Zakonska osnova

Svi dokumenti iz zakonske osnove HAA

Preuzmi .zip arhivu

Ovim se Zakonom uređuje osnivanje i djelatnost tijela koje obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju, određuje područje u kojemu se provodi akreditacija te akreditacija u vezi s propisima o ocjenjivanju sukladnosti 

Ovim se Zakonom (NN 5672013) utvrđuje okvir za provedbu Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište. 

Ovaj zakon propisuje nacionalno akreditacijsko tijelo kao ”Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 765/2008“.

Ovom Uredbom i izmjenama Vlada Republika Hrvatska osniva javnu ustanovu za obavljanje poslova i zadataka nacionalne službe za akreditaciju.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. lipnja 2005. donijela je Odluku o davanju suglasnosti na statut Hrvatske akreditacijske agencije (NN 76/05).

Statutom se uređuje naziv, sjedište, djelatnost Hrvatske akreditacijske agencije i ustroj HAA-a, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela, te druga pitanja od značaja za rad HAA-a.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Dopunu statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN 96/09).

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. travnja 2010. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Izmjenu statuta Hrvatske akreditacijske agencije (NN 52/2010).

Statut Hrvatske akreditacijske agencije – pročišćeni tekst