Zaključenje tranzicijskog perioda za usvajanje HRN EN ISO/IEC 17025: 2017

Europska organizacija za akreditaciju (EA) je na svojoj web stranici objavila vijest o uspješnoj tranziciji europskih laboratorija na EN ISO/IEC 17025:2017, koja je dostupna na https://european-accreditation.org/successful-transition-of-laboratories-to-en-iso-iec-170252017/.

Prijelazni period za usvajanje novog izdanja norme EN ISO/IEC 17025:2017, čije je trajanje prvotno bilo predviđeno na period od tri godine od izdavanja norme, dodatno je, uslijed ograničenja nametnutih pandemijom bolesti COVID-19, produljen do 1. lipnja 2021., kako bi se osiguralo da sva akreditacijska tijela i akreditirani laboratoriji realiziraju prijelaz na novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

Hrvatska akreditacijska agencija je sukladno vlastitom planu prijelaza na novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 s ocjenjivanjima prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 započela u srpnju 2018. godine te je prva akreditacija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 dodijeljena 27. studenog 2018. godine.

Zahvaljujući svim dionicima u procesu, Hrvatska akreditacijska agencija je uspješno zaključila tranzicijski period za usvajanje nove HRN EN ISO/IEC 17025:2017, te od 240 laboratorija koji su trebali dokazati svoju usklađenost s HRN EN ISO/IEC 17025:2017, samo 2 laboratorija to nisu uspjela u tranzicijskom periodu te još rade na otklanjanu nesukladnosti utvrđenih ocjenjivanjem.