Akreditacija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Obavještavamo akreditirane laboratorije da će se u 2020. godini redovit nadzori provoditi isključivo prema novom izdanju norme, HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

Podsjećamo sve laboratorije zainteresirane za početnu i ponovnu akreditaciju prema HRN EN ISO/IEC 17025 da se prihvaćaju prijave za početnu akreditaciju isključivo prema novom izdanju norme, HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

Također podsjećamo da će s 29. studenoga 2020. prestati važiti Potvrde o akreditaciji prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

Za prelazak na novo izdanje norme u redovitom nadzoru potrebno je da 2 mjeseca prije termina ocjene dostaviti sljedeće:

  • popunjenu korelacijsku tablicu (nalazi se na mrežnim stranicama www.akreditacija.hr)
  • prilagođenu dokumentaciju sustava upravljanja
  • zapise o rizicima i prilikama
  • izvještaj internog audita (UNO) prema novom izdanju norme
  • izvještaj preispitivanja upravljanja (upravine ocjene) prema novom izdanju norme

U slučaju dodatnih pitanja kontaktirajte voditelja postupka ili Odjel za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija putem http://www.akreditacija.hr/kontakt.