EA re-evaluacija HAA

Zagreb, 03. listopada 2019

U tjednu od 23.-27. rujna 2019. Europska organizacija za akreditaciju (EA) provela je redovnu re- evaluaciju Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) nakon četiri godine, u svrhu zadržavanja statusa HAA kao potpisnice multilateralnog sporazuma o akreditaciji (EA MLA) u području akreditacije ispitnih laboratorija, uključujući medicinske laboratorije, umjernih laboratorija, certifikacijskih tijela za proizvode, osoblje i sustave upravljanja, inspekcijskih tijela te verifikatora stakleničkih plinova.

Dodatni zadatak ove re-evaluacije bio je ocijeniti uspješnost implementacije i prelaska sustava upravljanja HAA sa zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17011:2004 na novo izdanje norme HRN EN ISO/IEC 17011:2017 (Ocjenjivanje sukladnosti ? Zahtjevi za akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, ISO/IEC 17011:2017; EN ISO/IEC 17011:2017).

Re-evaluacija je uspješno provedena za ocjenu implementacije novog izdanja HRN EN ISO/IEC 17011:2017 i za slijedeće akreditacijske sheme: umjerni laboratoriji, medicinski laboratoriji, certifikacijska tijela za proizvode, osoblje i sustave upravljanja, inspekcijska tijela i verifikatore stakleničkih plinova, a evaluaciju akreditacijske sheme za ispitne laboratorije EA planira provesti u studenom 2019.

Nakon provedene evaluacije za ispitne laboratorije, EA MLA evaluatorski tim dat će svoju konačnu ocjenu o provedenom postupku evaluacije HAA, te preporuku o statusu HAA kao potpisnice EA MLA sporazuma. Preporuku EA MLA tima razmatra EA Vijeće za multilateralne sporazume (EA MAC) koje donosi konačnu odluku o zadržavanju statusa HAA kao potpisnice EA MLA sporazuma.

Proces evaluacije obuhvaća ocjenu usklađenosti rada, organizacije i osposobljenosti HAA prema zahtjevima Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008., prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17011, te također i ispunjavanje obveza i zahtjeva EA i međunarodnih organizacija ILAC i IAF. Postupak evaluacije proveden je u uredima HAA ocjenom primjene uspostavljenog sustava upravljanja u radu HAA uvidom u akreditacijske predmete, kroz intervju s osobljem HAA i provedbom 12 witness audita (promatranjem postupka ocjenjivanja HAA za sve akreditacijske sheme u prostorima tijela za ocjenjivanje sukladnosti u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zaboku).

EA MLA evaluatorski tim koji je proveo evaluaciju HAA predstavnici su i zaposlenici nacionalnih akreditacijskih tijela Finske (voditeljica tima), Italije (zamjenik voditeljice tima i evaluator za certifikacijska tijela za sustave upravljanja), Nizozemske (evaluator vježbenik za certifikacijska tijela za sustave upravljanja), Ujedinjenog Kraljevstva (evaluator za certifikaciju proizvoda), Nizozemske (evaluator za inspekcijska tijela), Njemačke (evaluator vježbenik za medicinske laboratorije), Grčke (evaluator za verifikatore stakleničkih plinova), Češke (evaluator za umjerne laboratorije i evaluator za medicinske laboratorije) i Slovačke (evaluator za certifikaciju osoblja).