 članova EA CPC Odbora i zainteresiranih strana u Zagrebu su 2 dana raspravljali o komunikacijskoj strategiji EA, komunikaciji s nadležnim tijelima i sa zainteresiranim stranama, razmjenjivali…

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

27. veljače 2019 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. je akreditirani organizator ispitivanja sposobnosti iz Poljske za područje ispitivanja agregata i prirodnog kamena. Prikaz rasporeda za 2019. godinu možete naći ovdje,…