Zakonska osnova u ministarstvima

Hrvatska akreditacijska agencija osnovana je na temelju Zakona o akreditaciji (Narodne novine 158/0375/0956/13) i Uredbe Vlade Republike Hrvatske o osnivanju HAA (Narodne novine 158/0444/0530/10) s ciljem da:

  • Razvija i provodi hrvatski nacionalni akreditacijski sustav
  • Pruža stručnu potporu državnoj upravi u imenovanju tijela za ocjenu sukladnosti
  • Doprinosi zaključivanju sporazuma s EU o priznavanju ocjene sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazumi)
  • Pruža potporu gospodarstvu u ostvarivanju konkurentnosti

Zakon o akreditaciji (NN 158/03NN 75/09NN 56/13)

Članak 8. određuje ulogu Akreditacijskog tijela u propisima za ocjenu sukladnosti i to: 

…u propisima koji uređuju ocjenjivanje sukladnosti može se odrediti način sudjelovanja akreditacijskog tijela u postupku imenovanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima propisa.